Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en fazla ürün yelpazesine sahip olan Kimya Sektörü, büyük ölçüde diğer sanayi kolları için hammadde ve ara ürün üretimini gerçekleştiriyor ve ürünlerinin yaklaşık % 30’luk kısmını doğrudan nihai tüketicilere sunuyor.

Bununla birlikte Kimya Sektörü, sermaye-teknoloji yoğunluklu ve nitelikli iş gücü gerektirdiği için yüksek katma değer üreten bir sektördür.

ÜRETİM DAĞINIKLIĞI ve KARLILIĞIN KORUNMASI

Sektör her ne kadar Türkiye Ekonomisinde büyümeye devam etsede, ürün yelpazesinin çokluğu, rekabetin fazla olması, dönemsel ve küresel ölçüde yaşanan olaylarla karlılık ve süreklilik endişelerini de beraberinde getirmektedir. Hem kaliteli ürün sunmak hem de karlılığı korumak ve görünen ve görünmeyen maliyetleri yönetmenin tam zamanı.

BEAM Varlık ve Bakım Yönetim Sistemi çözümümüz ile işletmelere ait tüm varlıkları, bu varlıklara yapılan bakım süreçlerini ve Bakım içerisinde kullanılan yedek parça ve kaynakların doğru yönetilmesi ile %30 a kadar bakım maliyetlerinde kar elde etmek mümkün.

MEVZUATLARA UYUM ve KALİTE

Gerek Avrupa Birliği, gerek BEKRA, gerek SEVESO vb. Mevzuatlara uyum çerçevesinde işletmeler ciddi yükümlülük altındalar. Buna bir de Yönetim Sistemleri Standartları eklendiğinde Kimya Sektörü ciddi bir dönüşüm sürecine girmek durumundadır.

Kalite Yönetim Sistemleri ve Mevzuat Uyum sürecinde bir çok konu başlığını birbiri ile entegre yönetmeye yardımcı olan, Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi, Kalite Yönetimi ve Performans Yönetimi başlıklarını bir araya toplayan “ QDMS Entegre Yönetim Sistemi “ ve “ Ensemble Süreç ve Performans Yönetim Sistemi “ çözümlerimiz bu alanda ki tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.

OPERASYONEL SÜREÇLERİN İZLENEBİLİR ve YÖNETİLEBİLİR OLMASI

Bir çok firma ERP Sistemlerine yapılan yatırımın tüm süreçleri yönetmek için yeterli olduğu yanılgısına girmektedirler. Oysa ERP dışında kalan ve onaylarla ilerleyen bir çok süreç bulunmaktadır. İnsan Kaynaklarından, Satın almaya, Ar-Ge’den Üretime hatta Lojistiğe..

İşte tüm bu departmanları basit formlarla başlayan süreçlerini ERP sistemleri ile entegre ederek ister şirket içinden, ister lokasyon bağımsız her yerden yönetmeye yardımcı olan “ eBA İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi “ çözümümüz ile tanıştırma zamanı.