Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Değişiklik Yönetimi

BİMSER

Değişiklik Yönetimi Nedir?

Değişiklik yönetimini, ürün ve süreçler geliştikçe ve değişme ihtiyacı oldukça; değişimleri anlamayı ve zaman içinde verilen kararları anlamak için geriye dönük olarak takip edilebilirliği sağlayan bir yaklaşım olarak tanımlayabiliriz. Bimser’in eBA yazılım çözümü ile değişikliklerinizi yönetebilirsiniz.

Bir kuruluşun faaliyetleri sırasında yönetim sistemi standartlarına uygun, istenen çıktıları iyileştirmek, istenmeyen etkileri azaltmak, müşteri memnuniyetini, ürün veya hizmet kalitesini etkileyebilecek, kalite yönetim sistem şartlarının iyileştirilmesi amacıyla yapılacak tüm değişikliklerin entegrasyonu ve değişikliğin yönetimini sağlayan dokümante edilmiş prosedüre değişiklik yönetimi prosedürü ismini veriyoruz

Bimser “Değişiklik Yönetimi” yazılımı 2 esas konuyu ele alır:

    • Değişikliklerin belirlenmesi
    • Değişikliklerin planlanması

Değişikliklerin belirlenmesi aşamasında kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişikliklerin belirlenmesi son derece önemlidir. Burada sistemi etkileyebilecek değişiklikler derinlemesine ele alınmalı, tüm süreçlerde olabilecek değişiklikler, kalite yönetim sistemine etkisi yönünden incelenmelidir.

Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişikliklerin belirlenmesi sonrasında bir diğer önemli konu ise bu değişikliklerin planlanmasıdır.

Planlama, oluşabilecek değişikliğin yönetilmesi, risk temelli düşünme için girdi olması ve proaktif düşünme açısından son derece önemlidir.

Yürütülmekte olan projelerde meydana gelebilecek değişiklik taleplerinin dikkatli bir şekilde ele alınması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi önemli bir konu. Projelerin doğası gereği değişiklik istekleri mutlaka karşımıza çıkar. Bu istekler farklı katılımcılardan ve proje paydaşlarından gelebilir. Bu noktada proje değişiklik adımlarını doğru bir şekilde uygulamak gerekiyor. Bimser’in proje değişiklik yönetimi uygulamasındaki bu adımları: değişikliğin sebebini önleme, değişikliği tanımlama, değişikliğin etkisine bakma, değişiklik talebinde bulunma, entegre değişiklik kontrol sistemini yürürlüğe alma, proje yönetim planını düzenleme, değişiklikten etkilenen paydaşları bilgilendirme ve proje yönetim planını ve dokümanları revize etme olarak sıralayabiliriz.

Yapılacak olan değişiklik hizmet masası ya da yardım masası grubuna değişiklik talebi, bir problem sebebiyle, bir arıza ya da kesintinin yaşanmasıyla, yasal zorunluluk sebebiyle, sistem, yazılım, donanım veya yetki talebi vesilesiyle iletilebilir. Değişiklik talebinin ortaya çıkması ile bunun sınıflandırılması, onayı, değerlendirilmesi, SLA yönetimi, değişiklik testleri, görevlendirmeleri, felaket senaryosunda geri dönüş planları ve canlıya çıkılması bir proje yönetimi bakış açısıyla planlanmalı ve yürütülmelidir.

Değişiklik yönetimi, olay yönetimi, problem yönetimi, talep yönetimi, konfigürasyon yönetimi, sürüm yönetimi ve hizmet masası aktiviteleri gibi süreçleri, servis yönetiminde reaktif yaklaşım yerine proaktif yaklaşım ve bakış açısı ile kuruma değer katma ve sürekli servis iyileştirmeleri sağlanmış olur.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC