Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Perakende Sektörü

Bimser, parekendeye özel olarak geliştirilen çözümleri ile sektör şirketlerine çeviklik ve verimlilik kazandırıyor.

Kesintisiz müşteri deneyiminin kaçınılmaz olması ile birlikte Perakende sektöründe hız, çeviklik ve verimlilik artık hayati önem taşımaktadır. Geleneksel kanalların yanı sıra omnichannel ve e-ticaret uygulamalarını da kapsayan sektörde başarılı olabilmek için, güçlü bir teknolojik altyapıyla desteklenen, dinamik, müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemek gerekiyor.

Perakende Mağazacılık Yönetimi

Perakende sektörü müşterilerinin bilgi birikimi ve yüksek teknoloji ile harmanlanmış Bimser Mağazacılık Yönetimi süreçleri ile genel müdürlük ve mağazalar arası tüm operasyonu uçtan uca entegre yönetebilirsiniz. Kampanya, fiyat yönetimi, ürün iade, faturalama, stok yönetimi, müşteri kayıtları ve ödeme sistemleri dahil tüm çözümler entegre kullanılabilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel verimliliğinin ve çalışan memnuniyetinin çok önemli olduğu perakende sektöründe Bimser İK Yönetimi çözümleri ile insan kaynağını hızlı ve etkin şekilde yönetmeyi sağlarken, çalışan bağlılığınızı en üst seviyeye taşırsınız. Kariyer yönetimi, işe alım, işten çıkış, zimmet, shift, puantaj, fazla mesai, bordro ve özlük dosyaları yönetimi çözümleri kolay, hızlı ve esnek yönetim imkanı sağlamaktadır.

Mağaza Bakım, Envanter, Teşaron, Satış Sonrası Servis Yönetimi

Satış sonrası servis ya da montaj gerektiren ürünlerin söz konusu olduğu perakende operasyonlarında kaliteli müşteri hizmetleri büyük rekabet avantajı kazandırıyor. Ayrıca Bimser, mağaza envanterinin sayılması, barkotlanması, inşaat, emlak ve tesis yönetimi tarafında kullanılan taşeronlardan alınan hizmetlerin ve arıza takibinin yapılması, taşeron hakediş ve KPI takibi gerektiren konularda çözümler sunmaktadır.

İş Akışı Otomasyonu

İş süreçlerinin oluşturulmasını, takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayan eBA İş Akış Yönetimi çözümü; iş süreçlerinin daha hızlı ve daha verimli yönetilmesine yardımcı oluyor. Böylece planlamadan satışa kadar tüm iş akışları ve onay mekanizmaları dijital ortama taşınarak zaman ve maliyet tasarrufu elde ediliyor.

Doküman ve İçerik Yönetimi

Kurum içi ve kurum dışı elektronik ve matbu tüm evrak süreçlerinin yönetimi, dijital arşiv yönetimi, gelen giden evrak yönetimi, sözleşme yönetimi, arşiv yönetimi, kep entegrasyonları, mobil imza ve elektronik imza alt yapısı çözümleri ile kağıtsız ofis hedeflenmektedir. İstenilen belge veya bilgiye içinde arama ve master data bilgilerinden arama yöntemleri ile çok kısa zamanda ulaşılabilmektedir.

Use Case Örneklerimizden Faydalanabilirsiniz

Image link

Bunu yaparken de hem kontrolü kaybetmeden her noktada aynı hızla ilerlememiz gerektiğine…

Akıllı Süreç Yönetimi (IBPM)

Tüm süreç haritalarının oluşturulduğu, bunların birbiri ile ilişkilendirildiği risk, fırsat ve kaynakların da süreç içerisinde harmanlandığı Akıllı Süreç Yönetimi (IBPM) ile dijital dönüşüm rahatsızlık alanlarını belirleyebilir, kurum içerisinde müdahale etmeniz gereken yerleri tespit edebilir, doğru zamanda doğru yere müdahale ederek, gereksiz kaynak ve zaman harcamadan iş mükemmelliğini sağlayabilirsiniz. Süreçlerinize girdi ve çıktı sağlayan tüm otomasyon sistemlerinden veri alıp veri yazarak gerçek veri üzerinden süreçlerinizin etkinliğini anlık izleyebilirsiniz.

Süreç Performans Yönetimi, KPI, KRI Takibi

Süreç performans yönetimi, süreçlerin modellenmesinden sonra tüm kaynağın verilen hedefler doğrultusunda doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebileceğiniz, detaylı raporlar alarak hızlıca müdahale edebileceğiniz balanced scored card alt yapısınında desteklendiği karar destek ve raporlama mekanizmasıdır.

Perakende Sektörü Referanslarımız
Mobil Mağaza Denetimi ve Aksiyon Planlama

Mağaza check listleri, mağaza denetimleri, gizli denetimler vb. gibi uygulamaları sahada mobil cihazlar aracılığı ile esnek ve hızlı yönetmeyi sağlar. Denetim sonrası bulgu rapor ve aksiyon planlaması otomatik oluşturulabilir.

Entegre Kalite Yönetimi

Entegre işletmede uygulanan ISO 9001, 14001, 45001, 10002, 27001, 50001 iş süreçlerinin entegre yönetimini sağlar. Saha denetimi, CRM, çağrı merkezi ile entegre çalışan müşteri şikayet yönetimi, düzeltici iyileştirici faaliyet yönetimi, risk yönetimi, olay bildirimleri gibi konuları tüm sistemler ile entegre yönetip raporlar.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC