Proje ve Portfolyo Yönetimi

Proje ve Portfolyo Yönetimi (PPM)

PPM Nedir?

Proje ve Portföy Yönetimi (PPM) şirketlerin stratejik olarak belirlenmiş iş hedeflerine uygun olarak birbiriyle ilişkili olan ve olmayan  program, proje ve diğer operasyonel işlerini yönetebilecekleri bir sistemdir. Bimser’in Proje ve Portföy Yönetimi çözümüyle, proje yönetim ofislerinin ihtiyacı olan tek bir noktadan proje, program ve operasyonel işleri yönetebilirsiniz. Proje yöneticilerinin hızlı karar verme ihtiyacı olduğunda görsel raporlama imkanımız sizlere kolaylık sağlar. Sunulmuş raporlar ile birlikte projelerin gerçek zamanlı veriler ile hangi aşamada olduğu, operasyonel işlerin nerede olduğu bilgisine hızlı bir şekilde ulaşılmaktadır.

Bimser Proje ve Portföy Yönetimi çözümümüz içerisinde aşağıdaki modüller yer almaktadır;

  • Portföy Yönetimi
  • Proje ve Program Yönetimi
  • Proje Bütçe Yönetimi
  • Kaynak Yönetimi
  • Zaman Yönetimi
  • Talep Yönetimi
Proje Yönetim Yazılımı

Proje Yönetim Yazılımı

Proje Yönetim Sistemi özellikle birden fazla birimin dahil olduğunu büyük projelerde kaynak, zaman, maliyet ve  risklerin yönetim karmaşasının ortadan kaldırılmasında kurumlara yardımcı olur. Proje yönetiminde en önemli nokta personel, zaman, kalite, risk, talep ve diğer yönetim politikalarının tek bir çatı altında yönetilmesidir. eBA proje yönetim programı ile birlikte projelerin yönetilmesi iletişim kopukluklarının, zaman ve maliyet kayıplarının önüne geçer ve projelerin gecikmesini engeller.

Proje takip sistemi projelerin kullanıcı dostu ekranlar ile birlikte hızlıca zaman planı yapılmasını sağlar. Proje takip çizelgelerinin otomatik oluşturulması ile birlikte proje içerisinde yer alan kullanıcıların iş takip programlarının yapmasını sağlar. Hızlı ve kolay görev tanımlayarak, sürelerin belirlenmesi kaynak atamalarının yapılması ve görevlerin birbiri ile bağımlılıkları yönetmek için detaylı bir iş takip formu kullanılır. Bu form yapısı ile birlikte toplam iş yükünün ve takvim üzerinde aktivitelerin görüntülenmesi sağlanır.

Sistem güçlü bir iş akışı ve doküman yönetimi ile kurgulanmıştır. Proje yönetim yaşam döngüsü boyunca oluşan tüm dokümanların oluşturulması, saklanması ve imha edilmesi sistem üzerinde sağlanabilir.

Portföy Yönetimi

Portföy Yönetimi

Portföy Yönetimi Nedir?

Portföy yönetimi; kurum stratejilerine uygun olarak seçilen program ve projelerin yönetimini kapsar. Portföy Yönetimi modülü ise projelerin, uygulamaların ve alt portföylerin gerçek zamanlı olarak verimli ve etkili bir şekilde bir portföy yönetim süreci ile birlikte yönetilmesini sağlar. Mevcut projelerde kaynak durumuna bakılarak yeni gelecek taleplerin karşılanıp karşılanamayacağı bilgisini elde etmemizde faydalı bir araçtır.

Etkili bir proje portföy yönetimi yapabilmek için kurumlara portföy içerisinde yer alan herhangi bir projenin kapatılması kararın verilebilmesinde yardımcı olur. Sadece portföy içerisinde yer alan projelerin durum bilgisini görüntülemekle kalmaz aynı zamanda projelerin yaşam döngüsü sırasında oluşan başlatma, planlama, yürütme, kontrol ve gözden geçirme, kapanma aşamalarında oluşan dokümanları sistem saklayabilir ve istediğiniz herhangi bir yerden herhangi zamanda ulaşabilirsiniz. Portföy yönetim sözleşmeleri, proje planları ve bütçe planlarının onaylanması ve versiyonlarının oluşturulmasını Bimser’in portföy yönetimi çözümü ile sağlayabilirsiniz.

Çözümün alt yapısının geliştirildiği esnek ve güçlü iş akışı sistemi ile birlikte kural motorları oluşturabilir, parametrik tanımlamalar ile birlikte kuruma özel portföy yönetim sistemi oluşturulur.