Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

EBYS Nedir?

Tüm kurumlar önceden belirlenmiş bir sistem içerisinden belge üretir, belirli bir süre saklar, vakti geldiğinde kullanılmayacak olan belgeleri imha eder, bir kısmını ise arşivleyerek başka bir yere transfer eder. Bu olağan belge yaşam döngüsünü eBA EBYS çözümü üzerinden kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte evrakların kurumunuza gelen Kayıtlı elektronik postaların(KEP )  kep girişi yapmadan  otomatik olarak sisteme alınmasını sağlayabilirsiniz.

Tüm bu sistemler içerisinde oluşan onay işlemlerini hukuki delil niteliğini sağlayabilmek içinde e-imza alt yapısı kullanmaktadır. Belgelerinizin imzalama, paraflama gibi işlemlerinizi 5070 sayılı elektronik imza kanunda belirlenen kriterler çerçevesinde nitelikli e-imza ile gerçekleştirebilirsiniz.

eBA EBYS çözümü sizlere resmi yazışmalarda kullanılması gereken standartlara uygun olarak evrak üretebilmektedir.

EBYS Özellikleri

EBYS Özellikleri

 • TS13298:2015standardına sahip
 • Resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumlu
 • Standart dosya planı uyumlu
 • Nitelikli elektronik imza
 • Evrak yönetimi
 • Devlet teşkilatı veritabanı (DETSİS) uyumlu
 • Kurumlar arası yazışma (e-Yazışma paketi ile)
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden yazışma
 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tam entegrasyon
EBYS’nin Faydaları

EBYS’nin Faydaları

 • Eski ve dağınık otomasyon uygulamalarının birleştirilerek entegre bir sistem haline getirilmesi
 • İş Süreçlerinin sürekli ve hızlı bir şekilde otomasyona geçirilmesi
 • Güvenilir Yönetim Bilgisi sağlanması
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesi
 • Performans ölçüm imkanları
 • Verimlilik artışı
 • Bilgi İşlem Hizmetlerinin sistematize edilmesi ve yürütülmesinin kolaylaştırılması
 • Kullanıcı dostu bir uygulama olması nedeniyle personelin hızlı ve kolay adaptasyonu
 • Standartlara uygun, en son geliştirilen araçlar (e-imza, KEP, e-yazışma, uets, mobil imza) ile entegre olması yönüyle başka geliştirme ihtiyacı doğurmaması
 • Kurumsal prestije olan katkısı