QDMS’in işbaşı periyodik muayene modülüne E-Reçete özelliği eklendi.

QDMS’in İşbaşı ve Periyodik Muayene modülüne

E-Reçete özelliği eklendi.

6331 sayılı Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan İşyeri Hekimlerimizin yazdıkları reçetelerin “Elektronik İmzalı E-Reçete” şeklinde Medula Sisteminden oluşturulması gerekmektedir.

Bu maksatla şirketlerimizin ve kurumlarımızın İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi kapsamında Türkiye’nin en yaygın kullanılan QDMS Entegre Yönetim sistemine var olan İş Güvenliği modüllerine ek olarak “E-Reçete destekli İşbaşı ve Periyodik Muayene” modülü eklenmiştir.

İşyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için, işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olup, İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması ve E-Reçete içinde de Elektronik İmza temini gerekmektedir.

İşyeri hekimlerinin e-reçete düzenleyebilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği QDMS Entegre Yönetim Sistemini önermekteyiz.

Bizimle iletişime geçin