Tüm Turizmcilerin, Acentaların, İşletmelerin Turizm Haftasını Kutlarız!

Koronavirüs (Covid-19)’un Turizme Etkisi

Dünyayı etkisine alan Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin öncelikle etkilediği sektörlerin başında seyahat ve turizm geliyor. Ancak, daha düne kadar turizm sektörünün umut verici rakamlarını konuşuyorduk.

2019 yılında bir önceki yıla göre %17 artışla turizm sektörünün ülkemize getirdiği toplam gelir 34,5 Milyar Dolar olmuştu. Şimdi ise oteller kapandı, rezervasyonlar askıya alındı ya da iptal oldu, uçuşlar yasaklandı.

Peki, Bundan Sonra Ne Olacak ?

Sektör er ya da geç toparlanacak. Koronavirüs etkileri azalacak ve turizm sektörü hareketlenmeye başlayacak. Ancak sektörde işletme anlayışlarında çok köklü değişiklikler olacak. Tüketicilerin beklentileri daha çok butik, villa tipi hijyen odaklı konaklama yönünde olacak. Tesislerde bu anlamda bir revizyon yaşanacak.

Teknolojik yatırımlar artacak, insandan bağımsız veriye odaklı yönetim anlayışı işletmelerde olmazsa olmaz olacak. Hatta Robotlardan oluşacak servis elemanları bile çok uzak gözükmüyor.

Kalite, Hijyen ve Sağlık Koşulları İyileştirilecek

Daha fazla firma yönetim sistemleri standartlarına dahil olacak. Kalite belgeleri var olmaktan çıkacak, yaşayan organlar haline gelecek. Bu noktada yazılımsal ihtiyaçlar artacak. Denetimler zaman zaman mobil sistemlerle zaman zaman uzaktan sistemler ile yapılacak. Kaliteli hizmetten kalite odaklı hizmete geçiş olacak. Kalite ve hijyen şartlarını iyileştirmeyen firmalar daha az tercih edilecek.

Tüm Süreçler Yeniden Gözden Geçirilecek

Birçok işletme, iş yapış şekillerini yeniden gözden geçirecek. Yapılan işler görsel modeller haline getirilerek hem izlenebilir hem de daha kolay yönetilebilir olacak. Birçok kalite dokümanı revize edilecek. Revizyonlar herkesin okuyabileceği ve ulaşabileceği sistemlere aktarılacak. İşletmelerde bilgi teknolojileri alt yapıları daha aktif daha üretken departmanlar haline gelecek.

 

Daha İyi Hizmet Vermek İsteyenler Dijital Dönüşüm Yatırımları Yapacak

İşletmeler kendilerine 2-3-5’er yıllık stratejik hedefler belirleyecek. Bu hedeflerin takibini izlenebilir kılacak. Kötü giden hedeflerin kök nedenleri daha kolay belirlenebilecek. Dolayısıyla hedefin ya da sürecin etkileri daha etkin sorgulanabilecek. Gerekirse yatırımların yönü bile değişebilecek. Bunların tamamını yapabilmek için dönüşümsel iş modellerini oluşturacak ve ciddi yazılım yatırımları yapacak.

Kısaca hepimiz değişeceğiz, dönüşeceğiz…

Tüm turizmcilerin, acentaların, işletmecilerin Turizm Haftasını kutlarız…