Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

Bimser Kurumsal Varlık ve Bakım-Onarım Yönetimi Sistemi (CMMS)

Bimser Enterprise Asset Management and CMMS

Varlıklarınızla ilgili tüm envanter ve bakım süreçlerinizin tek platformda yönetilmesini, varlıklarınızdan toplanan bilgilerin ölçülebilir, raporlanabilir olarak yapılandırılmasını ve ilk günkü performansını almanızı sağlar.

BİMSER İLE

BEAM Çözüm Ailesi

BEAM İle Çözüme Giden Yol

Varlık Yönetimi

Bakım Onarım Yönetimi

Malzeme Yönetimi

Personel Yönetimi

Satın Alma Yönetimi

BEAM

Varlık Verimliliği için Hepsi Bir Arada Çözüm

Kesintisiz hizmet/üretim ile kayıplarınızı en düşük seviyeye indirin.
Varlık Yönetimi
Bimser Çözüm

Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi Avantajları

Varlık yönetiminde öncelikli odak kritik varlıkları merkezileştirmektir. İşletmeler genelinde yönetilmesi ve izlemesi gereken tüm lokasyonlardaki tesisler, kritik altyapı, makinalar, ekipmanlar, tezgahlar, endüstriyel OT/IT varlıkları dahil kısacası tanımlanan varlık türleri tanımlanabilir ve esnek yapıyla birbirlerine bağlanarak çalışabilir.

Demirbaş Yönetimi
Zimmet Takibi
Garanti Takibi
Barkod ve QR kod ile Varlık Tarihçesi
Varlık Taşıma
Varlık Sayım
Amortisman Hesaplama
Harita Desteği
Mobil Desteği
Varlık Analizi ve Raporlar
Grafiksel Varlık Ağacı

Varlık Yönetimi sahip Endüstri 4.0 ile yönetilen işletmeler çevik, entegre ve yenilikçidir. Yeni neslin tüm gereksinimleri BEAM (Kurumsal Varlık Yönetimi) ile tek platformda bütünleşiyor; daha esnek, kârlı ve sürdürülebilir olmanıza yardımcı olmak için tüm çözümler birbirine entegre yönetebiliyorsunuz.

Varlık/Demirbaşlarınızın işletmenizde nerelerde bulunduğu, farklı bir lokasyona taşınması, gerçekleştirilen işlemler, geçmişe ait maliyetler, garantileri, ne zaman satın alındığı, kullanım süreleri, yedek parça değişiklikleri gibi bilgileri tek bir çatı altında yönetebilirsiniz.

Kişilerin üzerlerine zimmetlenen demirbaşların takibini ve denetimini sağlar. Zimmet teslim süreçlerini yönetebilir ve zimmet tutanağı oluşturabilirsiniz.

Varlık/Demirbaşlarınızına ait garanti sürelerini takip edebilirsiniz.

Envanterinizde bulunan demirbaşlar için bulundukları lokasyon ve kaç tanesi bulunuyor, hangileri hurdaya ayrılması gerekiyor gibi bilgileri raporlayabilirsiniz.

Varlık/Demirbaşlarınızına ait barkod veya QR kod ile etiketlenmiş ekipmanlarınız ile alakalı varlık bilgilerine mobil uygulama üzerinden erişerek ne kadar sıklıkla arıza yaptığı kimlerin bakım yaptığı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Demirbaşlara ait koordinat (X ve Y) bilgilerinin girilmesi ile birlikte Google Maps üzerinden ekipmanların durumu takip edebilir, özelleştirilmiş sorgular hazırlanarak ekipman harita üzerinden takip edilebilir.

İşletme yerleşim planı üzerinde ekipmanlarınızı işaretleyebilir ve bu harita üzerinde arıza bildirimi ve durumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Varlıklarınızı ekleyebilir, sayımını yapabilir, zimmet süreçlerini yönetebilir, varlık transferlerini Android ve IOS uyumlu mobil cihazlar üzerinden de yönetebilirsiniz

Bakım Onarım Yönetimi
Bimser Çözüm

Bakım Onarım Yönetimi

Bakım Onarım Yönetimi Avantajları

Arızalar, bakım ekibinizin faaliyetlerine hükmediyorsa; şimdi BEAM zamanı.

İş Talebi
İş Emirleri Takvimi
İş Güvenliği
Plansız/Arızi Bakımlar
Kalibrasyon/Ölçüm Süreçleri
Gelişmiş Yetkilendirme
Periyodik (Planlı)Bakımlar
İş Akış Desteği
Analiz/Raporlama Yetkinliği
Kestirimci (Tahminsel) Bakımlar
Mobil Desteği
Entegrasyon Yetkinliği

Varlıklarınızı tek platformdan yönetin ve Bakım onarım süreçlerin için gerekli iş emirlerini planlayın. BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı ile arıza gerçekleşmeden doğru müdahaleler sağlayın, kritik işlerinizi önceliklendirin, kurumsal uygulamalarla entegre çalışmayı sağlayın, varlık duruşlarını kontrol altına alın, kritik altyapınızı izleyin ve optimize edin.

Arıza bildirimlerinizi mobil veya masaüstünde hızlı bir şekilde bildirilerek süreçlerin digital ortamda iş akışı tasarım teknolojisiyle onaylanarak aksiyon alınması sağlayın.

Plansız bakım çalışmalarının kayıt altına alınması, bakım süresi, işçilik süresi, duruş süresi, malzeme maliyeti, işçilik maliyeti, hizmet maliyeti, toplam bakım maliyeti, yedek parça/malzeme kullanım miktarları, arızi bakım iş tanımları, arızi bakım talimatları, iş güvenliği sürecinde bakım riskleri tanımları ile koruyucu önlemler alınması gibi bir çok veriye en kısa sürede ulaşabilme ve yönetebilme olanağı sağlar.

Periyodik (Planlı) bakım planlarına uygun olarak belli bir tarihe, zaman aralığına veya çalışma süresine (sayaç değerine) göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturabilir. Kullanıcılar bakım talimatlarındaki tanımlı olan adımlara göre kontrol listelerine doldurabilir. Yapılmayan adımlar için yeni aksiyon alabilir. Malzeme ihtiyaç planlaması yaparak periyodik bakımlar için stok kontrolleri gerçekleştirebilir.

BEAM içerisinde bulunan kestirimci bakımlar ile   titreşim ölçümü, yağ analizi, ultrasonik ölçümler, sıcaklık ölçümleri vb. ölçüm değerleri girişlerini yapabilirsiniz veya bu verileri paylaşabilen bir veri kaynağı ile entegrasyon gerçekleştirebilirsiniz. İstenilen frekans aralığında olmayan veya tolerans dışında olan ölçümler için belirlediğiniz faaliyetleri içeren otomatik iş emri oluşturarak, arızaların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca ölçtüğünüz tüm değerlerin trendine raporlardan ulaşabilirsiniz

Planlı veya plansız tüm iş emirleri süreçlerini takvim üzerinde yönetebilir, sürükle bırak ile planlama tarihlerini değiştirebilirsiniz.

Kalibrasyon, vibrasyon (titreşim), sıcaklık, gürültü vs. gibi ölçüm paketlerini tanımlayıp aylık ve yıllık bazda takibinin yapılması sağlar. Kalibrasyon talimatları saklayabilir, bir sonraki kalibrasyonun ne zaman ve nasıl yapılacağı da programlayabilirsiniz. Kalibrasyon denetimlerinde kalibrasyonların ne zaman ve nasıl yapıldığına dair raporlar ve çıktıları oluşturabilirsiniz.

Talep ve iş emri süreçlerinde sizlere atanmış işleri ister web’den ister mobil ortamdan onaylayarak sürecin kesintisiz ve beklemeden ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

BEAM iş emirleri ve iş talepleri süreçleri Android ve IOS uyumlu mobil cihazlar üzerinden de yönetilebilir. Süreçlerin ilgili dokümanları (video, talimat, resim vb.) sisteme cihazlardan eklenebilir. Bu süreçleri dilendiği takdirde çevrimdışı(offline) olarak sürdürebilirsiniz.

Çalışılacak işler ile alakalı personel tarafından sahada alınması gereken tehdit ve tedbirlerin neler olacağı önceden belirlenebilir ve süreç akışında İSG departmanı tarafından onaylanarak çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği uygunluğu kontrol edilebilir.

Beam, gelişmiş yetkilendirme alt yapısı ile kullanıcılara erişim yetkileri çerçevesinde ilgili alanlara müdahele edebilir.

BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi varlık, malzeme, satın alma, çizelgeleme, iş emirleri ile ilgili 30.000 adedin üzerinde olasılıklı hazır rapor sunar. OLAP Cube Report gücünün esnekliği ile birleşmesi sayesinde müşterilerin varlık yönetimi ihtiyaçları için tamamen web tabanlı özelleştirilebilir raporlar oluşturulabilmektedir.

BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi web servis teknolojisi ve API desteği ile birçok ERP, MES, SCADA ve IoT sistemleri ile entegrasyon yapabilme kabiliyeti sahiptir.

Malzeme Yönetimi
Bimser Çözüm

Malzeme Yönetimi

Malzeme Yönetimi Avantajları

Malzeme ve Stoklarınızı Daha Etkin Yönetin.

Malzeme Yönetimi
Malzeme Hareketleri
Malzeme Talep ve Transferi
Malzeme Sayımı
Mobil Desteği
İş Akış Desteği
Analiz/Raporlama Yetkinliği
Entegrasyon Yetkinliği

BEAM Malzeme Yönetimi sayesinde gerekli malzeme, iş gücü ve makine ihtiyaçları belirleyerek oluşabilecek malzeme eksikliği konusunda önlem alabilir ve minimum düzeyde stok bulundurmanızı sağlanarak depo maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Yedek parça veya malzemelerinizi istediğiniz şekilde tanımlayabilir, malzeme bazında grup kodu ve alt grup ile malzemeleri sınıflandırabilir, stok yönetimini düzenli yapabilirsiniz. İş emrine kolay parça çıkış ve otomatik olarak stok değişimi yapabilirsiniz. Minimum ve maksimum stok seviyelerinin belirlenmesi ve seviyelerin dışına çıkıldığında otomatik bilgilendirme veya satın alma süreci başlatabilirsiniz.

Stok hareketleri için istediğiniz türden tanımlama yapılabilir. İş emrine kolay parça çıkış ve otomatik olarak stok değişimi yapabilirsiniz. Stok yönetiminin tek bir ekran üzerinde yapılması sayesinde ambarlar veya depolarda bulunan fazla malzemeler ambarlar arası transferler ile farklı depolara sevkiyatını yapabilirsiniz.

Ambar Talep Yönetimi sayesinde ambardan bir malzemenin alınması için bir iş akışı algoritması ile malzemeleri talep eden kişiye rezerve edebilirsiniz.

Depo ve stoklarda bulunan malzeme sayımını uygulama ve mobil cihazlar üzerinden yapabilirsiniz.

Stokların farklı bir ERP sisteminde tutulması durumunda BEAM, üstün entegrasyon yetkinliği sayesinde diğer ERP sistemler ile entegrasyon yaparak stok giriş çıkış ve tanımlamaları tek bir platform üzerinden yönetip eşitlenmesini sağlayabilir.

Malzeme hareketleri, talep ve transfer süreçleri ve malzeme sayımları mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlanır.

Personel Yönetimi
Bimser Çözüm

Personel Yönetimi

Personel Yönetimi Avantajları
Kaynaklar
Kaynak Meşguliyeti Takvimi
Vardiya Planlama
Taşeron Yönetimi
Analiz/Raporlama Yetkinliği
Entegrasyon Yetkinliği

İş önceliklerinin daha iyi belirlenmesi, en uygun düzeyde kaynak kullanımı, personel performansının takibi, hangi personelin ne işler yaptığı, teknik personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, personel yetkinliklerinin takibi, bakım için daha kısa kesinti süresi ve etkin iş planlaması için BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi kullanın.

İş emirleri içerisinde çalışacak olan personelleri, yetkinlikleri ve statülerine göre sisteme tanımlayabilirsiniz. Personel ile ilgili ücret bilgileri girilmesi durumunda bakım veya duruştaki maliyet hesaplarına dahil edebilirsiniz.

İster planlı ister plansız oluşan tüm işlere atanmış olan personellerinizin günlük, haftalık ve aylık iş planlamalarının yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki iş atamasında çalışma saatlerine göre eşit bir şekilde iş dağıtımı yapmanıza olanak sağlar.

Vardiyalı çalışma yapan işletmelerde çalışan personellerinizin vardiya planlarını yönetebilir, doğru vardiyada doğru kişilere iş atamaları yapabilirsiniz.

Çalışan personeller gibi, işletme içinde çalıştırılan taşeronları da sisteme tanımlayabilir, işlerde ne kadar öz kaynak ne kadar taşeron çalıştırıldığı gözlemleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

BEAM üstün entegrasyon yetkinliği sayesinde PDKS sistemleri ile entegrasyon yapılarak çalışan personellerin işletme içindeki durumlarına göre iş ataması yapabilirsiniz ya da IK(İnsan Kaynakları) ile entegrasyon gerçekleştirebilirsiniz.

Çalışan personellerin performanslarının değerlendirilmesi ve mesai raporları gibi personel için değerli raporların sistem üzerinden otomatik veya manuel olarak oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Satın Alma Yönetimi
Bimser Çözüm

Satın Alma Yönetimi

Satın Alma Yönetimi Avantajları

Bir malzeme veya hizmetin talep edilmesinden ambara girişine kadar geçen süreçleri tek bir platform üzerinden yönetin.

Satın Alma Talepleri
Teklif İsteme / Oluşturma / Değerlendirme
Satın Alma Siparişi
Teslim Tesellüm ve Giriş İşlemleri
Mobil Desteği
İş Akış Desteği
Analiz/Raporlama Yetkinliği
Entegrasyon Yetkinliği

BEAM Malzeme Yönetimi sayesinde gerekli malzeme, iş gücü ve makine ihtiyaçlarını belirleyerek, oluşabilecek malzeme eksikliği konusunda önlem alabilir ve minimum düzeyde stok bulundurmanızı sağlanarak depo maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Şirket içinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmeti talep eden birim tarafından, elektronik ortamda gerekli onay akışlarından geçilerek yürütülen süreçlerdir. Bu süreçler içerisinde talep başlatan kişi tarafından hangi mal veya hizmetten ne kadar miktarda istediğinden, hangi ambarda teslim edileceğini ve gerekli olan teknik dokümanlar, çizim vb. dokümanların eklenebileceği satın alma sürecinin başlangıç aşamasıdır.

Firmalardan gelen tekliflerin ister manuel, istenirse bir şablon kullanılarak teklif verilen miktar, fiyat, marka, model, iskonto oranı, farklı döviz kurları cinsinden vb. tekliflerin ve bilgilerin girişinin yapılabildiği ekrandır. Ayrıca firmaların teklifleri, belirlenen kural çerçevesinde değerlendirmeye sunularak fiyat mukayesesi yapılabilir, sonucunda şirketiniz için en uygun koşullardaki teklifleri değerlendirebilirsiniz.

Teklif değerlendirme sonucunda alım yapılacak firma için gerekli alım koşulları girebilir ve sonrasında ilgili firmaya sipariş gönderilmesi elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

Siparişi gelen malzeme veya hizmetlerin fatura veya irsaliye bilgileri girilebilir ve gerekmesi durumunda kalite kontrol süreçleri ile desteklenerek ambar girişi yapılabilir.

Satın Alma talebinden, teslim tesellüm ekranlarına kadar istediğiniz koşullarda tanımlanabilecek dijital akışlar ile onay süreçlerinden geçirilecek malzeme veya hizmet alımı gerçekleştirebilirsiniz.

Satın alma süreçleri kullanılan ERP sistemleri ile entegre bir şekilde çalışabilir.

Satın alma süreçleri ile ilgili değerli raporları sistem üzerinden otomatik veya manuel olarak oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Satın alma taleplerinizi ve satın alma siparişlerinizi mobil cihazlar üzerinden onaylayarak süreçlerinizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Kurumsal Varlık Yönetimi

Kurumsal Varlık yönetimi, sizi ve şirketinizi daha yüksek karlara, daha az kesinti sürelerine ve tasarrufa yönlendirebilir. Varlıklardan en yüksek getiriyi sağlayıp çalışma süresini artırmak üzere sürekli gelişim sağlayın.

Varlık yaşam döngülerini takip edin.
Tüm varlıklarınızın ömrünü uzatın.
Stok bulunan yedek parçalarınızı yönetin.
Bakım maliyetlerini azaltın/Üretim verimini arttırın.
Planlı / Plansız / Kestirimci / Verimlilik ve Sürekli İyileştirme kapsamında bakımlarınızı yönetin.
Uçtan uca satın alma süreçlerinizi iş akış destekli olarak yönetin.
Mobil varlık yönetimi ile esnek ve hızlı veri erişimi sağlayın.
Dashboard ve gelişmiş raporlar ile veri analizini derinlemesine elde edin.
Beam kurumsal varlık ve bakım yönetimi ile şirketinize ait tüm demirbaş ve ekipmanları tek bir çatı altında yönetin, Bakım faaliyetlerinizi yönetin, maliyetlerinizi kontrol altına alın.
Ekipman ve çalışan personelleriniz performanslarını gözlemleyerek gerekli aksiyonları alın.
Ayrıca bu verileri görsel raporlara dönüştürün.
BEAM ile katma değersiz işlerden kurtulun, varlık ve bakım maliyetinizi düşürün ve zamanınızı etkin kullanarak verimliliği arttırın.
Kurumsal uygulamalarla entegre çalışmayı sağlayın.
Varlık duruşlarını kontrol altına alın.
Kritik altyapınızı izleyin ve optimize edin.
Image link
Kurumsal Varlık Yönetimi Nedir?
Kurumsal Varlık Yönetimi, bir demirbaşın kurum envanterine girip hurdaya ayrılıncaya kadar olan tüm süreçlerini tek bir çatı altında yönetilebilmesidir. Ayrıca ekipman, binalar, tesisler, makineler ve tüm envanterin yaşam döngüleri boyunca kalitesini ve ekonomik ömrü optimize etmeyi, verimli çalışma süresini artırmayı, operasyonel maliyetlerini azaltmayı amaçlar.

Kurumsal varlık yönetimi, iş yönetimi, varlık bakımı, planlama ve zamanlama, satın alma ve stok yönetimi ve personel güvenli çalışması için gerekli olan tehdit ve tedbirlerin belirlenmesi açısından önem arz eder.

Kurumsal Varlık Yönetimi (Enterprise Asset Management – EAM ) Neden Önemlidir?
BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi yazılımı ile birlikte tüm tesis, makine/ekipman, demirbaşlar yerleşim ve maliyet merkezlerine göre hazırlanarak varlık ağacı yapısı ile istenilen tesis, makine/ekipman veya demirbaşa tek bir merkezden yönetilmesi kolaylığını sağlar.
Sorunları ortaya çıkmadan önce çözümlenmesi için gerekli bilgilerin sistem üzerinde kayıt altına alınarak tedbirlerin alınması sağlar.
Çalışma ortamlarının iyileştirme ve verimliliğine katkıda bulunarak varlık yaşam döngüsü süreçlerinin artırılmasını sağlar.
Satın alındığı zaman, bakım yapıldığı zaman arıza sıklığı, kullanılan parçalar, verimlilik vb. gibi durumları izleyebilirsiniz.
Bakım yönetim sisteminizi değiştirerek reaktif bir bakım modelinden proaktif bir modele geçiş yapmanızı sağlar.
BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi’nin temel özellikleri nelerdir?
Envanterleri bütünleştirin.
Varlık süreçlerini yönetin.
İş Talepleri ve İş Emirleri Oluşturun.
Periyodik Bakımlarınızı Takip Edin.
İş Akışları ile süreçlerinizi istediğiniz onay mekanizmalarından kontrol ederek ilerlemesini sağlayın.
Satın Alma süreçlerinizi tek bir merkezden yönetin.
Analiz ve Raporlama yaparak karar destek mekanizmanı güçlendirin.
Mobilite ile hızlı bir şekilde veri girişi sağlayın.
Image link