Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Ensemble Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi ve Balanced Scorecard

IBPM Platform

Süreçlerin modelleme faaliyetlerinin gerçekleştirilerek kurumsal mimarinin oluşturulmasının yanı sıra kurumun farklı perspektiflerden değerlendirilerek, stratejik plan takibi ve performans değerlendirmelerinin sağlanabildiği çözümdür.

BİMSER İLE

ENSEMBLE Çözüm Ailesi

Business Process Management (BPM)

Performans Yönetimi

Balanced Score Card (BSC)

ENSEMBLE

Süreçlerin Dijital Orkestrası

Dijital Dönüşüm'e doğru yerden, doğru yatırımla başlayın.
Süreç Yönetim Sistemi
Bimser Çözüm

Süreç Yönetim Sistemi

Süreç Yönetim Sistemi Nedir ?

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim disiplinidir. Ensemble ile, süreçlerin geliştirilerek hedeflenen noktaya ulaşabilmesi için yapılması gereken modelleme, süreç performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan otomasyon uygulamasıdır.

Norm Kadro Çalışmaları - Görev ve Sorumlulukların Tespiti
Revizyon – Kontrol – Onay – Dağıtım ile Çalışanların Katılımı
Süreçler Arası Etkileşim Haritası – Uçtan Uca Süreç Yönetimi
Maliyet, İşgücü ve Zaman Tasarrufu
Esnek Görsel Tasarım
Süreç Performans Takibi
Kaynak Planlaması
İş Sürekliliği
Süreçler ile Müşteri – Tedarikçi Etkileşimi
Dağıtık Yapıların Merkezi Olarak Yönetilebilmesi
ISO 9001 Risk ve Fırsat Odaklı Süreç Yaklaşımı
Verimli Kaynak Yönetimi
Süreç Olgunluk ve Etki Analizi
Risk ve Kontrol Yönetimi
Mevzuat Etkileşim Tablosu

Kurumunuzun tüm süreçlerini modelleyip, haritalandırabileceğiniz, süreçlerinizi, süreçler üzerinde iç ve dış paydaşlarınıza tanıtıp, gözden geçirmeler ve revizyon işlemleri ile güncelliğini sağlayabileceğiniz Ensemble çözümüdür. Bunun yanında;

Süreç yönetimi altyapısını kurum kültürüne göre oluşturabilirsiniz
Kişi bazlı yetkilendirme sayesinde kullanıcıların süreçler üzerindeki yetkilerini tanımlayabilirsiniz. (Modelleme, revize etme, onaylama, görüntüleme, eski revizyonlara erişebilme)
Rol bazlı tanımlama ile süreç sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz.
Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer yapılan işlemleri ortaya çıkartarak işgücü, zaman ve maliyet kaybını azaltabilirsiniz.
Süreç etkileşim şemaları ile yapılan değişimlerin sonuç öngörüsünü elde edebilirsiniz.
Organizasyon birimleri bazında ilişkili iş süreçlerini uçtan uca modelleyerek ekip çalışmalarını destekleyebilirsiniz
Mevcut ve Olası Süreç (As-is ve to-be) modellemeleriniz ile beraber yapılması gereken değişiklik ve aksiyon planlarınızı oluşturabilirsiniz.
Yönetim Sistemlerinin beklentisi olan süreç modelleri üzerinden risk haritalarını oluşturabilirsiniz.
Süreç ve aktivite bazında risk tespiti ve ilişkilendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Risk tespit ettiğiniz faaliyetlerinize kontrol noktaları tanımlayarak risklerin süreçlerinizi etkilemesinin önüne geçebilirsiniz.
Süreçlerinize bağlı risklerinizle QDMS’in Aksiyon ve DİF modülü sayesinde iyileştirici ve önleyici aksiyonlarınızı oluşturabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
Süreç ve aktivitelerinize bağlı girdi-çıktıları tanımlayarak süreç bütünlüğünü oluşturabilirsiniz.
Süreç ve aktivite bazında kaynak tanımlaması yapabilir, kaynaklarınızın iş yüklerini raporlayabilirsiniz.
Olası bir kaynak değişikliğinde etkilenen süreçlerinizi tespit ederek iyileştirici aksiyonlarınızı ve/veya önlemlerinizi alabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
İş sürekliliğini etkileyen tüm süreç paydaşlarınızı tanımlayarak iş sürekliliğinin kesintiye uğramasını engelleyebilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzü ile görsel algı gücünü uç kullanıcılarınız için arttırabilirsiniz
Süreçlerin ilgili mevzuat ve mevzuat madde numaraları ile ilişkilendirebilir, uyum yönetimini sağlayabilirsiniz.
Değişen şartlara uyum için gerekli revizyonları sistem üzerinden kullanıcı bazlı yetkilendirme ile gerçekleştirebilir, ilgili kullanıcılara sistem üzerinden otomatik olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz
Süreç etki ve olgunluk değerlendirmeleri ile süreç önceliklendirme analiz raporlarını oluşturabilirsiniz.
Kurumunuzdaki tüm ek nitelikleri süreçler ve aktiviteler düzeyinde oluşturabilirsiniz.
Mevcutta var olan süreçlerinizisisteme aktarabilirsiniz. (Visio, BPM gibi belirli formatlarda)
Süreç ve aktivite bazında görev ve sorumlulukları otomatik olarak raporlayabilirsiniz.
Versiyon yönetimi sayesinde süreçlerin tüm revizyonlarını sistemde saklayabilirsiniz
Versiyonlar arası karşılaştırma yapabilirsiniz.
Süreçler üzerinde anlık veri takiplerini takip edebilirsiniz
Süreç ve aktivitelerinize performans göstergeleri tanımlayarak (Ensemble Performans Yönetimi modülü ile beraber ) performans takibi yapabilirsiniz.
Yapılan tüm tanımlamalar çerçevesinde otomatik oluşturulan raporlardan analizler gerçekleştirebilirsiniz.
Performans Yönetimi - Balanced Scorecard
Bimser Çözüm

Performans Yönetimi - Balanced Scorecard

Performans Yönetimi – Balanced Scorecard
Sistemi Nedir?

Performans yönetimi ile kurumun finansal yapısı dahil olmak üzere tüm kaynakları ile geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda yönetilmesini ve takip edilmesini sağlayan sistemdir. Performans yönetim süreci, kurum paydaşlarının hedeflerine uygun şekilde ölçüldüğü ve objektif olarak değerlendirildiği bir çözüm olarak düşünülebilir.

Ayrıca süreç içerisinde tüm organizasyonunun performansında iyileştirmeler hedeflenmektedir.

“Kurumsal Karne (KK)” veya “Performans Karnesi” adlarıyla da bilinen “Balanced Scorecard
(BSC)”, bir stratejik yönetim aracıdır. Finansal, Müşteri, Operasyon ve Öğrenme başlıklarından oluşan 4 perspektifi, şirketin stratejisine bütünsel ve tamamlayıcı bir yaklaşım sağlar. Amacı, şirket kaynaklarının ve hedeflerinin stratejiye göre planlanması ve düzenli olarak ölçümlenerek yürütülmesidir. Günümüzde birçok dev şirkette “Strateji belirleme ve stratejiyi uygulama” amacıyla kullanılmaktadır.

Performans ve Stratejik Hedef Yönetimi
Kurum, Lokasyon, Departman, Rol Bazında Performans Takibi
Rapor ve Grafik Gösterimi
Kurumsal Karnelemenin Çıkarımı(BSC) – Farklı Perspektiflerden Kurum Değerlendirmesi
Hedef Dışı Göstergelere Otomatik Aksiyon Takibi
Kurumsal Sistemlerle Veri Entegrasyonu
Veri Girişi Uyarı Sistemi
Gösterge Süreç İlişkisi

Kurumunuzun tüm süreçlerini modelleyip, haritalandırabileceğiniz, süreçlerinizi, süreçler üzerinde iç ve dış paydaşlarınıza tanıtıp, gözden geçirmeler ve
revizyon işlemleri ile güncelliğini sağlayabileceğiniz Ensemble çözümüdür. Bunun yanında;

Süreç yönetimi altyapısını kurum kültürüne göre oluşturabilirsiniz.
Kişi bazlı yetkilendirme sayesinde kullanıcıların süreçler üzerindeki yetkilerini tanımlayabilirsiniz. (Modelleme, revize etme, onaylama, görüntüleme, eski revizyonlara erişebilme)
Rol bazlı tanımlama ile süreç sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz.
Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer yapılan işlemleri ortaya çıkartarak işgücü, zaman ve maliyet kaybını azaltabilirsiniz.
Süreç etkileşim şemaları ile yapılan değişimlerin sonuç öngörüsünü elde edebilirsiniz.
Organizasyon birimleri bazında ilişkili iş süreçlerini uçtan uca modelleyerek ekip çalışmalarını destekleyebilirsiniz.
Mevcut ve Olası Süreç (As-is ve to-be) modellemeleriniz ile beraber yapılması gereken değişiklik ve aksiyon planlarınızı oluşturabilirsiniz.
Yönetim Sistemlerinin beklentisi olan süreç modelleri üzerinden risk haritalarının oluşturabilirsiniz.
Süreç ve aktivite bazında risk tespiti ve ilişkilendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Risk tespit ettiğiniz faaliyetlerinize kontrol noktaları tanımlayarak risklerin süreçlerinizi etkilemesinin önüne geçebilirsiniz.
Süreçlerinize bağlı risklerinizle QDMS’in Aksiyon ve DİF modülü sayesinde iyileştirici ve önleyici aksiyonlarınızı oluşturabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
Süreç ve aktivitelerinize bağlı girdi-çıktıları tanımlayarak süreç bütünlüğünü oluşturabilirsiniz.
Süreç ve aktivite bazında kaynak tanımlaması yapabilir, kaynaklarınızın iş yüklerini raporlayabilirsiniz.
Olası bir kaynak değişikliğinde etkilenen süreçlerinizi tespit ederek iyileştirici aksiyonlarınızı ve/veya önlemlerinizi alabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
İş sürekliliğini etkileyen tüm süreç paydaşlarınızı tanımlayarak iş sürekliliğinin kesintiye uğramasını engelleyebilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzü ile görsel algı gücünü uç kullanıcılarınız için arttırabilirsiniz.
Süreçlerin ilgili mevzuat ve mevzuat madde numaraları ile ilişkilendirebilir, uyum yönetimini sağlayabilirsiniz.
Değişen şartlara uyum için gerekli revizyonları sistem üzerinden kullanıcı bazlı yetkilendirme ile gerçekleştirebilir, ilgili kullanıcılara sistem üzerinden otomatik olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz.
Süreç etki ve olgunluk değerlendirmeleri ile süreç önceliklendirme analiz raporlarını oluşturabilirsiniz.
Kurumunuzdaki tüm ek nitelikleri süreçler ve aktiviteler düzeyinde oluşturabilirsiniz.
Mevcutta var olan süreçlerinizi sisteme aktarabilirsiniz. (Visio, BPM gibi belirli formatlarda)
Süreç ve aktivite bazında görev ve sorumlulukları otomatik olarak raporlayabilirsiniz.
Versiyon yönetimi sayesinde süreçlerin tüm revizyonlarını sistemde saklayabilirsiniz.
Versiyonlar arası karşılaştırma yapabilirsiniz.
Süreçler üzerinde anlık veri takiplerini takip edebilirsiniz.
Süreç ve aktivitelerinize performans göstergeleri tanımlayarak (Ensemble Performans Yönetimi modülü ile beraber ) performans takibi yapabilirsiniz.
Yapılan tüm tanımlamalar çerçevesinde otomatik oluşturulan raporlardan analizler gerçekleştirebilirsiniz.

Ensemble ile;

1
YÖNETİM SİSTEMLERİNE VE REGÜLASYONLARA UYUM
2
HEDEFLENEN KURUMSAL KALİTENİN YAKALANMASI
3
SEKTÖR BAĞIMSIZ ESNEK ALTYAPI KABİLİYETİ
4
RİSK VE FIRSAT ODAKLI SÜREÇ YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
5
ERP SİSTEMLERİ VE KURUMSAL UYGULAMALAR İLE ENTEGRASYON
6
KURUMSAL HAFIZANIN OLUŞTURULMASI
7
KURUM SWOT ANALİZİ
8
VERİMLİLİK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
9
KURUMSAL MİMARIN OLUŞTURULMASI
10
SÜREÇLERİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ
11
ÖLÇME VE İYİLEŞTİRME
12
MÜKERRER İŞLERİN TESPİTİ VE ORTADAN KALDIRILMASI
13
MALİYET, ZAMAN VE İŞ GÜCÜ KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇME
14
İŞ TAKİBİ VE HATIRLATMALARIN SORUMLULARINA BİLDİRİMİ
Image link

Süreç Yönetimi Faydaları

Modellenen süreç yapısı ile çalışanlarınızın görsel algı gücünü arttırın, oryantasyon sürecinizi hızlandırın.
Süreçlerinizin uçtan uca modellemelerini gerçekleştirerek değişikliklerin tüm süreçlere etkisini izleyin.
Süreç, risk, fırsat haritalarınızı oluşturun ve hedeflerinize ulaşmayı engelleyici etkenlere karşı kontrol noktalarınızı belirleyin, önlemlerinizi alın.
Süreç ve aktivitelere ait dokümantasyonları ilişkilendirerek, tüm paydaşlarınızın erişimini hızlandırabilirsiniz.
Süreçlerinize bağlı girdi çıktı ilişkilerinizi tanımlayarak, aktivitelerinizin sonuçlarını takip edin. Kaynakların etkinliğini yönetin ve faaliyetlerinizdeki görev tanımlarını çıkartın.
Sorumluluk çizelgesi ile rollerin iş süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını belirleyin.
Revizyon-görüş-kontrol-onay ve dağıtım fonksiyonları ile süreç akışlarınızı yönetin.
Artan rekabet, değişen pazar koşulları ve mevzuatlara karşı sistem revizyonlarınızı gerçekleştirerek, esnek ve çevik adaptasyona sahip olun.
Pozisyon bazlı yaklaşım ve risk yönetimi ile süreçlerinizi kesintisiz bir şekilde yöneterek işlerinizin devamlılığını sağlayın.
Süreçlerinizin hedef/gerçekleşen takiplerini düzenli olarak ölçerek, sürekli iyileşmeyi sağlayın.
Süreç olgunluk ve iş etki değerlerini tanımlayın ve iyileştirilmesi gereken süreçlerinizi tespit edin.
Potansiyel ve mevcut süreç modellemelerinizi gerçekleştirin, süreçlerinizin durumunu ölçerek, eksikliklerinizi belirleyin, ilgili aksiyonlarınızı alın.

Balanced Scorecard Faydaları

Şirket hedeflerinizi kurumun geneline yaygınlaştırın her bir çalışanın ortak hedefe koşmasını sağlayın.
Göstergelerin önem seviyelerine göre ağırlıklarını belirleyerek, önceliklerinizi şekillendirin.
Manuel veri girişlerinin yanı sıra güçlü entegrasyon alt yapısı sayesinde veri ölçümlemesini dönemsel olarak takip edin. Hedef altı kalan göstergeleriniz için otomatik uyarı mekanizmaları ve aksiyonlar oluşturun.
Kurumun performansını sadece finansal açıdan değil, birden fazla bakış açısıyla izleyin.
Kurumunuzun göstergelerini stratejik hedefler ile ilişkilendirerek yönetin.
Performans göstergelerinizi departman ve pozisyonlara kadar indirgeyerek, detaylı hedef takibi yapın.
Yetki kontrolü ile karnelerinize ve göstergelerinize erişimi kontrol altında tutun.
Kurumunuza bağlı değerlendirme metotları oluşturun ve başarı seviyelerinizi özelleştirin.
Faklı görsel raporlama ekranları ile anlık ve kümülatif performansınızı tek bir noktadan izleyin.
Farklı ölçüm yerleri belirleyerek, performans verilerini birden fazla noktada ölçün, etkinliğini karşılaştırın.
Faaliyetlerinizin performanslarını ölçerek, süreçlerinizdeki aksayan noktaları tespit edin, iyileştirici aksiyonlar alın.
Topladığınız verilerle ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirin, paydaş memnuniyetini arttırın.
Image link
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC