Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Kimya Sektörü

Dijital Dönüşüme Şimdi Başlayın!

Diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en fazla ürün yelpazesine sahip olan Kimya Sektörü, büyük ölçüde diğer sanayi kolları için hammadde ve ara ürün üretimini gerçekleştiriyor ve ürünlerinin yaklaşık % 30’luk kısmını doğrudan nihai tüketicilere sunuyor.

Bununla birlikte Kimya Sektörü, sermaye-teknoloji yoğunluklu ve nitelikli iş gücü gerektirdiği için yüksek katma değer üreten bir sektördür.

ÜRETİM ve KARLILIĞIN KORUNMASI

Sektör her ne kadar Türkiye ekonomisinde büyümeye devam etse de, geniş ürün yelpazesinin yönetilmesi, her geçen gün artan yerli yabancı rakipler,  dönemsel ve küresel ölçekte yaşanan krizler  karlılık ve sürdürülebilirlik endişelerini de beraberinde taşımaktadır. Bu ortamda hem kaliteli ürün sunmak hem de karlılığı korumanın yanında hayatta kalmak için görünen ve görünmeyen maliyetleri yönetmek işletmelerin çözmek zorunda olduğu önemli konularından bazılarıdır.

Bimser olarak sunduğumuz BEAM Kurumsal Varlık ve Bakım Yönetim çözümümüz ile kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ait tüm varlıkların, ekipmanların, makinaların hayat döngülerini yönetebilirsiniz. BEAM, varlıklarınızın  bakım süreçlerini, bakım sürecinde kullanılan yedek parçaları, ihtiyaç duyulan kaynakları ve bakım süresini doğru yöneterek bakım maliyetlerinizi  %30’a kadar düşürmenizi sağlar. Bununla birlikte planlanmayan duruşları minimize ederek veriminizi ve müşteri memnuniyetinizi arttırmanıza yardımcı olacaktır.

Kurumsal varlık yönetiminin en önemli unsurlarından bir taneside satın alma sürecinizi doğru şekilde yönetmenizdir. BEAM kurumsal hafızanızı oluşturarak satın almalarınızı ve envanterinizi etkin şekilde yönetmenizi ve stok maliyetlerinizi minimize etmenizi sağlar.

En değerli kaynağımız ise personelinizdir. Onların zamanını etkin ve doğru şekilde planlamasını yine BEAM çözümümüz ile yapabilirsiniz.

MEVZUATLARA UYUM ve KALİTE

Kalite kimya sektörünün taviz veremeyeceği konuların başında gelmektedir. Zira ara ürün ürettikleri için kalitesizlik maliyeti, hem kendilerini için hem de son kullanıcı mamülünü üreten müşterilerini maddi manevi olarak etkileyecektir. Bundan dolayı Kimya Sektöründe kalite yönetiminin kalite departmanının insiyatifinden çıkıp, kurumum genel kültürü olarak algılanmasının sağlanması gerekmektedir. Bunu sağlamanın tek yolu doğru entegre yönetim sisteminin kurum içinde işler hale getirilmesidir.

Bunun yanında kimyasal üretim yapan tesisler gerek Avrupa Birliği, gerek BEKRA, gerekse de SEVESO gibi mevzuatlara uyum sorumluluğundan dolayı ciddi yükümlülük altındadır. Sürece bir de Yönetim Sistemleri Standartları eklendiğinde Kimya Sektörü için ciddi bir dönüşüm sürecine girmeleri kaçınılmaz hale gelmektedir.

Kalite yönetimi ve mevzuat uyum sürecinde bir çok konu başlığını birbiri ile entegre yönetmeye yardımcı olan, Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi, Kalite Yönetimi ve Performans Yönetimi başlıklarını bir araya toplayan “ QDMS Entegre Yönetim Sistemi “ ve “ Ensemble Süreç ve Performans Yönetim Sistemi “ çözümlerimiz bu alanlarda kimya sektörünün tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

OPERASYONEL SÜREÇLERİN İZLENEBİLİR ve YÖNETİLEBİLİR OLMASI

Bir çok firma ERP Sistemlerine yapılan yatırımın tüm süreçleri yönetmek için yeterli olduğu yanılgısına düşmektedir. Oysa ERP dışında kalan ve onaylarla ilerleyen bir çok süreç bulunmaktadır. İnsan kaynaklarından, satın almaya, Ar-Ge’den üretime hatta Lojistiğe..

İşte şimdi, departmanlarınızın tüm iş akışlarını sanal ortama taşımanıza yardımcı olacak “eBA İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi“ çözümümüz ile tanıştırma zamanı!

Basit formlarla başlayan, siz büyüdükçe kompleksleşen ve değişen iş süreçlerinizi ERP sistemleri ile entegre ederek ister şirket içinden, isterseniz evden ve isterseniz de lokasyon bağımsız kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Use Case Örneklerimizden Faydalanabilirsiniz
Image link

Firmamızda kullanılan farklı yazılımları ve dijital ürünleri tek bir çatı altında ve iş akışlarının tamamını verimli bir şekilde yönetmek…

Image link

Şirket içerisindeki iş süreçlerimizde onay mekanizmamız matbu formlar üzerinden ilerliyordu. Giderek…

Image link

Şirket içinde farklı departmanların ve lokasyonların aynı süreci paylaştığı uygulamalarda, onay süresinde…

Image link

Bimser’in sunduğu çözümlerle yönetiyoruz. Söz konusu süreçler için kullanılan platformların birbirileriyle…

Kimya Sektörü Referanslarımız
Image
Image
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC