Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Kurumsal Varlık ve Bakım Yönetimi

BİMSER ÇÖZÜM

Kurumsal Varlık ve Bakım Yönetimi

BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi çözümümüz, bir demirbaşın kurum envanterine girip hurdaya atılana kadar olan tüm süreçlerini kapsar. Ayrıca, makinelerinizin arıza nedenlerini belirler, döviz bazında makinenizin alış fiyatı ile ona harcanan malzeme ve iş gücü maliyetlerini karşılaştırarak makinenin ekonomik ömrü konusunda yönetiminize karar destek bilgisi oluşturur.

Varlık, lokasyon ve masraf merkezi bazında; bütçe, bakım maliyeti, bakım süresi, bakım sayısı, duruş sayısı, duruş süreleri, MTBF ve MTTR bazında aylık olarak takip edebilirsiniz.

Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) Yazılımı: BEAM
 • Teknik operasyon, bakım ve onarım maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
 • Varlıkların kullanım verimliliğinizi arttırabilirsiniz.
 • Hızlı, doğru raporlama ve karar destek bilgisi verebilirsiniz.
 • Çalışma ortamlarınızın iyileştirmesine ve verimliliğine katkıda bulunabilirsiniz.
 • Şirketinizin kurumsal yapısına katkıda bulunabilirsiniz.
 • Tesis varlıklarınızı doğru ve verimli yönetebilirsiniz.
 • Alt yüklenicilerinizi doğru ve verimli yönetebilirsiniz.
Kurumsal Varlık Yönetim Süreçleri
 1. Garanti Takibi ve Sözleşme Yönetimi
 2. Personel Üzerine Zimmetli Varlıkların Yönetimi
 3. Yedek Parça ve Sarf Malzemeleri Takibi
 4. Bakım Anlaşmaları Takibi ve Tedarikçi Yönetimi
 5. Periyodik | Koruyucu Bakım Takibi
 6. Arıza Bakım Takibi
 7. Satın Alma Süreçlerinin Yönetimi
  • Satın Alma Talep Bildirimi
  • Firmalardan Teklif İsteme Süreçleri
  • Alınan Tekliflerin Değerlendirilmesi
  • Seçilen Firmaya Siparişin Geçilmesi
  • Teslim ve Teselllüm Girişlerinin Yapılması
  • Gelen Ürünlerin Kalite Kontrollerin Yapılması
  • Malzeme Depo Girişleri
  • Tedarikçi Değerlendirme Anketi
 8. Sayaç ve Pano Bazlı Elektrik Tüketimlerinin Takibi
Envanter Yönetimi

BEAM Envanter Yönetimi, işletmedeki tüm tesis ve ekipmanların, yerleşim ve maliyet merkezlerine göre varlık ağacı yapısında takip edilmesini sağlar. Ayrıca tüm işletme envanterinin zimmet ve garanti bakım anlaşma süreçlerinin takibini  de kolaylıkla Android ve IOS mobil cihazlar üzerinden yapabilirsiniz.

Filo Yönetim Sistemi

Tüm toplu taşıma araçlarının varlık hiyerarşisi ve yedek parça kütüğünü oluşturup – dahili araç bakım yönetimi modülü ile sektöre özel standartlarda raporlama yapabiliriz. Ulaşım – filo ile ilgili, örneğin yakıt tüketimini izlemek için araç yakıt alımları fonksiyonu, araç lastik ölçümlerinin takip edilebilmesi olanaklarını sağlıyoruz.

TPM (Toplam Verimli | Otonom Bakım) Nedir?

Otonom Bakım NedirTPM (Total Productive Maintenance) yani Toplam Verimli Bakım ya da Otonom Bakım yazılımları, personellerin makinelerini sahiplenmesi ve nihai olarak her personelin bir bakımcı yetkinliğine kavuşmasını sağlar. Bu hedeflere ulaşmak için, BEAM Otonom Bakım Yönetimi yazılım çözümümüz ile;

 • En Çok Hata Kartı asılan bölümleri belirleyebilirsiniz.
 • Tek Nokta Dersleri ile personellere nokta atış eğitimler yapabilirsiniz.
 • Önce-Sonra (Ö/S) Kaizen çalışmaları ile sürekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.
 • Kobetsu-Kaizen süreçleri ile daha büyük kapsamlı operasyonları iyileştirebilirsiniz.
 • Ödüllendirme (Takdir Tanıma) sistemi ile personellerin motivasyonunu yükseltebilirsiniz.

Hata Kartları

Hata Kartı asma uygulaması otonom bakım yönetiminin temelini oluşturur. Personellerin makinelerinde gördükleri aksaklıkları, iyileştirmeleri, düzenlemeleri, İSG önlemlerini farklı renklerde hata kartları asarak giderilmesini sağlayan bir uygulama. Bimser’in kurumsal varlık ve bakım yönetimi yazılımıyla, asılan hata kartları ile ödüllendirme sistemine otomatik puanlar atayabilirsiniz.

Kaizen Tekniği Kobetsu Kaizen | Yalın Yönetimi

Kobetsu-Kaizen çalışmaları Ö/S Kaizen çalışmalarından farklı olarak; daha kapsamlı, sorunları tespit edilmiş, proje planı çıkarılmış, maliyetleri ve kazanımları önceden hesaplanmış uygulamalardır diyebiliriz.

Kobetsu-Kaizen çalışmaları 10 adımda değerlendirilir. Bu adımlarda Kobetsu-Kaizenin konusu belirlenir, çalışacak ekip üyeleri belirlenir, sorunun detaylı analizi yapılır, maliyet hesaplaması yapılır, proje adımları ve planı oluşturulup, termin tarihleri belirlenir ve sonucunda çalışmanın sonuçları belirlenir diyebiliriz.

Tek Nokta Eğitimi

Tek Nokta Dersleri ile personellerin bildiği uygulamaları diğer personellerle paylaşmasını sağlayarak sistemde üzerinde bir kütüphane oluşması amaçlanır. Bu sayede sadece birkaç kişinin bildiği uygulamaların ödüllendirmenin de vermiş olduğu motivasyonla başka personellere de altyapı oluşturacak şekilde kayıt altına alınmasını sağlanır.

5S Kuralı

Önce-Sonra Kaizen uygulamalarında hedef sürekli iyileştirme sağlamak. Ö/S Kaizen çalışmaları kalite, maliyet, İSG, personel memnuniyeti ve üretim gibi farklı kategorilere ayrılarak öncesi ve sonrası fotoğraflanır, yapılan kaizen çalışmasının maliyeti, kazancı değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda da bu Ö/S Kaizen çalışmasını yapan personellerin ödüllendirmesi olur. Başarıya ulaşan Ö/S Kaizen çalışması Kaizen yaygınlaştırma uygulaması ile diğer makinelere de uygulanarak, Ö/S Kaizenin katma değeri arttırılır.

Ödüllendirme Sistemi

Ödüllendirme otonom bakım sistemlerinde ve uygulamalarında olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir uygulama. Personellerin kolaylıkla sisteme adapte olması, benimsemesi ve sürdürülebilir olması için yapılan çalışmanın mutlaka ödüllendirmesi gerekiyor. Aksi durumlarda otonom bakım sistemi başlarken bitmiş olur. BEAM Otonom Bakım Yönetim Sistemi ile yapılan hata kartı asma, hata kartı kaldırma, Ö/S kaizen, tek nokta dersleri, kobetsu-kaizen gibi uygulamalarda otomatik puan ataması ile personellere ödüllendirme yapılır. Bu kazanılan ödüller yazılım sistemimizin içinde bulunan ödül sayfasından her personel puanının yettiği ödülü sipariş verebilir, istenirse bu ödül seçme işlemi onay sürecine tabi tutulabilir. Otomatik puan verme dışında istenirse yılın kaizeni gibi ayrı ödülleri de sisteme istenen kadar tanıtabilir, manuel puan ataması da yapabiliriz.

Bakım Yönetimi

Bakım onarımı, kurumunuzdaki tüm varlıkların işlevlerini en üst seviyede tutabilmek için yapılan faaliyetlerin bütünü olarak tanımlayabiliriz. Varlıklarınız; hat, makine, ekipman, bina, araç, demirbaş, bilgi işlem ekipmanları olabilir. BEAM ile kurumunuzdaki endüstriyel ve kurumsal varlıklarınızın tüm mekanik, elektrik, otomasyon, inşaat, bilgi işlem vb. bakım onarım faaliyetlerini yönetebilirsiniz.

Bu faaliyetlerin başlıcaları;

 1. Arizi(Arıza) Bakım
 2. Periyodik Bakım
 3. Kestirimci Bakım

Varlığınıza beklenmedik bir arıza nedeniyle karşılaştığında yapılan bakım faaliyeti olarak tanımlıyoruz. Tüm kurumlarda görülen bakım çeşididir. Duruşlu arıza ve duruşsuz arıza olarak 2 temel başlığa ayrılır.

Duruşlu arıza, varlığın kendisinde, bağlı olduğu hatta ya da bağlı olduğu varlıkta duruşa sebebiyet veren bir arıza olduğunu belirtir. İstenmeyen bir arıza çeşididir, derhal bakım ekibine iletilmeli ve müdahale edilmesi gerekir. Birçok kurum bu duruşların hem takibi hem de bakım ekibine hemen ulaşmasını sağlamak için otomasyon sistemleri kullanır. BEAM tam da burada esnek entegrasyon kabiliyetiyle devreye girer ve otomasyon sistemlerinden aldığı bilgilerle otomatik arizi bakım iş emirleri açar, duruş sürelerini ve nedenlerini karşılaştırır ve ihtiyaç duyulan tüm analizlerin yapılmasına olanak sağlar. Duruşsuz arıza, varlığın kendisinde bir arıza olduğunu fakat duruşa sebebiyet vermediğini belirtir. Önem derecesi duruşlu arızaya göre daha düşüktür.

Temel arizi bakım süreci şöyledir;

Arıza, BEAM web uygulaması veya mobil uygulaması (barkod okutulabilir) ile bildirilir. İstenirse gerekli onaylardan geçirilir. Ardından bakım ekibine iletilir. Planlaması yapıldıktan sonra müdahale süreci başlar, müdahale sırasında çalışan personeller, kullanılan malzemeler, dış servis bilgileri ve iş emri detay bilgileri girildikten sonra iş emri kapatılır. İstenirse onay süreci yapabilir ve ardından kapatma işlemi yapabiliriz.

Periyodik bakım, varlığınıza belirli periyotlarda yaptığınız bakım faaliyetidir. Bu periyot tarih bazlı veya sayaç bazlı olabilir. Tarih bazlı; günlük, haftalık, aylık, 3 aylık vb. bakım şeklinde olabilir. Sayaç bazlı ise; saat, km, vuruş sayısı, ürün adedi vb. tanımlarda olabilir. BEAM ile özellikle sayaç bazlı periyodik bakımlarda entegrasyon ile bu bilgiler (saat, km, vuruş sayısı, ürün adedi) okunarak otomatik iş emri oluşturabilirsiniz. Tarih bazlı bakımlarınız verdiğiniz tolerans kadar gün önceden iş emri oluşturur ve size mail veya mobil bildirim ile hatırlatma yapar. Günü gelen periyodik bakımlarınız içerisindeki iş adımları için bakım onarım formu çıktısı alabilir ya da mobilden takibini yapabilirsiniz.

BEAM’de periyodik bakımlarınızı tanımlarken bu bakımı kaç kişinin ne kadar sürede, hangi malzemeleri ve hangi araç gereçleri kullanarak yapacağını belirtirseniz; ihtiyaç planlaması raporuyla t anında elinizdeki kaynak, malzeme ve araç gereç ile planladığınız periyodik bakımlarınızın ne kadarını karşılayabildiğinizi veya karşılayamadığınızı yüzde olarak veya ayrıntılı olarak öğrenebilir ve eksiklikleriniz için gerekli aksiyonları alabilirsiniz.

Arıza oluşmadan, arıza olabileceğini kestirme (tahmin etme) faaliyetlerinin yürütüldüğü bakım çeşidine kestirimci bakım diyoruz. BEAM kestirimci bakım modülüyle, titreşim ölçümü, yağ analizi, ultrasonik ölçümler, sıcaklık ölçümleri gibi hasarsız muayenelerle alınan değerlerin girişlerini yapabilirsiniz. İstenilen frekans aralığında olmayan veya tolerans dışında olan ölçümler için belirlediğiniz faaliyetleri içeren otomatik iş emri oluşturarak, arızaların önüne geçebilirsiniz. Ayrıca ölçtüğünüz tüm değerlerin trendine raporlardan ulaşabilirsiniz.

Bakım onarım faaliyetlerindeki bu fonksiyonlarının yanı sıra BEAM, kullanıcı dostu, kullanım kolaylığı ve işlevselliğiyle, müşterilerimiz tarafından en iyi bakım onarım programı olarak gösteriliyor.

Malzeme ve Kaynak Yönetimi

Malzeme Yönetimi, varlık yönetimi sürecinde ihtiyaç duyulan tüm malzeme ve yedek parça süreçlerinin yönetildiği modülümüz.

Kaynak Yönetimi, Varlık Yönetimi sürecinde ihtiyaç duyulan, iç personel ve  taşeron işlerinin planlanması ve performansların ölçülmesi ve tedarikçi değerlendirilmesinin yapılabildiği modülümüz.

Kaynak Yönetimi modülümüz; iş önceliklerinin daha iyi belirlenmesi, en uygun düzeyde kaynak kullanımı, personel performansının takibi, hangi personelin ne işler yaptığı, teknik personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, personel yetkinliklerinin takibi, bakım için daha kısa kesinti süresi ve etkin iş planlaması için olanak sağlar.

Bimser kaynak yönetimi modülümüz ile bir personelin çalışabileceği işletmeler, ekipmanlar, iş tipleri, aldığı eğitimler, kişisel bilgiler vb. tanımlanarak kaynakların verimli ve efektif kullanımını sağlıyoruz.

İş emirleri ve görevler arasında kolay kullanımlı görsel gezinme olanağı sunuyoruz.

Bimser BEAM yazılım çözümü,

 • Görev ve çalışma bağımlılıklarını ekip kaynak yönetim kabiliyeti sunar.
 • En iyi kaynak kullanımı için kaynak yükünü kullanılabilirlikle karşılaştırmayı sağlar.
 • Vardiya planları doğrultusundaki çalışmanın otomatik planlanmasını sağlar ve kaynak yönetiminin efektif olmasına yardımcı olur.
 • Personel meşguliyet takvimi ile personellerin günlük, haftalık ve aylık iş planlamalarının yapılmasını sağlar.

Malzeme yönetimi ile malzemelerin sipariş miktarı belirlenebilir, malzeme transferi, giriş-çıkış ve iadeleri yapılır, fiziksel sayımlar ile miktar ve içerik kontrolü gerçekleştirilir. BEAM stok yönetimi ile azalan stokların otomatik sipariş açılarak yenilenmesini sağlayan ve planlama seçenekleri sunarak minimum, maksimum ve güvenli stok seviye kontrolü ile otomatik sipariş oluşturma miktarı olanağı sunar.

Malzeme yönetimi sayesinde gerekli malzeme, iş gücü ve makine ihtiyaçları belirleyerek oluşabilecek malzeme eksikliği konusunda önlem alabilir ve minimum düzeyde stok bulundurmanızı sağlanarak depo maliyetlerinizi en aza indirebilirsiniz.

Malzeme tedarik edilirken daha iyi veya aynı işi görecek daha ucuz ürünlerin seçilmesine yardımcı olarak, işletme faaliyetlerinizi daha ekonomik ve verimli bir şekilde yürütebilirsiniz.

BEAM malzeme yönetimi modülü ile aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

 • Malzeme bazında sınırsız barkod tanımı yapabilir, malzeme ve cihaz yönetimi yapabilirsiniz.
 • Malzeme bazında grup kodu ve alt grup ile malzemeleri sınıflandırabilir, stok yönetimini düzenli yapabilirsiniz.
 • İş emrine kolay parça çıkış ve otomatik olarak stok değişimi yapabilirsiniz.
 • Hurda yedek parçaların takibini uygulama üzerinden yapabilirsiniz.
 • Ambar talep yönetimi sayesinde ambardan bir malzemenin alınması için bir iş akışı algoritması ile malzemeleri talep eden kişiye rezerve edebilirsiniz.
 • Stok yönetiminin tek bir ekran üzerinde yapılması sayesinde ambarlar veya depolarda bulunan fazla malzemeler ambarlar arası transferler ile farklı depolara sevkiyatını yapabilirsiniz.
 • Minimum ve maksimum stok seviyelerinin belirlenmesi ve seviyelerin dışına çıkıldığında otomatik bilgilendirme veya satın alma süreci başlatabilirsiniz.
 • Depo ve stoklarda bulunan malzeme sayımını uygulama ve mobil cihazlar üzerinden yapabilirsiniz.
 • Sınırsız sayıda depo/ambar tanımlanması sayesinde stok yönetimini daha kolay yapabilirsiniz.
 • Malzeme toplamları hesaplama fonksiyonu ile ister malzeme, istenirse ambar toplamaları bazında stoklarda hesaplama hatası olduğunda kullanabilirsiniz.
 • Malzeme en çoklar analizi raporu ile ay, yıl, hafta, malzeme, satıcı, ambar, masraf merkezi bazında toplam maliyet giriş/çıkış (TL/Döviz) miktarını grafiksel olarak uygulama üzerinden alabilirsiniz.
 • Uygulama içerisinde bulunan 30 farklı türde malzeme raporu ile stok / depo yönetimi değerlendirilmesi için hazır raporlar kullanabilirsiniz.

Bimser Stok Yönetimi modülü ile malzemelerin sipariş miktarlarını belirleyebilir, malzeme transferi, malzeme giriş-çıkış ve iadeleri yapabilirsiniz. Fiziksel sayımlar ile miktar ve içerik kontrolü gerçekleştirebilirsiniz. BEAM, azalan stokların otomatik sipariş açılarak yenilenmesini sağlayan planlanma seçeneği sunarak; minimum, maksimum ve stok seviye kontrolü ile otomatik sipariş oluşturma miktarı olanağı sunuyor.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC