eBA’nın esnek yapısı sayesinde tüm veriler tek bir ana ekrandan izleniyor.

 • Şirket Profili

  borsa_istanbul Sektör: Finans Lokasyon: İstanbul

  Müşteri Görüşü

  Genel Müdür seviyesinden HR, Satın Alma ve Destek Hizmetlerine kadar pek çok süreç eBA üzerinden işletilmeye başlandı. eBA, kurumumuzda merkezi bir uygulama olarak yerini aldı ve iş akış/entegrasyon çözümü olarak kurumun merkezinde konumlandırıldı.
  Author's image Zihni Enli ve Altuğ Keskin Bilgi Teknolojileri Departman Direktörü ve Proje Yönetim Ofisi Baş Uzmanı
 • Faaliyet Alanı

  30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuştur. Sermaye piyasamızda borsaları tek çatı altında toplayan Borsa İstanbul, esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanıp ilgili Bakanın onayı sonrasında 3 Nisan 2013 tarihinde doğrudan tescil ve ilan edilmesiyle faaliyet izni almıştır. Borsa İstanbul’un başlıca amacı ve faaliyet konusu; “Kanun hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde,sermaye piyasası araçlarının,kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamak,bunlara ilişkin alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getirmek veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri oluşturmak, kurmak ve geliştirmek, bunları ve başka borsaları veyahut borsaların piyasalarını yönetmek ve/veya işletmek ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerdir.”

  Problem

  Bimser Çözüm’den önce, Borsa İstanbul’da kullanılan herhangi bir muadil ürün ailesi mevcut değildi. Kurum içerisindeki ihtiyaçlarımızı yine kurum içinde geliştirdiğimiz çözümlerimiz ile yürütmekteydik. Bu çözümler o anki ihtiyacı karşılayan yerel ürünlerdi. 2013 yılı itibarıyla -o dönemdeki adıyla- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) çok büyük bir dönüşüm sürecine girdi. Türkiye’nin diğer iki borsası olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile İstanbul Altın Borsası, Borsa İstanbul çatısı altında birleşti. Bunun yanı sıra, organizasyon yapısında da köklü bir değişim ve gelişim yaşandı. Bu hızlı değişime ayak uydurabilmek adına yerel kurum içi çözümlerle devam etmek yerine entegrasyon kabiliyeti yüksek bir uygulama ihtiyacı ortaya çıktı.

  Çözüm

  eBA’nın esnek yapısı sayesinde tüm veriler tek bir ana ekrandan izleniyor

  Hızlı dönüşüme ayak uydurabilmek ve mevcut uygulamaları değiştirip, esnek ve kolay yönetilebilir olmasını sağlamak amacıyla, organizasyon kararı ile eBA ürünü satın alındı. Şu an Borsa İstanbul’daki tüm bilgisayar kullanıcısı personel aynı zamanda birer eBA kullanıcısı. Genel Müdür seviyesinden HR, Satın Alma ve Destek Hizmetlerine kadar pek çok süreç eBA üzerinden işletilmeye başlandı. eBA, kurumumuzda merkezi bir uygulama olarak yerini aldı ve iş akış/entegrasyon çözümü olarak kurumun merkezinde konumlandırıldı. Entegrasyon kabiliyetinin yüksek oluşu sayesinde, departmanlar arasında kullanılan uygulamaların farklılığı herhangi bir sorun yaratmadı, esnek yapısı sayesinde de tüm verilerin tek bir ekranda izlenmesi sağlandı.

  Tecrübeler

  Kurum içerisinde görülebilirlik ve izlenebilirlik arttı

  eBA akış ve entegrasyon gereken yerlerde hızlı çözüm sunmayı ve süreçleri tanımlamamızı sağladı. Örnek vermek gerekirse; kurumda satın alma birimi yönetmelikler gereği sürekli iş yapış metotlarını değiştirmek zorunda kalıyordu. eBA üzerinde satın alma uygulamamız devreye alındıktan sonra, bir standardizasyon oluştu ve kurumsallaşma yönünde kurumumuza katkı sağladı. Kurum içerisinde görülebilirlik ve izlenebilirliği artırdı. Büyük ölçüde şeffaflık sağlandı. Özellikle iş takibi konusunda tüm kullanıcılara büyük fayda sağladı. eBA aynı zamanda departmanlar içerisinde süreç ve performans ölçme imkanını da getirdi. Eskiden bir dokümanın nerede kaldığını asistanlarımıza sorarak öğrenmek zorunda iken, şimdi eBA üzerinden söz konusu dokümanın kimde olduğunu, hangi süreçte beklediğini ve ne zaman bu sürecin başlatıldığını kolayca takip edebiliyoruz.

  EBYS, eBA üzerinde yapılandırdığımız çözümlerin en büyüğü olacak

  Kurum içinde kağıtsız ofis uygulamaları olarak anılan tüm eBA uygulamalarını içeren Turkuaz ismini verdiğimiz portal üzerinde; e-talep (BT talep yönetimi), proje yönetimi, satın alma, arıza takip, izin ve fazla mesai, araç talep, seyahat takibi aktif olarak kullanılan süreçlerimizden bazıları. Fatura onay, kontrat ve müşteri yönetimi gibi diğer süreçlerimizi de bu portal üzerine entegre etmek üzereyiz. EBYS, eBA üzerinde yapılandırdığımız çözümlerin en büyüğü olacak. Yakın zamanda önce e-yazışma uygulamamızı, ardından dış gelen ve giden evrak uygulamalarımızı devreye alarak Capture, e-imza ve KEP entegrasyonlarımızı da sağlamış olacağız.

  Yeni İş Birlikleri

  Bimser Çözüm’ü ve eBA iş akışı ve yönetimi platformunu, çözüm arayan kurumlara kesinlikle öneririm. Özellikle müstakil, yani solo çözümler ile ilerlemeye çalışan ve birden fazla solo çözümü bir arada barındıran kurumlarda, ana dolgunun sağlanması için çok başarılı bir ürün.