Dijital Dönüşüme İlk Adımlar:
Akıllı Varlığın Kilidini BEAM Dijital ve Analitik Çözümler ile Açın

Bağlı varlıklardan gelen verilerden yararlanmak ve bu bilgiler etrafında yeni süreçler oluşturmak, daha iyi anlama ve daha hızlı karar verme için önemli bir ön şart olan görselleştirmeyle süreci desteklemek endüstrilerde büyük faydalar sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, akıllı varlıklardan yararlanmak için gereken Kurumsal Varlık Yönetimi (BEAM) APM dönüşümü hızlıca gerçekleşmez – kuruluşların ihtiyaç duyduğu birden fazla hazırlık durumu vardır.

Bir kamu hizmeti veya varlık yoğun çalışan başka bir kuruluş dönüşüme hazır olup olmadığını nasıl bilir? Hem BEAM Platformu hem de Bimser Ekosistemi, bir kuruluşun dönüştürecek beceri ve teknolojiye sahip olup olmadığını belirlemek için araçlara sahiptir. BEAM ekibi, bir şirketi organizasyon, süreç, veri ve sistem bakış açısından değerlendiren, doğru iş akışlarına yönlendiren, proje kalitesinden ödün vermeyen bir Dijital Hazırlık ve İmplementasyon Dönemi içeren danışmanlık hizmeti sunar. Bimser Ekosistem çözüm ortakları, verilerin hangi metodla toplanması gerektiği saha analizleriyle değerlendirir ve bir kurumun yönetici uyumunda neye ihtiyacı olduğunu, dönüşümden ne tür bir değer elde edebileceğini ve bu değere ulaşmak için ne yapması gerektiğini belirler.

Öyleyse, kuruluşların BEAM dönüşümüne hazır olmaları için nelere ihtiyaç vardır? Bir dönüşüm yolculuğuna başlamadan önce bir işletmenin veya kurumun geliştirebileceği iki önemli alan vardır.

1. Veri Olgunluğu

Tarih, herhangi bir şirket için en önemli varlıklardan biridir. Dijital kullanıma hazır olmak için, bir veri yönetişim modeli, bir yönetim katmanı ve bir sahiplik katmanı ile tutarlı bir veri entegrasyonu yaklaşımı oluşturulmuştur. Paydaşlarla iletişim kurduğunuzdan ve veri kurallarının açıkça tanımlandığından emin olun.

BEAM ve BEAM APM gibi araçlar veriler üzerinde kalite kontrolleri yapar ve verilerin doğru yerde olduğundan emin olur. Veriler birçok dijital girişimin arkasındaki itici güç olduğundan, verilerin doğru şekilde kurulması zorunludur.

Gerçek anlamda olgunlaşmış bir veri programı sadece CDO ve BT liderliğindedir, aynı zamanda işletmenin tüm bölümlerinin katılımıyla kurumlar arası satın alma özelliğine sahiptir. Verileri merkeze yerleştiren yukarıdan aşağı vizyona ve tutarlı bir dizi yetenek sağlayan entegre bir altyapıya sahiptir.