BEAM

Kurumsal Varlık Yönetim Sistemi

Kurumsal Varlık Yönetiminde Hangi Noktadasınız?

 • Tesisinizde kronik arızaların farkında mısınız?
 • Bakım planlamalarını doğru ve hızlı yapabiliyor musunuz?
 • Yedek parça maliyetlerinizi takip edebiliyor musunuz?
 • Hizmet maliyetlerinizi takip edebiliyor musunuz?
 • MTBF ve MTTR değerlerinizi izleyebiliyor musunuz?
 • Alt yüklenicilerinizi doğru ve verimli yönetebiliyor musunuz?

BEAM ile TPM (Total Productıve Maıntenance)

 • Otonom Bakım
 • Planlı Bakım
 • Ekipman ve proses iyileştirme
 • Proses kalitesi yönetimi
 • Makinaların yönetilmesi
 • Ofislerde TVB
 • Eğitim ve yetiştirme
 • İş güvenliği ve çevre yönetimi

Kurumunuza Sağladığı Önemli Faydalar ve Avantajlar

 • Personelin işletmeye kolay entegrasyonu
 • Bakım maliyetlerinde azalma
 • Envanter / yedek parça stok maliyetlerinde azalma
 • Ekipman satın almalarında azalma
 • İş gücü verimliliğinde artış, iş gücü maliyetlerinde azalma
 • Garanti kapsamındaki işlerin düzenli takibi ile servis maliyetlerinde azalma
 • Personelin işletmeye kolay entegrasyonu
 • Bakım maliyetlerinde azalma
 • Envanter / yedek parça stok maliyetlerinde azalma
 • Ekipman satın almalarında azalma
 • İş gücü verimliliğinde artış, iş gücü maliyetlerinde azalma
 • Garanti kapsamındaki işlerin düzenli takibi ile servis maliyetlerinde azalma

BEAM Modülleri