Enerji Sektöründe Dijital Dönüşüm

Enerji Sektörünün Masadaki Konuları Nelerdir?

Enerji sektörü işletmeleri, kurulum sürecinden işletme sürecine kadar her safhada yazılım kullanmaya ihtiyaç duymaktadır. Üretimin, mümkün olan maksimum süreyle ayakta olmasının kritik olduğu enerji sektöründe, yazılım çözümleri kullanımı etkili katkılar sağlar. Günümüzde en önemli konulardan olan Dijital Dönüşüm sürecinin hayata geçirilmesi, enerji sektöründeki işletmelerde oldukça önemli avantajlar sunmaktadır. Bahsedilen katkılar ve avantajlar, doğrudan maliyetlere dolayısıyla kurum karlılığınadır.

EPC sözleşmesinin imzalanması ile birlikte kurulum sürecinde ihtiyaç duyulabilecek kritik konuların başında İş Akışı ve Doküman Yönetimi gelmektedir. Binlerce sayfa teknik dokümana, doğru kişinin doğru zamanda en hızlı bir şekilde doğru dokümana erişim sağlaması kurulum sürecinde oldukça önemlidir. Ayrıca, birçok iş akışının da bu süreçte doğru ve hızlı bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bir diğer önemli konu ise, işletme sürecinde ihtiyaç duyulacak konulardan birisi olan Sözleşme Yönetimi konusudur. Bu süreçlerin dijital dönüşümü, iş birimlerinin birbirleriyle ve EPC firması veya taşeronlarla koordinasyonunun etkin bir şekilde sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Bir diğer konu ise EPC sözleşmesinden sonra, en geç Comissioning sürecinde ele alınması ve santral işletmeye geçene kadar başlatılması gereken Varlık ve Bakım Yönetimi konusudur. İşletmedeki varlıkların KKS kod sistemi de dikkate alınarak ağaç yapısı içerisinde oluşturulması ve bu varlıklara ait bakımların tanımlanması gerekmektedir. Bununla birlikte santral işletmeye geçtiğinde, sistemin hazır olmasıyla birlikte Bakım Planlama imkanı sağlanacak ve Varlık Performansları etkin bir şekilde yönetilecektir. Yedek parça malzeme ambarının oluşturulması ve satınalma süreçlerinin de oluşturulması ile birlikte uçtan uca bir süreç hedeflenmektedir. Ayrıca, santrallerin olmazsa olmaz konularından bir diğeri ise Permit to Work ve LOTO’nun risksiz bir şekilde yönetilmesidir.

Riskin en doğru şekilde yönetilmesi gereken sektörlerden olan Enerji sektöründe, dönüştürülmesi gereken bir diğer konu ise HSSE süreçleridir. HSSE’ye ait bütün süreçlerin ve risklerin tek bir platformdan yönetilmesi oldukça önemlidir. Böylelikle, aynı Permit to Work ve LOTO’da olduğu gibi hayati önem arz eden İSG, Çevre, Süreç risklerinin de etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Bir diğer önemli HSSE konusu ise Olay/Kaza Bildirimleri ve Ramakkalalar’dır.

Tüm bu süreçlerin dijital dönüşümü sağlanırken, santrale ait bu süreçlerin performanslarını takip etmemiz gerekmez mi? Elbette, performans yönetim sistemi konusu da rekabetin ve dolayısıyla da ayakta kalmanın dijital dönüşümle destekleneceği bir ortamda oldukça önemli hale gelmiştir.

Peki ya neden Bimser?

Bimser, santrallerin kurulum sürecinden işletme sürecine kadar büyük resmin tamamında, çözümleriyle birlikte, santrallerin verimli bir şekilde yönetilmesi konusunda destek olmaktadır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz ve santraller için kritik olan konuların tamamında çözümler sunmaktadır. IoT entegrasyonu, sunmuş olduğu mobil uygulama çözümü ise Connected Worker’ı sağlaması, sistem üzerinde oluşan binlerce verinin anlamlandırılması ile birlikte Predictive Analytics konusunda oluşturmuş olduğu veriler ve raporlar/analizler ile destek olması ve yönetilen iş akışlarında machine learning ve AI uygulamaları Dijital Dönüşüm’e değdiği konuların başlıcalarıdır. Sektörde oluşturmuş olduğu bilgi birikimi ve tecrübesi ile birlikte işletmenin kolay kolay kritik aksamalar yaşamadan tüm bu süreçlerini yönetmesine önemli katkılar sağlayacaktır.