Bimser Çözüm, 750.000’i Aşkın Kullanıcıya Hizmet Sunmaya Devam Ediyor

Gökhan Ergun Bimser Çözüm

Bir işletmenin Bimser Çözüm ile çalışmayı tercih etmesinin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

•Yerel bir kaynaktır, her zaman yanınızdadır.
•Çözüm bulmak ve başarı yaratmaya odaklıdır.
•Zengin bir paket çözüm portföyüne sahiptir.
•Proje kapsamı ve gereklerine tam uyum sağlar.
•Konularında uzman profesyonellerle çalışır.

Bimser Çözüm, 1998 yılında müşterilerinin kurumsal düzeyde verimliliklerini arttıracak iş süreci otomasyon yazılımları geliştirmek amacıyla Kocaeli’de kuruldu. Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ında Ar-Ge ekibi ve İstanbul Maltepe’deki operasyon merkezi ile faliyetine devam eden Bimser Çözüm, uluslararası alanda da Türk yazılım firması olarak varlığını göstermekte olup, yakın zamanda kurulan İrlanda-Dublin ofisi ve Birleşik Arap Emirlikleri
Dubai’de uluslararası çözüm ortakları ağı ile uluslararası arenada kendine önemli bir yer edinmiş durumda. Bugün Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nda yerleşik ve çok sayıda çözüm ortağı ile birlikte, sayıları 900’ü aşan müşterilerindeki 750 bini aşkın kullanıcıya hizmet sunuyor. Ürettiğimiz iş yazılımlarını dünya genelinde de yaymaya başlayan kuruluşumuz, ihracat alanındaki etkinliğini artırmak amacıyla 2014 yılında Bimser International’ı
kurdu ve faaliyete geçirdi. Bimser International yapısı ile global şirketler arasında yerini alan Türk yazılım firması Bimser International; Amerika Birleşik Devletleri, BAE, Gürcistan, Romanya, Azerbaycan, Çin ve diğer ülkelere yazılım ihracatı gerçekleştirmekte olup, sektöründe önemli
bir katma değer oluşturmaya devam ediyor. 2014 Bilişim 500 listesinde, arşiv ve doküman yönetim yazılımı sağlayıcıları sıralamasında 2’nci sırada yer alan
Bimser Çözü, Türkiye merkezli yazılım üreticileri sıralamasında da 18’inci oldu.
eBA ürünümüz, ‘iş akışları ve doküman yönetimi’ alanında, QDMS ürünümüz, ‘entegre kalite yönetim sistemleri’ alanında, BOYS ürünümüz ‘varlık yönetimi‘ alanında, Ensemble ürünümüz ise ‘süreç ve performans yönetimi’
alanlarında müşterilerimizin başarılarına destek sağlıyor.

Bimser Çözüm’ün uygulamaları; operasyonel sistemlerden yönetim destek sistemlerine giden yol üzerinde yer alıyor ve son başarı değerlendirme aşamasına kadar kurumlara sistem desteği veriyor.

-İş hacmimiz son 5 yılda yüzde 40’ın üzerinde büyüdü!

Bugüne kadar binin üzerinde proje gerçekleştiren şirketimiz, artan bir hızla iş dünyasına projeler üretmeye devam ediyor. Bimser Çözüm’ün iş hacmi son beş yılda, her yıl yüzde 40’ın üzerinde büyüme gösterdi. Bu yükselişi getiren müşteri artışımız ise, son üç yılda yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Bu büyümelere paralel olarak, son beş yılda, hem Ar-Ge çalışanlarımız hem de toplam çalışan sayımız yüzde 150’nin üzerinde artış gösterdi.
Çalışan sayımızdaki artışa rağmen, doğrudan verimliliğe işaret eden ‘kişi başına düşen gelirimiz’ de son beş yılda sürekli olarak büyüdü. Bimser Çözüm bugün, gerek yerel gerekse uluslararası çok sayıda kurumu ürün ve hizmetleri ile destekleyerek yoluna devam ediyor. 2014 ISO 500’de yer alan ilk 10 şirketin 7’sinde, ilk 100 şirketin 52’sinde, listenin tamamında yer alan şirketlerin ise 157’sinde Bimser Çözüm ürün ve hizmetleri kullanılıyor. Yazılımlarımız iş dünyasına, ‘sektör bağımsız’ diye değerlendirilebilecek kadar yayılmış olup, hemen her sektörden kuruluşa çözüm sunuyor. ‘Dünyaya teknoloji ihraç etmek’ hedefiyle çıktığımız bu yolda, bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen değerli bilim kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Gökhan Ergun
Bimser Çözüm Genel Müdürü

Herhangi bir konuda mükemmele ulaşmak pek mümkün olan bir şey değil sanırım. En azından mükemmelin tarifinde eksiklikler olabilir veya biz ona ulaşana kadar mükemmel değişmiştir. O zaman biz mükemmele yaklaşmaktan bahsedelim. Biliriz, mükemmele yaklaşmak için de eninde sonunda yapmaya çalıştığımız şey, söz konusu süreci baştan oluşturmak ya da iyileştirmektir.
Aslında çok daha önce başladı ama 1980’li yıllarda patlama yaparak günümüze kadar inanılmaz bir şekilde gelişen iş yazılımı desteği, iş süreçlerindeki mükemmellik arayışını çok ilginç bir noktaya taşıdı. Bir zamanlar belki de yüzde 80 – yüzde 90 seviyesindeki iş yapma mükemmelliği ile pazarımızda ‘farklı’ ünvanını taşıyabiliyorduk ama şimdi yüzde 90’ın, hatta yüzde 95’in
üzerindeki o daracık bölgede farklılıklar yaratabilmek zorundayız. Çünkü artık her kalburüstü rakip kuruluş iş yazılımları kullanıyor ve bu kuruluşların sayısı çok arttı. Ayrıca, hayatın değişmez gerçeği de karşımızda duvar gibi duruyor: “Mükemmele-yani yüzde 100’e yaklaştıkça ilerlemek zorlaşır” Geldiğiniz onca yolun tamamından bile uzun ve zorlu bir yoldur geriye kalan. Zoru başarmadan, aradan sıyrılıp pazarımızın tepesine yerleşemeyeceğimizi hepimiz kabul edeceğimize göre, gelelim ne yapmamız gerektiğine. Nasıl bir strateji takip edelim de, iş süreçlerimizi mükemmele biraz daha yaklaştıralım.
Detayda çok daha fazla sayıda olmakla birlikte, bu konuda temel olarak üç unsur büyük önem taşıyor. Öncelikle, kullanacağımız yazılımın seçimini çok doğru yapmamız gerekiyor. Gerek sunduğu olanaklarla ihtiyacımızı karşılıyor, gerekse kendi alanında teknolojik ve fonksiyonel açıdan gelişmiş ve güncel olmalı. İkincisi, yazılımı sağlayan ve destekleyen tedarikçi firma değerli bir danışmanlık desteği verebiliyor olmalı. Bu danışmanlık, yapının doğru kurulmasını temin etmesinin yanında, aynı zamanda birikmiş bilgi ve becerinin aktarımını da başarmalı. Özetle, sistem şirkete ustaca yerleştirilmeli.
Üçüncüsü ise, kullanıcı şirketin bu projelere verdiği önemin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi ve benimsenmesidir. Bunları sağlarsak neler elde ederiz, bir göz atalım. Belki de en önemlisi, işlerimizi ilk seferinde doğru yaparız. Neler kazandırmaz ki: verimlilik, hız, güven duygusu, mutluluk, gelişme sağlayıcı işler için zaman,… Süreçlerimizi oluştururken ve/veya iyileştirirken, ilgili tüm çalışanların katılımıyla ‘Ortak Akıl’ı oluştururuz. Böylece sistemi sahiplenme sorunu da kalmaz ortada. Hayatın kaçınılmaz gerçeği ‘değişiklikler’ korkulu rüya olmaktan çıkar. Önemli değişiklikler bile, sizin için zincirin belli halkalarını değiştirmekten ibarettir. İş hayatının en zararlı olumsuzluklarından “Bu görev kimindi?” kargaşası günlük yaşamdan büyük ölçüde çıkar.
Çalışanların süreçlere katkısı ‘başarıda pay sahibi olma’ mutluluğunu da beraberinde getirir. Organizasyona yeni katılan kişilerin adaptasyonu ve verimli evreye geçişleri çok daha hızlı olur. Bir iş sahibinin veya yöneticinin şirketine sağlayabileceği en büyük kalıcı katkıdır herhalde ‘iş süreçlerini mükemmele yaklaştırmak’. Çok şükür ki, ulusça bu konuda emeklemekten yürümeye geçtik. En kısa zamanda hep birlikte koşmayı da başarmayı diliyorum. Yoksa, eskilerin tabiriyle ‘”Nal toplarız” bu çılgın dünyada.
Malum, kalan yol kısa gibi duruyor ama ilerlemek giderek zorlaşıyor…

Kaynak: Odavizyon