Risk Odaklı Süreç Yönetimi’ni Konuşuyoruz

  • Süreç Yönetim Yaklaşımının Önemi
  • Süreç Risklerinin Etkin Yönetimi
  • Dijital Dönüşüm Noktalarının Süreçlerle ilişkisi
  • Verilere Dayalı Yönetim Modeli Oluşturma
  • Sürekli İyileştirme ile Riskleri Azaltma
  • Risk / Fırsat / Kontrol Yönetimi
  • Sonuç Odaklı Yönetim Yaklaşımı