Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

İş Süreçleri Otomasyonu

BİMSER

İş Süreçleri Otomasyonu

İş süreci otomasyonunu (BPA), verimliliği artırmayı, şeffaflığı sağlamayı ve tekrarlanabilir işlemlere uyumluluğu kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal bir dönüşüm olarak tanımlayabiliriz. Kurumlar oluşturdukları bir fiziksel dokümanı, kaydetmek, iş süreçleri veya onaylar için fiziksel bir yerden başka bir yere yönlendirmesi ihtiyacını ortadan kaldırmak için otomasyon ihtiyacı duyarlar.

Bimser’in İş Akışı Yönetim Sistemi çözümü ile tüm organizasyonel iş süreçlerinizin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonunu sağlayabilir, bu süreçleri mevcut operasyonel sistemlerle entegre edebilir, böylelikle insan hatasını minimuma indirebilirsiniz. Süreç maliyetlerinizin azalmasını sağlarken, süreçlerdeki gereksiz beklemeleri ya da zaman kayıplarını ortadan kaldırabilirsiniz. Burada elde edilen zamanın yaratmış olduğu fırsat maliyeti ise bazı süreçler için milyon dolarları bulabilir.

İş akış yönetim sistemi çözümünü kullanırken; süreçlerinizin rol bazlı takip edilebilir hale gelmesiyle, kurumsal rol tanımlarının ortaya çıkmasını destekleyebilir, süreçlerin kişilerden bağımsız hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Geleneksel işleyişten farklı olarak, tüm iş akışlarının süreç odaklı yaklaşımla ele alınarak organizasyonun bütüne hizmet edecek hale getirilmesini sağlıyoruz.

Kurumsal iş süreçlerinin en önemli girdilerinin/çıktılarının aslında sistem içerisinde üretilen kurumsal dokümanlar olduğunu biliyoruz. Burada ihtiyaç olan temel başarı faktörü ise bu dokümanları da organizasyonel süreçlerle entegre ederek kullanabilmemiz. Bimser’in Kurumsal Doküman Yönetim Sistemleri çözümünün güçlü entegrasyon yetenekleriyle, bu dokümanlara organizasyonun ihtiyacı olduğu zaman ilgili süreçlerin içerisinden ulaşabilirsiniz

Günümüzde insanlar, çoğu belgeyi basılı kağıt kullanarak değil, elektronik ortamda üretiyorlar. Elektronik ortamda üretilen bu belge ve bilgilerin yaşam döngülerinin yönetilmesi ise en büyük sorunlarımızdan biri haline geldi. Hızlı gelişen teknoloji ile birlikte bu belgelerin ve bilgilerin geçerliliği çok hızlı değişiyor ve dolayısıyla doğrulukları sorgulanabiliyor. Bimser’in İş Akışı Yönetim Sistemi çözümü bu yeteneklere de sahip olduğu için bu belgelerin hem oluşturulması hem de hayat döngülerinin yönetilmesi konusunda sizlere fayda sağlar.

Türk Standartları Enstitüsü evrensel standartlara dayanarak (ISO 15489) belge üretimi ve yönetimi konuları için TS 13298 standardını yayınladı ve bu standart son şeklini 2015 yılında alarak şu anda kullanılan haline geldi. Bir yandan global konsept olan ISO 15489 standartlarını desteklerken, TSE tarafından da onaylanan bu iş süreçlerinin de otomasyonunun yapılması gerekiyor. TS 13298:2015 sertifikasyonuna sahip eBA İş Akışı ve Doküman Yönetim Sistemi platformu ile Türk Standartları Enstitüsü’nün istediği gerekliliklerini yerine getirirken, global bir standart olan ISO 15489 ihtiyacı olan süreçlerin otomasyonunu da sağlayabilirsiniz.

Belge üretmenin en önemli araçlarından biri de elektronik imza desteği. Elektronik imza desteğine iki boyutta bakabiliriz. Birinci adım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınan nitelikli elektronik imza servis sağlayıcıları kullanılarak atılan elektronik imza ki, eBA İş Akışı Yönetim Sistemi ile tüm NES kütüphaneleri desteklenir. Böylelikle yasal geçerliliği olan belgelerin üretimini tamamen elektronik ortamda yapabilir duruma gelirsiniz. İş Süreçleri Otomasyonu yazılımımız sayesinde belge üretimini de elektronik ortamda yönetebilir ve izleyebilirsiniz. Ayrıca bu elektronik imza alt yapısı platform bağımsız tüm sistemlerde çalışır.

Günümüz çalışma koşulları yoğun seyahat ve mobil iş yapma alışkanlıklarını da beraberinde getiriyor. İkinci adım olarak da, iş akışı otomasyonu uygulamamız sayesinde; elektronik imza ile oluşturduğumuz belgelerin, mobil imza ile mobil cihazlardan da oluşturulabilmesini sağlayarak yaşam tarzımızı değiştirmeden yoldayken ya da ofis dışındayken de işlerimizi yapılabilir hale getiriyoruz.

Robotlar, yapay zeka gibi kavramlar artık hepimizin duymaya alışık olduğumuz konular haline gelmeye başladı. Kurumsal hafızayı oluştururken bazen sistemdeki verilerin anlamsız bir yığın olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu verilerin anlamlı hale getirilmesi ve analiz edilebilmesini sağlamak için, OCR / ICR gibi fonksiyonlar ile verilerin bilgisayar tarafından okunarak anlamlı veri bütününe dönüştürülmesi ve devamında yapay zeka vb. uygulamalar ile süreçlerin içerisinde kullanılarak iş süreçlerini destekleyici rol oynaması gerekir.

Elektronik ortamda veri üretiminin artması ile kurumlar arası iletişim ihtiyacı da artıyor. Geleneksel yöntemde bu verileri bir kurum elektronik ortamda üretirken, diğer kuruma göndermek için tekrar çıktı alıp kurye, kargo vb. yöntemler ile iletiyordu. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sayesinde bu iletişimin de tamamen elektronik ortamda yürütülmesi sağlanarak artık kurumlar arası iletişim kanalı da elektronik ortama taşınmış oldu. Bimser İş Süreçleri Otomasyonu yazılımı ile KEP sistemi üzerinden gelen bilgilerin süreçlere dahil edilmesi ya da sistem tarafından üretilen bu bilgilerin aynı kanalla iletilmesi sağlanarak, süreç verimliliğinizi arttırabilir ve hata oranı ciddi anlamda azaltılarak, organizasyonel maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. eBA ile tüm KEP sağlayıcılarla entegre olarak bu süreçlerinizi otomatize edebilirsiniz.

Dijital arşiv, elektronik arşiv ya da e-arşiv gibi kavramlar veri üretiminin elektronik ortamda artışıyla artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Mevcut fiziksel verilerin de dijital hale dönüştürerek organizasyonun geleceğine katkı sağlamamız gerekiyor. eBA Dijital Arşiv alt yapısı ile bu bilgilerin anlamlı hale getirilmesini sağlayarak, organizasyonun iş süreçlerindeki karar mekanizmaları için önemli bir araç olmalarının yolunu açıyor.

Geçmiş geleceğin aynasıdır!

Organizasyonun geçmişte yarattığı veriler ve tecrübeler gelecek kararların alınmasında önemli rol oynar. Elektronik arşiv sisteminin kurulması ile birlikte önemli konulardan biri de bu geçmişe kimler nasıl erişecek sorusu. eBA Elektronik Arşiv Sistemi ile sadece yetkili insanların bu verilere uygun zamanda ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC