Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Lojistik Sektörü

Bimser, ürettiği yüksek teknoloji çözümleri ile akıllı lojistik ve dağıtımı hedefleyen sektör firmalarına entegre çözümler sunuyor.

Tedarik zinciri yönetiminin uçtan uca entegre olması gerekliliği ile birlikte Lojistik ve Dağıtım sektöründe Dijital Dönüşüm daha da önem kazandı. Akıllı lojistik denilen kavramı gerçekleştirmek isteyen sektör firmaları sürekli veri iletimi, uçtan uca entegrasyon ve analiz yetenekleri ile sorunlara anlık proaktif çözümler oluşturmayı kendilerine hedef edindi.
Bimser, ürettiği yüksek teknoloji çözümleri ile akıllı lojistik ve dağıtımı hedefleyen sektör firmalarına entegre çözümler sunuyor.

Filo Yönetimi

Şirketlerin kendi varlığı veya kiralık olan tüm demirbaşlarını takip ettiği ve alt süreçlerini yönetebildiği çözümdür.

 1. Filo Varlık Yönetimi
  1. Alış
  2. Satış
  3. Pert / Hurda / Trafikten çekme /Geçici ihraç /Dolaşan Varlık Yönetimi
 2. Belge Yönetimi
  1. Süreli belgeler ( ruhsat muayene, c2, UL vb.)
  2. Sigorta yönetim süreci
   • Sigorta belge kaydı (başlangıç, bitiş, teminat vb) (kontrollü doküman arşivi)
   • Sigorta hasar yönetim süreci (iş akış yönetimi) (kontrollü doküman arşivi)
 3. Araç Bölge Rotasyon
 4. Araç Zimmet yönetimi
 5. Sürücü Yönetimi
 6. Araç Giydirme süreci
 7. Kira hakkediş hesaplama
 8. Araç takip sistemi süreci yönetimi
 9. Akaryakıt stok depo yönetimi
 10. Trafik ceza yönetimi
 11. Tedarikçi yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel verimliliğinin ve müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğu Lojistik ve Dağıtım sektöründe Bimser IK Yönetimi çözümleri ile insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan bağlılığınızı en üst seviyeye taşırsınız. Kariyer yönetimi, işe alım, işten çıkış, zimmet, shift, puantaj, fazla mesai, bordro ve özlük dosyaları yönetimi çözümleri kolay, hızlı ve esnek yönetim imkanı sağlamaktadır.

Filo/Araç Bakım ve Onarım Yönetim Sistemi
 1. Servis (Atölye) Yönetimi
  • İş emri yönetimi
  • Usta verimliliği ölçme
  • Servis kapasite yönetimi
  • İş tekrarı ölçme
  • Grafiksel varlık ağacı
 2. Stok depo yönetimi
 3. Satın alma yönetimi
 4. Sigorta yönetimi
 5. Dış tedarikçi yönetimi
 6. Lastik Yönetim Süreci
 7. Akü Yönetim Süreci Periyodik Bakım Süreci
 8. Arizi Bakım, Periyodik Bakım, Kestirimci Bakım, Kritik Stok Seviyesi ve Sanal Ambar Yönetimi
 9. RPA ve IOT çözümleri
 10. Dashboard
 11. Mobil Uygulamalar
İş Akışı Otomasyonu

İş süreçlerinin oluşturulması, takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını sağlayan akıllı geliştirme platformu ile iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Doküman ve İçerik Yönetimi

Kurum içi ve kurum dışı elektronik ve matbu tüm evrak süreçlerinin yönetimi, dijital arşiv yönetimi, gelen giden evrak yönetimi, sözleşme yönetimi, arşiv yönetimi, kep entegrasyonları, mobil imza ve elektronik imza alt yapısı çözümleri ile kağıtsız ofis hedeflenmektedir. İstenilen belge veya bilgiye içinde arama ve master data bilgilerinden arama yöntemleri ile çok kısa zamanda ulaşılabilmektedir.

Akıllı Süreç Yönetimi (IBPM)

Tüm kara, deniz, hava, demiryolu, inbound – outbound kargo ve dağıtım süreç haritalarının oluşturulduğu, bunların birbiri ile ilişkilendirildiği risk, fırsat ve kaynakların da süreç içerisinde harmanlandığı akıllı süreç yönetimi (IBPM) ile dijital dönüşüm rahatsızlık alanlarını belirleyebilir, kurum içerisinde müdahale etmeniz gereken yerleri tespit edebilir, doğru zamanda doğru yere müdahale ederek, gereksiz kaynak ve zaman harcamadan iş mükemmelliğini sağlayabilirsiniz.

Süreçlerinize girdi ve çıktıyı sağlayan tüm otomasyon sistemlerinden veri alıp veri yazarak gerçek veri üzerinden süreçlerinizin etkinliğini anlık izleyebilirsiniz.

Süreç Performans Yönetimi, KPI, KRI Takibi

Süreçlerin modellenmesinden sonra tüm kaynağın verilen hedefler doğrultusunda doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebileceğiniz, detaylı raporlar alarak hızlıca müdahale edebileceğiniz Balanced Scored Card alt yapısının da desteklendiği karar destek ve raporlama mekanizmasıdır.

Agile IT Proje Yönetimi, IT Bütçe Yönetimi, IT Lisans Yönetimi

Dijital dönüşüm her ne kadar topyekün kurumsal bir yapılanma olsa da BT departmanı bu işin merkezinde yer almaktadır. İç müşteriye hizmet veren BT departmanlarının verdiği hizmeti kesintisiz sağlayabilmesi, bu hizmeti ölçmesi, eldeki kaynağı planlayabilmesi ve yönetebilmesi için hazır sunulan bir çözümdür.

Araç/Filo Kiralama Yönetimi

CRM yönetimi, Araç/Filo Kiralama, Dış Tedarikçi ve Müşteri Sözleşme Yönetimi, Zimmet Yönetimi, Hak Ediş Yönetimi dahili muhasebe sistemleri ve fatura sistemleri ile entegre çalışan aylık ve dönem bazlı otomatik raporlar oluşturabilen tam entegre bir sistemdir.

Yedek Parça ve Depo Yönetimi

İşletmede kullanılan tüm yedek parça stoklu/stoksuz malzemenin takibinin yapıldığı, ambarlar arası transfer ve rezervasyon işlemlerinin yapıldığı, kritik stok kontrolü ile otomatik satın alma tetikleyebilen uçtan uca bir çözümdür.

Entegre Kalite Yönetimi

Entegre Kalite Yönetimi bir işletmede uygulanan Iso 9001,14001,45001,10002,27001,50001 iş süreçlerinin entegre yönetimini sağlar. Saha denetimi, Crm, Çağrı merkezi ile entegre çalışan müşteri şikayet yönetimi, düzeltici iyileştirici faaliyet yönetimi, risk yönetimi, olay bildirimleri gibi konuları tüm sistemler ile entegre yönetip, raporlar. Aynı zamanda IBYS kapsamında sistem entegratörüdür.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC