BİMSER EKOSİSTEMİ

Bimser olarak oluşturduğumuz ekosistemle beraber müşterilerimize Dijital Dönüşümlerini sağlayan bütünsel çözümler sunuyoruz. Bimser ekosisteminde Çözüm Ortakları’mızın iş modeline uygun alternatif çalışma metotları bulunmaktadır.

Size uygun modelde ekosistemimizde yer alarak, hızla genişleyen ve küreselleşen Bimser ekosistemine katılmak çözüm ortaklarımıza geniş bir iş alanı oluşturabilir ve kazanç elde edebilirsiniz.

Çözüm Ortağı Olmanın Avantajları

  • Yazılım, hizmetler ve destek için tekrar eden gelir fırsatları
  • Kendi alanlarında güçlü ve rekabetçi çözümler
  • Yaygın ürün kullanımı ve referanslar
  • Ücretsiz satış ve ürün eğitimleri
  • Satış takibi ve yönetimi için Çözüm Ortakları Portalı
  • Satış sürecinde etkin destek
  • Pazarlama destekleri
  • Bimser ürünleri üzerinden sektör ya da süreç odaklı çözüm geliştirerek niş pazarınızı oluşturma olanağı

Çözüm Ortaklığı Modeli

Yetkili Satıcı

Yetkili Satıcı olan çözüm ortaklarımız, ürün/çözüm bilgisine sahip olup tamamen müşterilerimizin ihtiyacına uygun çözümler sunmayı hedeflemektedirler. Ürün konumlandırarak yaptıkları satışlarda gelir elde ederler. Yaptıkları satışlarda Bimser uzman kadrosu ile projeler gerçekleştirirler. Yaptıkları çalışmalarda bölge, sektör ya da müşteri ölçeği açısından herhangi bir kısıt olmadan aksiyon alabilirler.

Katma Değerli Çözüm Ortağı

Katma Değerli Çözüm Ortaklarımız, müşterilerimizle ilk temas aşamasından başlayıp, satışın gerçekleştirilmesi, akredite edilmiş uzman kadrolarıyla proje implementasyonun gerçekleştirilmesi ve 1. Seviye desteğin verilmesine kadar tüm süreci, sahip oldukları ürün/çözüm bilgisi ve deneyim ile sunmaktadırlar.

OEM – ISV Çözüm Ortaklığı

Bu kategorideki çözüm ortaklarımız kendi geliştirmiş oldukları ERP, CRM vb. ürünlere gömülü ve/veya entegre şekilde Bimser ürünleri sunmaktadır. Bu entegrasyon ile Çözüm Ortaklarımız, Bimser’in kendi alanlarında derinleşmiş ürünleri ile bütünsel çözümler sağlayarak, kendi pazarlarında daha rekabetçi bir noktaya gelmektedir.

Ürün Geliştirme İş Ortaklığı

Bimser sahip olduğu teknolojik alt yapı ve eBA İş Akışı platformu ile farklı sektörlerde bir çok departman için ihtiyacı karşılayacak çözümler sağlamaktadır. Bu çözümler içerisinde ürün olabilecek ve pazarda müşterilere katma değer oluşturabilecek niş alanlarda , uzman çözüm ortakları ile eBA platformu üzerinde ortak ürün geliştirebilmektedir.

Teknoloji Firmaları / Danışman Çözüm Ortakları

Müşterilerimize çalışma yaptığımız alanlarda bütünsel çözümler sunmak adına, direkt olarak ürünlerimizle bağlantılı IoT, Cloud, İş Süreçleri Danışmanlığı gibi ürün/hizmet sunan iş birlikleri yapmaktayız.

Aday Çözüm Ortağı Başvuru Formu

Çözüm Ortaklarımız

Yetkili Satıcı

Katma Değerli Çözüm Ortağı

Ürün Geliştirme İş Ortaklığı

Teknoloji Firmaları / Danışman Çözüm Ortakları