Bimser Elektronik Belge Yönetim Sistemi çözümümüz ile belge üretebilir, belirli bir süre saklayabilir, vakti geldiğinde kullanılmayacak olan belgeleri imha edebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’dur. Yasalar şirketlerin -sistemsel veya manuel yönetilen- iş yapış süreçlerini değiştirmeyi zorunlu kılmaktadır. KVKK uyumluluğu ise tek başına bir sistem değil süreç konusudur. Bimser eBA KVKK çözümü ile kişisel veri içeren süreç envanterlerinizin dijital ortamda takip edilmesini sağlamaktayız.

BOYSWEB Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi, nihai kullanıcının kullanmış olduğu ürünler ile ilgili ilk kurulumdan başlayarak yaşamış oldukları tüm sorunların takip edilebildiği baştan uca bir çözüm paketidir.

QDMS Entegre Yönetim Sistemi çözümü, Doküman Yönetimi, Düzeltici Faaliyet Takibi, Tetkik Planlama, Çevresel Boyut ve Etki Analizi süreçlerinin rahatça yönetilmesini sağlamaktadır.

Ensemble İş Süreçleri Yönetimi (BPM), bir organizasyonun tüm süreçlerinin modellendiği, kontrol edildiği ve izlendiği bir yoldur.

eBA Sözleşme Yönetimi Yazılımı ile birlikte kurum  içerisindeki tüm firmalarla ilgili sözleşmeler tüm parametreleri ve maliyetleri ile birlikte kayıt altına alınır.

Fiziksel ya da dijital dokümanların eBA Capture ile operasyona dahil edilmesi zaman, emek ve maliyet açısından tasarruf sağlar.

BOYSWEB satın alma yönetim sistemi ile  müşteri taleplerinizi hızlı biçimde sağlar ve tedarikçi performansını anlık olarak takip edersiniz.

eBA proje yönetim programı ile  birlikte projelerin yönetilmesi; iletişim kopukluklarının, zaman ve maliyet kayıplarının ve projelerin gecikmesini engeller.

Ensemble Balanced Score Card sayesinde kurum, tüm şirket çalışanlarını ortak bir hedef doğrultusunda odaklanmasını sağlar.