BEAM Varlık Performans Yönetimi (APM) ile Kritik Altyapınızı Gerçek Zamanlı Yönetin ve İzleyin

Veri sağlayabilen, kritik üretim ekipmanlarınızı iş akışlarıyla otomatikleştirilen iş emirleri oluşturun. Eski üretim ve hizmet süreçlerini veriye dayalı uygulamalarla güçlendirin.

Makinelerinizi Buluta Bağlayın

Dünyanın herhangi bir yerindeki makinelerinizi buluta bağlayın, veri toplayın ve görselleştirin.

Yenilikçi Uygulamalar Sunun

Müşterilerinizin ekipmanlarınızdan daha fazla yararlanmasına yardımcı olan veriye dayalı uygulamalar sunarak rekabet avantajı elde edin.

Servis Maliyetlerinizi Azaltın

Makine sorunlarını gerçek zamanlı olarak teşhis etmek için müşterinin VPN’sine erişmeye gerek kalmadan gerçek zamanlı verileri kullanın.

OEE ve Verimlilik İzleme

Makinelerden gerçek zamanlı toplanan dijital verilere dayanan kullanılabilirlik, performans ve kalite analizleri ile en alt birimden tesis geneline kadar verimlilik ölçümü ve üretim takibi.

Öngörüsel Bakım (Prediktif Analitik)

Üretimdeki ekipmanların çalışma parametrelerinin dijital ölçümü ile daha arıza oluşmadan uyarı veren arıza tespit algoritmalarına dayalı öngörüsel bakım analizi.

Katmanlar Arası Entegrasyon

Sahadan toplanan ve analiz edilen dijital verilerin BEAM sistemlerine aktarıldığı uçtan-uca tamamlayıcı entegrasyonlar sayesinde OT ve IT katmanlarının birleştirilmesi.