Low Code ile Nasıl Uygulama Geliştirilir?

Low Code ile uygulama geliştirme 6 aşamadan oluşur.