Daha Adil Bir Performans Yönetimi!

Webinar İçeriği:
• Performans Yönetimi
• Balanced Scorecard Metodolojisi
• Üst Yönetim – Departman – Pozisyon Karneleri
• KPI ve Karne Bazlı Yetkilendirme
• Değerlendirme Metotları
• Düzeltici Faaliyet, Aksiyon, Eğitim İlişkisi
Konuşmacılar:
Dilek Erdal – Bimser Ürün ve Çözüm Mimarı
Nuray Özel – Bimser Ürün ve Çözüm Mimarı