Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Bilgi Güvenliği Politikası

Bimser, faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin özel erişim/bağlantı bilgilerine, kritik cihazlara ait özel konfigürasyon ve iletişim bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenliğini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi ve özel kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir. Bimser olarak iç ve dış paydaşlarımızın karşılaşabileceği her türlü bilgi güvenliği riskini önlemek ve yönetmek amacıyla bir Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanmıştır.

POLİTİKAMIZ

  1. ISO 27001 kapsamında bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümante edilmesi, belgelendirilmesi, yürürlüğe konması, sonuçlarının izlenmesi ve sistemin sürekli iyileştirilmesi,
  2. Tüm yasal gereksinim ve sözleşmelerden doğan yaptırımlara uyulması,
  3. Bilgi varlıkları sınıflandırılarak değerlendirillip ve kayıt altında tutularak bilgi güvenliği risklerinin yönetilmesi, risklerin sürekli gözden geçirilerek, kabul edilebilir seviyesinin üzerindeki riskler için kontroller sağlanması,
  4. Kurum içi farkındalığın arttırılması ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin benimsenmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi yönündeki tüm faaliyetlerin mevcut ISO 9001 yönetim sistemi ile entegre bir şekilde yönetilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirilmesini taahhüt eder.
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC