Bütçe Kontrollü Satın Alma Yönetimi

Bütçe Kontrollü Satın  Alma Süreci  işletmelerin Satın Alma Süreçleri üzerinde güçlü kontrol ve izlenebilirlik sağlayan parametrik ve esnek bir uygulamadır. Uygulama ERP süreçleri ile entegre olarak çalışabildiği gibi, tek başına bir işletmenin satın alma süreçlerinin yönetilmesine  olanak veren bir tasarıma sahiptir. Bütçe kontrolü ve eskalasyonu, sözleşmeli satın almaların yönetimi, satın alma tipi bazında parametrik olarak süreç yürütülebilmesi, teklif yönetimi  gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırmaktadır.

  • Gider bütçe yönetimi
  • Satın alma talep yönetimi
  • Satın alma süreci
  • Ana verilerin takibi
  • ERP entegrasyonu
  • Sözleşmeli Satın Almalar
  • Limit Aşım kontrolleri
  • Kağıt Fatura / E-Fatura Entegrasyonu ve onay süreci