İBYS Süreci ve Yaşanan Gelişmeler

Çalışma bakanlığının yayımlamış olduğu İBYS 2018 Eylem Planı çalışmaları yaşanan gecikmeler ile birlikte devam etmektedir. E-Reçete uygulaması ile başlayan süreç, eğitim kayıtlarının aktarımıyla devam etmiştir. Önümüzdeki dönemde sağlık bilgileri ve tehlike kaynakları ile 2018 yılı için planlanan veri entegrasyonları tamamlanacak.

Bakanlık tarafından şu ana kadar sadece eğitim kayıtlarının veri setleri açıklanmış ve temmuz ayı itibarı ile veri kabulü başlamıştır.

Bu süreçte birkaç termin tarihinde yaşanan gelişmeleri tecrübe etme fırsatı bulduk. Revizyonları ile birlikte mart ve temmuz terminlerinde kıyamet senaryolarını maalesef İSG Yöneticilerimize ve İşyeri Hekimlerimize yaşatıldığına hep birlikte şahit olduk.

Bakanlık İBYS ile ilgili hedeflediği bilgi bankasının oluşturulması ve düzeltici bir bakanlık olmaktan ziyade önleyici bir bakanlık olma isteğidir.

Veri setleri entegrasyonlarında ön şartlar şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Her işletmenin işyeri bilgisine göre İSG Katip sisteminde onaylı İSG sorumlularının atanması,
  • İSG sorumlularının E-Imza edinmeleri
  • Veri setine tabi kayıtlarının paketler halinde e-imzalı olarak onaylı İBYS listesindeki yazılımların birinden gönderilmesi

Benzer olarak sağlık kayıtları ve tehlike kaynakları da paketler halinde veri entegrasyonuna dahil olacaklar. Yine bu veri entegrasyonu ile ilgili olarak gönderilen verilerin paketler halinde, zaman damgalı olarak sistemlerde saklanması ve bakanlık denetçilerinin denetimlerinde karşılıklı kontrolünün sağlanabilmesi istenecektir.

Veri gönderim şeklinin otomatik veya manuel olması net olarak yönerge de bulunmamak ile birlikte, bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde verilerin paket olarak gönderimini İSG sorumluları (eğitim ve tehlike kaynakları verileri) veya işyeri hekimlerinin (sağlık verilerinin) elektronik imza ile gönderimi şartını da düşündüğünüzde manuel aktarımın yapılması gerektiğini anlamaktayız.

Sürecin 2019 yılında ise iş kazaları, olaylar gibi başlıklar ile devam edecektir. Bakanlık hedeflediği gibi büyük bir veri havuzu oluşturacaktır. Önleyici uygulamaları için istatistiki verilere göre sektörel eylem planını ve hedeflerini net olarak verebilecektir. Dolayısı ile Bakanlığın veri havuzu için gerekli olan tüm bu firma entegrasyonları için yapıcı ve işbirlikçi olacağı aşikardır.