Ensemble BSC

Stratejilerinizi Eyleme Dönüştürün!

  • Ensemble BSC ile Stratejilerinizi Eyleme Dönüştürün!

    Ensemble Balanced Scorecard, kurumunuzun vizyonu ve misyonu ile uyumlu olarak belirlediğiniz stratejilerinizi izlemenizi ve yönetmenizi sağlar. Ensemble BSC, stratejilerinizi perspektifler (boyutlar) arasındaki ilişkileri kullanarak izler, değerlendirir ve raporlar. Stratejilerinize ulaşmak için izlediğiniz başarı ölçütlerini ( performans göstergeleri) tanımlayarak ağırlıklandırabilir, bu sayede kişi, departman ve kurum karneleri oluşturarak stratejik yönetimi organizasyonun tüm seviyelerine yayabilirsiniz. Balanced Scorecard, D.Norton ve R.Kaplan tarafından ortaya atılan bir yönetim aracıdır. BSC, bir kurumun stratejilerini uygulamaya dönüştürürken min. 4 temel boyutu yönetmesi gerektiğini belirtir. Bu boyutlar (perspektifler) • Öğrenme ve Gelişim • İç Süreçler • Müşteri • Finans Olarak ifade edilebilir. Bu boyutlar kişi, birim ve kurum skorkart(karne)larında belirli ağırlıklarla yer alarak organizasyonel bir izleme ve yönetim aracına dönüşür. Ensemble BSC web tabanlı, kullanımı ve devreye alması kolay,esnek, uyarlanabilir altyapısı ile kurumunuzun vizyonu ve misyonu ile ilgili belirlediğiniz stratejik hedeflerinizi ve bu hedeflere ulaşmada ne kadar başarılı olduğunuzu gösteren performans göstergelerini tanımlamanızı sağlar. Gösterge hedefleri ve gerçekleşmeleri veri giriş zamanı geldiğinde ilgili sorumlular tarafından yapılabileceği gibi, çeşitli kurumsal veri kaynaklarından otomasyonla da sağlanabilmektedir. Gösterge değerleri girildiği anda, kurumun performans değerlendirme metodolojisine göre ağırlıklı puan değerleri hesaplanarak karne skoru hesaplanır. Uygulama hem içinde bulunulan dönemin, hem de yılın ilk döneminden içinde bulunulan döneme kadarki sonuçları ( YTD-Year to Date ) ekrana yansıtmaktadır. Bununla birlikte sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında aksiyon planlama gereken durumlarda da QDMS Aksiyon Yönetimi ve Düzeltici Faaliyet modülleri ile entegre çalışarak, strateji ve göstergeler ile alakalı olarak aksiyon ve DF talepleri otomatik olarak başlatılabilmektedir. Kısacası Ensemble BSC; kurum stratejilerinin en tepeden en alt seviyeye kadar anlaşılmasını, izlenmesini ve yönetimini sağlar.
  • Ensemble Tanıtım ve İletişim

    Broşür için tıklayınız Demo Talebi Müşteri Destek Live Demo Ensemble PM Ensemble BSC