Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

BİMSER

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Bimser Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çözümünün temelini oluşturan Bilgi Güvenliği Politikası sayesinde şirket risklerinizi tanımlayabilir, gizli bilgileriniz konusundaki risklerinizi yönetebilir veya azaltabilirsiniz. Ayrıca bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirebilirsiniz. Bimser BGYS çözümü ile yalnızca bugün değil, gelecek için de uyguladığınız bilgi güvenliği yöntemlerinizi sürekli olarak inceleyebilir ve hassaslaştırabilirsiniz.

Bimser BGYS yazılım çözümü ile bilgiyi, yetkisiz kişilerin görmesinin, değiştirmesinin ve bilgilerin silinmesinin önüne geçebilirsiniz. 

Bilgi Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Bilgi’yi, önemli ticari ve kurumsal varlıklar gibi, bir işletme ve kurum için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlık olarak tanımlayabiliriz. Gizli veya çok önem verdiğiniz bilgi ve belgelerin çalınmasını, kaybolmasını, zarar görmesini, izinsiz erişilmesini istemiyorsanız, bilgi ve belgelerinize kimin erişebileceğini,  üzerinde değişiklik ve düzeltme yapabileceğini ve kurum dışına aktarabileceğini planlayan ve yöneten Bimser’in “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” yazılımından faydalanabilirsiniz.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Nedir?

Bilgi güvenliği teknolojisi ile şirketlerin kurumsal mimari altyapısının kurulmasını ve altyapının konumlandırılmasını sağlayan varlıkların bilgi, belge ve verilerinin güvenliğini sağlayabilir; oluşabilecek güvenlik problemlerinin önüne geçmek amacıyla yazılım ve donanımları uçtan uca yönetebilirsiniz.

ISO 27001 Nedir?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirket bilgilerinin güvenli kalabilmesi için yönetilmesine yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Bir risk yönetim süreci uygulayarak; insanları, süreçleri ve bilgi teknolojileri (BT) sistemlerini içerir. Çeşitli sektörlerde küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin bilgi varlıklarını güvende tutmasına yardımcı olur.

SOA Nedir?

SOA Standartları, bir kurumun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile ilgili uygulanabilir kontrol amaçlarını açıklayan dokümante edilmiş bildirgedir.

ISO/IEC 27001 standardı ana maddeler ve ek maddelerden oluşmaktadır. Ana maddelerin uygulanması (hayata geçirilmesi) zorunludur. Ek maddeler ise seçimliktir, kurum bu maddelerden kendisine uygun olmayan bir ya da daha çoğunu nedenini belirterek uygulamaz. İşte bu düzenlemenin yapıldığı yani ek maddelerin uygulanıp uygulanmadığını belirtmek için SOA olarak adlandırılan “uygulanabilirlik bildirgesi” (state of applicability) dokümanını hazırlanır.

Kurumsal Risk Yönetimi

Risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır. Bu olasılığı en aza indirmek için risk analizi ile güvenlik riskleri belirlenir, bu risklerin ölçekleri ve önlem alınması gereken alanların belirlenmesi sağlanır. Bimser’in Kurumsal Risk Yönetimi, kurumun misyon ve vizyonları ile alakalı kurumsal stratejilerini doğrudan etkileyen, belirsiz olayların tespit edilmesi, denetlenmesi, alınması gereken aksiyonların belirlenerek ortadan kaldırılması, ya da en aza indirgenmesini sağlayan yazılım çözümümüzdür.

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi Nedir?

Risk yönetimi ve değerlendirmesi ile, bir kurumdaki riskleri araştırıp ve tespit edebilir, bu risklerin çeşitli faaliyet aşamaları üzerindeki etkilerini gözlemleyip, risklerin yaratacağı olası zararlardan kuruluşu korumak amacı ile bu riskleri önceliklerine göre sıralayabilir ve buna bağlı olarak  yöntem ve strateji geliştirebilirsiniz.

Octave Bilgi Güvenliği Risk Metodolojisi

Octave, varlık tabanlı risk yönetimi yapan ve risk tabanlı stratejik görüş sağlayan bilgi güvenliği risk değerlendirmesi tekniğidir.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC