Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

Gıda Güvenliği Risk Yönetimi

Gıda Güvenliği Risk Yönetimi Nedir?

Gıdanın güvenliğini tehlikeye sokacak fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikelerin ve  risklerin belirlendiği, bu risklerin yönetildiği çözümdür. Buna ek olarak;

Yaygın kullanılan tüm metodolojileri destekleme
Risk büyüklüklerinin revizyon ile tarihçe kaydının oluşturma
İstenilen formatta risk formu çıktısı alma
Belli risk seviyeleri için otomatik önlem uyarı sistemi
Sınırsız parametrik alan desteği
Trend, Dağılım Grafikleri ve Raporlama
Önlemleri; DİF, Doküman, Aksiyon modülleri ile takip etme
Riske bağlı istenilen onay hiyerarşisini kurgulama
Mevzuat, süreç, tedarikçi, müşteri, ürün grubu, iş yeri vs. gibi alanlar ile ilişkilendirme

Gıda Güvenliği Risk Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Gıdanın güvenliğini tehlikeye sokacak fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikelerin ve risklerin belirlendiği, bu risklerin yönetildiği çözümdür. Buna ek olarak;

Gıda güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Tüm risk metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uygulanan Gıda güvenliği Risk metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Kalitatif ve kantitatif risk tanımlamaları yapabilirsiniz.
Riskleri tanımlayabilir, risklere bağlı tehlikeleri, tehlikenin niteliklerini ve maruziyetleri tanımlayabilirsiniz.
Tehlikenin niteliklerine bağlı risk unsurlarını tanımlayabilirsiniz.
Kuruma özel risk puanlama sistemi oluşturabilir, değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Riskler departman, süreç, lokasyon, hizmet, ürün gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Tüm risk analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir Önlem Takip Sistemi bulunmaktadır. Risk formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
Risk analizi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan, Talimat, Prosedür vb ile ilişki kurulabilirsiniz.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
Farklı risk formları oluşturularak, risk analiz formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve risk formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Risk formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir risk maddesine ait detaylı rapor da alınabilmektedir.
Risk formları revize edilebilir, revize edilen risklerin eski ve yeni durumları hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde tehlike, etki, olasılık yada departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
Risk formları istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen risk formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceğini belirleyebilirsiniz.
Risk formlarınıza “kontrol” noktaları tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerininin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanabilir.
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC