• Kalite ve Bilgi Güvenliği

  Politikamız

Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikamız

Kalite Politikamız

Ürettiğimiz yüksek teknoloji ürünü, fonksiyonel ve kaliteli yazılım çözümlerimizle müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken;

 1. Nitelikli ve motive çalışanlara sahip olmak,
 2. Verimliliğimizi ve rekabet gücümüzü arttırmak,
 3. Çevreye ve yasalara duyarlı bir şirket olarak topluma ve ülkeye katkıda bulunmak,
 4. Çalışma ortamı ve koşulları ile ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek,
 5. Kalite yönetim sistemi standardının gereklerini karşılamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek için gerekli kaynakları temin etmek, kalite politikamızı oluşturuyor.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bimser faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenliğini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi ve özel kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bimser olarak iç ve dış paydaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü bilgi güvenliği riskini önlemek ve yönetmek amacıyla bir Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanmıştır.

POLİTİKAMIZ

 1. ISO 27001 kapsamında bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümante edilmesi, belgelendirilmesi, yürürlüğe konması, sonuçlarının izlenmesi ve sistemin sürekli iyileştirilmesi,
 2. Tüm yasal gereksinim ve sözleşmelerden doğan yaptırımlara uyulması,
 3. Bilgi varlıkları sınıflandırılarak değerlendirillip ve kayıt altında tutularak bilgi güvenliği risklerinin yönetilmesi, risklerin sürekli gözden geçirilerek, kabul edilebilir seviyesinin üzerindeki riskler için kontroller sağlanması,
 4. Kurum içi farkındalığın artırılması ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin benimsenmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi yönündeki tüm faaliyetlerin mevcut ISO 9001 yönetim sistemi ile entegre bir şekilde yönetilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirilmesini taahhüt eder.