Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

FMEA Süreci ve Uçtan Uca Yönetimi

FMEA Süreci ve Uçtan Uca Yönetimi

Ürün ve süreçlerdeki potansiyel hatalara odaklanan ve bu olası hatalar üzerinden sistemin güvenirliğini artırmaya yönelik önlem planları alınmasını sağlayan bir sistematik yaklaşım olarak özetleyebiliriz FMEA’ yı.

Fmea’ nın tarihçesini baktığımızda ilk olarak Amerikan Askeri Prosedürü olarak uygulandığı biliniyor. Ardından 1970 ortalarında NEC firması, FMEA prosedürünün ilk endüstri kurgusunu başlatmış. 1980 yılında ise FORD tarafından otomotiv sanayinde uygulanması için çalışmalar başlatılmış ve ilk kullanım şekline göre oldukça basitleştirilmiştir. Yıllar içinde değişen ve ihtiyaçlara göre revizyonlara uğratılan FMEA için FORD ve AIGA VDA bu kapsamda genel kural koyucular olarak da kabul edilir. Son yapılan değişikliklerin nedenleri, karmaşıklaşan müşteriye özel gereksinimler ve düzenlemelerinin göz önüne alınması, daha güçlü bir sistematik kullanıp, ürün ve proses risklerini adresleyip daha inovatif ürünlerin elde edilmesidir. Bu bağlamda 7 adımlık bir süreç karşımıza çıkmakta. Bunlar;

  • Planlama ve Hazırlık
  • Yapısal Analiz
  • Fonksiyon Analizi
  • Hata Analizi
  • Risk analizi
  • Optimizasyon
  • Sonuçların dokümantasyonu

Planlama aşaması yeni eklenen bir adımdır ve kapsamın / sınırların belirlenmesi için oldukça kritik görülür. Ek olarak rol ve sorumluklarda net bir şekilde bu adımda verilir. Yapısal analiz kısmında proses ağaçlarının faaliyet bazında belirlenmesi ve her bir süreç adımı bazında risk girişlerinin tanımlanması amaçlanır. Fonksiyon analizi adımında, ele alınan faaliyetin fabrika, müşteri ve son kullanıcı rollerinde karşılıları tespit edilir.

Hata analizi tarafında, fonksiyon analizi kısmında tespit edilen fabrika, müşteri ve son kullanıcı bazlı fonksiyonel hataların etkisinin ne olacağı bilgileri girilir. Risk analizi kısmında ise girilen şiddet, tespit edilebilirlik ve olasılık değerlerine göre Aksiyon Önceliği hesaplanmalıdır. Buna göre hangi sürecin ne kadar kritik olduğu önümüze çıkacaktır. Optimizasyon adımında, alınacak saptayıcı ve önleyici faaliyetler ile aksiyon önceliğinde bir azaltma planı amacı güdülür. Sonuçların dokümantasyonu içinde şunu belirtebiliriz. FMEA (AIAG &VDA PFMEA) sistematiği yaşayan bir dokümandır. Giriş yapılan tüm bu değerli bilgiler dikkatli bir şekilde doküman olarak tutulmalı ve güncellenmelidir. Bu adımları şirket bünyesinde uygun kurallar ile yönetmek oldukça kritik bir husus. Çünkü bu yapı içinde bazı otomatik tetiklemelerin olması ve kullanıcıya bu işlerin bırakılmaması beklenir. Proses akışları ile ilgili bir değişiklik olduğunda, ilgili FMEA’ ların tetiklenmesi, FMEA ile ilgili değişiklikleri olduğunda, ilişkili Kontrol Planlarının otomatik değiştirilmesi artık bir ihtiyaç’ dan çok gereklilik olarak görülmekte. Qdms’in yeni revize edilen FMEA modülünün regülasyonun gerektirdiği bu değişikliklere firma olarak tam uyum sağlamanıza yardımcı olacağını düşünüyoruz. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen ekip ile birlikte ayrıca proaktif yaklaşımlarımızla her zaman olduğu gibi FMEA sürecinde de müşterilerimizin yanındayız.

FURKAN BAŞ
KIDEMLİ ÜRÜN YÖNETİCİSİ

 

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile gösterilmiştir.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC