Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Havacılık Sektörü

Bimser’in Havacılık Sektörüne Özel Çözümler ile Operasyonlarınızı Optimize Ederek Yüksek Verimliliği Yakalayın!

Havacılık Endüstrisini Şekillendiren Dijital Teknolojiler

Gelişmiş Robotlar

Otonom endüstriyel robotlarla insan – robot iş birliği.

Katmanlı Üretim

3B Baskı ile parça ve prototip üretimi ile; üretkenlik ve verimlilik artışı.

Endüstriyel İnternet

Makineler ve ürünler arasında ağ. Nesnelerin arasında çok yönlü iletişimin sağlanması.

Simülasyon

Ağların gerçek zamanlı verilere göre optimizasyonu ile makine duruş sürelerinin azaltılması.

Yatay ve Dikey Entegrasyon

Şirketler genelinde ve içinde veri entegrasyonu. Tam otomatik değer zincirinin etkinleştirilmesi.

Arttırılmış Gerçeklik

Sanal ortamlarda, parametrelerine uygun çalışabilme. Eğitim ve destek ihtiyacını azaltır ve kaliteyi arttırır.

Büyük Veri ve Analitik

Çok sayıda kaynaktan çok miktarda verinin kapsamlı değerlendirilmesi. Gerçek zamanlı karar verme ve optimizasyonu.

Bulut ve Siber Güvenlik

Bulutta depolanan makine verilerinin ve diğer şirket verilerinin işlevselliğinin arttırılması. Yüksek düzeyde ağ, siber güvenlik üzerinde yoğun bir odaklanma gerektirir.

Bimser olarak havacılık sektörüne 4 ana çözümümüz ile hizmet etmekteyiz;

BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi:

Bimser Kurumsal Varlık Yönetimi(BEAM) ile artan maliyet baskısı, arızalardan kaynaklanan gecikmelerin ve gereksiz yedek parça stoklarının önüne geçerek rekabette öne geçin.

Synergy İçerik Servisleri Platformu:

Bimser’in son teknoloji ürünü olan Bimser Synergy ile süreçlerinizi sadece dijital ortama taşımakla kalmayın. Süreçlerinizi akıllılaştırın, robotlardan(RPA) ve yapay zekadan(AI) faydalanın

Ensemble Süreç ve Performans Yönetimi:

Pilot, hostes, yer hizmetleri, Ar&Ge gibi çok farklı alanlarda çalışan insanlardan oluşan bir sektörün performansını doğru şekilde yönetebilmeniz için en uygun araçtır.

QDMS Entegre Yönetim Sistemi:

QDMS çözümümüz ile regülasyonlara karşı hazırlıklı olun.

Havacılık, her zaman teknolojik ilerlemelerin ön saflarında yer almıştır. Gelişen teknolojilerin kullanılması, havacılıkta rekabet edebilmek için vazgeçilmez hale gelmiştir. Türkiye ise son yıllarda yaptığı İnsansız Hava Aracı, Eğitim Uçağı gibi çok önemli üretim odaklı yatırımlar ile sektörün önde giden ülkeleri ile arasındaki bilgi birikimini hızla kapatmaya başlamıştır.

Bunun yanında havayolu ulaşımında Türk firmaları sektördeki öncü konumlarını almışlardır.

Bugün sektördeki birçok Türk şirketi dijital yatırımlara öncelik vermekte ve rekabet avantajı elde etmek için gerekli olan geniş stratejik hamleleri yapmaktadır. Zira kalite, standartlara uyum, performans, güvenlik ve bilgi paylaşımı bu sektörün olmazsa olmazıdır. Sektörün hataya toleransı sıfırdır.

Sektörün zaman içindeki dönüşümüne bir göz atarsak son kullanıcıya dokunan dönüşümün  Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 1 Haziran 2008 tarihi itibarı ile havacılık sektörünün kağıt biletten elektronik bilete dönmesi talimatı ile başladığını görürüz. Dünyada ki tüm havayollarını ve yolcuları etkileyen elektronik bilete geçişinin temelinde aslında Dijital Dönüşüm yatmaktadır. Sonrasında dijital dönüşüm sektördeki hızı artmış, Self Check-In kioskları, Boarding Pass, Mobil Boarding Barkodları, Mobil rezarvasyon gibi birçok uygulama ile bir anda havayolu şirketleri ve havalimanı işletmecileri dijital dönüşüm ile çağ atlamıştır.

Firmalar bütün bu yatırımları yaparken müşteri sadakatinin sağlamanın zorlaştığı günümüzde;

 

  • Maliyetlerini kontrol altına almaları gerektiğini,
  • Çalışanların belirlenen standartlara ve regülasyonlara uygun çalıştığının,
  • Çalışan memnuniyetinin sağlanması için doğru ve objektif şekilde performans yönetiminin yapılması gerektiğinin,
  • Bakım maliyetlerinin kontrol edilmesinin her zamankinden daha önemli olduğunun farkındalar.

Bunların sonucu olarak havacılık sektörü için dijital dönüşüm, teknolojilerin ve trendlerin, kurulu iş uygulamalarını değiştirdiği ve işletmelerdeki yeni yaklaşımları mümkün kılmak için yarattığı potansiyel değere odaklanan bir süreçtir. Kısaca dijital dönüşüm elle tutulur bir ürün veya teknoloji değil, var olan teknolojilerin toplum hayatına ve üretim sistemlerine belirli amaçlar için uygulandığı bir süreçtir. Bu amaçlar genel olarak operasyonları iyileştirmek, gelirleri artırmak ve inovasyonu teşvik etmektir.

Bir şirketin dijital bir şirket olabilmesi için, belirli yeni teknolojileri uygulamaktan daha fazlasını yapması gerekir. Aynı zamanda etkin uygulamayı sağlamak için gereken geniş görüşlülük, araçlar, çalışma biçimleri, örgütlenme ve ortaklıklara sahip olmalıdır. Şirketler, başarılı olmak için dijital yatırımlarının müşteri ihtiyaçlarını ve önemli iş hedeflerini karşıladığından emin olmalıdır. Şirketler dijital dönüşümlerini gerçekleştirip operasyonel verimliliklerini artırmak için dijitalleşmeyi tüm iş kollarına ve tüm operasyon bölümlerine uygulamak istemektedirler.

Havacılık Sektörü Referanslarımız
Image
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC