Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

İş Akışı, Doküman ve Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Tüm kurum süreçlerinizi ve süreçlerinizin girdi-çıktıları olan dokümanlarınızı Bimser eBA ile dijital platformda etkin ve verimli yönetin.

BİMSER İLE

eBA Çözüm Ailesi

eBA İle Çözüme Giden Yol

İş Süreçleri Otomasyonu

Doküman Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Sayısallaştırma Yönetimi

Dashboard (Grafiksel Raporlama)

Doküman Yönetim Sistemi
Bimser Çözüm

Doküman Yönetim Sistemi

Doküman Yönetim Sistemi Avantajları

Kurumsal hafızanızı oluşturun veya düzenleyin. Kurumunuzun oluşturduğu bilgi, belge ve dokümanları Bimser eBA Doküman Yönetim Sistemi ile dijital platforma taşıyın. Güvenle saklayın, düzenleyin, onay verin  ve istediğiniz zaman istediğiniz cihaz üzerinden erişim sağlayın.

Full Text Search
Etiketleme
Zengin Yetkilendirme Seçenekleri
Versiyonlama
Viewer
Elektronik İmza
Mobil İmza
Office 365
Office Add On
Sap Content
Şifreli Saklama
Dosya Sistemi Ya Da Veri Tabanı Üzerinde Saklama
DriveBA
Akıllı Sanal Klasör Yapısı
Lokalizasyon Desteği

İster aranabilir ister taranmış dokümanlarda içinde geçen kelimeden arama yapın.

Dokümanlarınızı etiket bilgileri ile saklayın, hızlıca ulaşın.

Kullanıcı, unvan, rol, departman ve grup bazlı klasör ve dokümanlarınızı görüntüleme, yazdırma, indirme ve düzenleme gibi izin seçenekleri ile yetkilendirin.

Tüm dokümanlarınızda yaptığınız revizyonların versiyonlarını görün ve değişiklikleri takip edin.

Harici eklenti kurmadan ve indirme gerekmeden office, pdf, png, autocad, visio, psd vb. dokümanlarınızı tarayıcınız üzerinden görüntüleyin.

Dokümanlarınızı 5070 sayılı kanun gereği nitelikli elektronik sertifika(NES) ile resmi belgelere dönüştürün.

Ofis dokümanlarınızı indirme gerekmeden tarayıcı üzerinden düzenleyin.

Explorer tabanlı eklenti ile dokümanlarınızı yönetin.

Office eklentileri ile mail, word, excel, power point gibi dokümanlarınızı eBA Doküman Yönetimi ile entegre edin.

SAP’de oluşturduğunuz dokümanlarınızı, SAP CS sertifikalı eBA Doküman Yönetimi Sisteminde saklayın.

İster veri tabanı ister dizinde dokümanlarınızı kendi şifreleme algoritmanız ile güvenle saklayın.

İstediğiniz dokümanı dosya sisteminde istediğinizi de MSSQL/Oracle veri tabanında saklayın.

Dokümanlarınızın etiket bilgileri ile farklı görünümlerde sanal klasör yapılarını oluşturun.

Farklı lokasyonlardaki alt kuruluşlarınızın dokümanlarını merkez ofis ile senkronize bir şekilde yönetin.

İş Süreçleri Otomasyonu
Bimser Çözüm

İş Süreçleri Otomasyonu

İş Akışı, Doküman ve Belge Yönetim Sistemi Avantajları

Çevikliğin öneminin gün geçtikçe arttığı günümüz koşullarında iş süreçlerinizi dijitale taşıyarak onaylarınızı Bimser eBA İş Süreçleri Otomasyonu ile verin, süreçlerinizi hızlandırın.

Çevik Akış Tasarımı
Sektör/Departman Bağımsız Süreç Yönetimi
Süreç Odaklı İş Yapma Modeli
Mobil Uygulama İle Kesintisiz İş Akışı
Erp Sistemleri İle Hızlı Ve Kolay Entegrasyon
Multi Factor Authentication İle Daha Güvenli
Çoklu Dil Desteği
Vekalet Alt Yapısı

Sürükle bırak teknolojisi ile rol bazlı iş akışlarınızı tasarlayın.

Kurumunuz hangi sektörde olursa olsun tüm departmanların operasyonel süreçlerini dijital ortamda entegre bir şekilde yönetin.

İş süreçlerinizi standart hale getirerek süreçlerinizi takip edin ve süreç maliyetlerinizi azaltın.

IOS ve Android native mobil uygulama üzerinden onaylama, red etme gibi tüm işlemleri yapın.

İş akışlarınız ile kurumsal uygulamalarınızı hızlıca ve kolayca entegre edin.

Şifreniz dışında ikinci bir doğrulama kanalı ile verilerinizi güvence altına alın.

İş akışlarınızı çoklu dil olarak tasarlayarak lokasyon bağımsız tüm kullanıcılara ulaşın.

İzin ya da dış görevde olduğunuzda işleriniz yarıda kalmadan vekaleten onaylansın.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Bimser Çözüm

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile

Bimser eBA EBYS ile resmi yazışma usul ve esaslarına uygun(TS 13298)bir şekilde belgelerinizi oluşturun ve delil niteliği taşıyan tüm belgelerinizi saklayın.

Elektronik İmza Mobil İmza
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)
Elektronik Yazışma Paketi (EYP)
Standart Dosya Planı (SDP)

Dokümanlarınızı 5070 sayılı kanun gereği nitelikli elektronik sertifika(NES) ile resmi belgelere dönüştürün.

Tüm KEP servis sağlayıcılar ile tam uyumlu olarak evraklarınızı resmi bir şekilde yönetin.

PttUETS sistemi ile tam entegre olun. Gelen-giden tebligatlarınızı yönetin.

Elektronik/Mobil imza ile imzaladığınız evraklarınız için standart Elektronik Yazışma Paketi oluşturun ve karşı kurumlara resmi olarak iletin.

2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konan Standart Dosya Planı ile entegre bir şekilde çalışın.

Sayısallaştırma Yönetimi - Capture
Bimser Çözüm

Sayısallaştırma Yönetimi - Capture

Sayısallaştırma Yönetimi Avantajları

Dokümanlarınız ister fiziksel ortamda ister elektronik ortamda olsun Bimser eBA Capture ile sayısallaştırın ve kurumsal arşivinize aktarın.

Doküman Tiplerini Belirleyin
İndeksleyin Ve Etiketleyin
Günlük Doküman Operasyonlarınızı Hızlandırın
Taranan Dokümanlarınızı Kategorize Edin Ve Sınıflandırın
Fiziksel Ya Da Dijital Dokümanlarınızı Arşivleyin

Taranmış dokümanlarınızı aranabilir dokümanlara dönüştürün.

OCR ile dokümanlarınızı otomatik etiketleyin, kategorilere ayırın, arşivleyin ya da iş akışı başlatın.

OCR desteği ile dokümanlarınızı etiket bilgileri ile saklayın ve hızlıca erişin.

Taranmış dokümanlarınıza eğrilik düzeltme, çözünürlük yükseltme, kirlilik yok etme, boş sayfa ayıklama ve renkli siyah-beyaz çevrimi gibi işlemler uygulayın.

Fiziksel arşivinizi dijital arşive dönüştürün ve aradığınızı anında bulun.

Dashboard (Grafiksel Raporlama)
Bimser Çözüm

Dashboard (Grafiksel Raporlama)

Dashboard (Grafiksel Raporlama) Avantajları

Kurumsal uygulamalarınızdaki karmaşık verilerinizi Bimser eBA Dashboard ile grafiksel raporlarla analiz edin.

Grafiksel Analiz
Veri Konsolidasyonu
Etkileşimli Gösterim
Hızlı Ve Kolay Rapor Tasarlama

Pasta, sütun, çizgi grafikler ve vektörel haritalar üzerinden verilerinizi görsel raporlar ile analiz edin.

Farklı ortamlardaki verilerinizi tek bir rapor üzerinden yorumlayın.

Raporlama sihirbazı ile verilerinizi hızlıca görsel raporlara dönüştürün.

Birbirleriyle etkileşimli araçlar sayesinde tümdengelim modeli ile veri analizinizi detaylandırın.

eBA ile

Tüm kurum süreçlerinizi ve süreçlerinizin girdi-çıktıları olan dokümanlarınızı Bimser eBA ile dijital platformda etkin ve verimli yönetin.

Süreçlerinizi sürükle bırak tasarlayın
Formlarınızı onayda dolaştırın
Verileri görsel raporlara dönüştürün
Dokümanlarınızı ve belgelerinizi yaratın
Kurumsal hafızanızı oluşturun
İndexleyin
Yetkilendirin
Klasörlerinizi yaratın
eBA İş Akışı ve Doküman Yönetimi ile kurumsal hafızanızı oluşturun, klasörlerinizi yaratın, dokümanlarınızı yükleyin, yetkilendirin ve indeksleyin.
Daha da önemlisi kurumsal süreçlerinizi sürükle bırak tasarlayın ve formlarınızı onayda dolaştırın.
Ayrıca bu verileri görsel raporlara dönüştürün.
eBA ile katma değersiz işlerden kurtulun, karlılığınızı yükseltin, maliyetinizi düşürün ve zamanınızı etkin kullanarak verimliliği arttırın.
Değer odaklı önceliklendirme yaparak performansınızı iyileştirin, kaynaklarınızı etkin kullanın. Dijital dönüşümde içeriklerinizi süreçlerinize entegre edin.
Image link
İş Akışı Nedir?
Bir kurumun ya da işletmenin operasyonel işlerini yürütmesi esnasında her bir iş adımının belirli kurallar çerçevesinde, kademeli olarak, çeşitli kontroller ya da onaylardan geçerek operasyonun tamamlanması ve sonunda her bir iş adımının bir operasyonel bütünlük oluşturmasıdır.
İş Akış Diyagramı Nedir?
İş akışlarını görsel olarak tarifleyen şemalara İş Akış Diyagramı denir. İş Akış Diyagramı ilk bakışta dahi süreç ile ilgili bir fikir edinmeye imkan sunabilir. Süreç karmaşıklık seviyesi, alt akışların mevcut olup olmadığı, onay/kontrol/kural seti uygulanıp uygulanmadığı gibi.
eBA İş Akış Otomasyonu
Bimser Çözüm eBA İş Akış Yönetim Sistemi ile tüm kurum süreçlerinizi ve bu süreçlerin girdi-çıktıları olan dokümanlarınızı dijital platformda etkin ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.
Çevikliğin öneminin gün geçtikçe arttığı günümüz koşullarında iş süreçlerinizi dijitale taşıyarak onaylarınızı Bimser eBA İş Süreçleri Otomasyonu (Business Process Automation - BPA)ile verin ve süreçlerinizi hızlandırın.
Sürükle bırak hızlı akış tasarımı teknolojisi ile rol bazlı iş akışlarınızı ve formlarınızıtasarlayın. Üstelik kurumunuz hangi sektörde olursa olsun tüm departmanların operasyonel süreçlerini dijital ortamda entegre bir şekilde yönetin.IOS ve Android Native Mobiluygulama üzerinden onaylama, red etme gibi tüm işlemleri yapın.
Tasarlanan iş akışları, ERP Sistemleri ya da diğer kurumsal uygulamalar ile hızlı ve kolay entegre edilebilir. Ayrıca sisteme şifreniz dışında ikinci bir doğrulama kanalı (Two Factor Authentication) ile daha güvenli oturum açarak verilerinizi güvence altına alabilirsiniz.
İş süreçlerinizi standart hale getirerek Süreç Odaklı İş Yapma Modeli ile süreçlerinizi takip edebilir ve süreç maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
İş Süreçleri Yönetimi (Business Prosess Management - BPM) Nedir?
İş akışlarının bir akış diyagramı olarak tasarlanması, işletilmesi, entegre edilmesi, raporlanması, analizler çıkarılması ve sürekli süreç iyileştirme yöntemi ile operasyonu, hizmeti ya da ürünü, kurum ya da işletmeyi sürekli ileriye taşıma, pazar koşullarına uyum sağlama ve rekabet edebilmeyi amaçlayan bakış açısıdır.
Image link