Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

Entegre Yönetim Sistemi

Integrated Management Platform

Entegre Yönetim Sistemlerinde hedeflenen
kalitenin gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş,
işinize dost bir yönetim sistemi çözümüdür.

BİMSER İLE

QDMS Çözüm Ailesi

Level X

QDMS İle Çözüme Giden Yol

Level X

Entegre Yönetim Sistemi (IMS)

Level X

Kalite Yönetim Sistemi (QMS)

Level X

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi (EHS)

Level X

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS)

QDMS

Risk ve Süreç Odaklı Entegre Yönetim Sistemi

Dijital Dönüşüm'de Bimser ile güvenli veri yönetimi
Entegre Yönetim Sistemi
Bimser Çözüm

Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi Nedir ?

Kurumların içeride yürüttükleri birden fazla yönetim sistemlerini bir araya getirilmesi ile oluşur. Bu bağlamda sistemsel olarak gözüken problemlere bütünsel bir bakış açısı ile ele almaya yardımcıdır.

Doküman Yönetimi
Müşteri Şikayetleri
Denetim Yönetimi
Eğitim Planlama
Öneri
Dif Yönetimi
Aksiyon Planlama
Risk Yönetimi
Anket

QDMS Entegre Yönetim Sistemi çözümü ile birlikte dokümanlarınızın yaşam döngüsü uçtan uca çok rahat bir şekilde yönetmeniz mümkündür. Revizyonlar, gözden geçirmeler ve okuma görevlerinin takibi artık sizin için problem olmaktan çıkar. Bunun yanında kronikleşmiş problemlerin çözümü için DİF modülü kalıcı çözümlerin planlaması adına size yardımcı olacaktır. Aksiyon modülü özelinde günlük işlerinizi ve toplantı maddelerinin planlamasını sağlayabilirsiniz. Denetim modülünde çeşitli denetim tiplerinizden çıkan bulguların takibini efektif bir şekilde yapmanız mümkündür. Öneri ve Anket modülleri ile çalışanların katılımını ve aidiyetini arttırmanız mümkündür. Tüm bu süreçlerde ve firma içindeki diğer süreçler için risklerin tespit edilip risk seviyelerinin çıkartılması da oldukça kritik bir husus olup QDMS Risk Yönetim modülleri bu konuda size rehber olacaktır.

Tüm kontrollü dokümanlarınızı klasör ağaç yapınıza uygun bir şekilde QDMS içerisinde yönetebilirsiniz. Her türlü dosya formatı ile uyumludur. (Word, Excel, Powerpoint, PDF …)
Toplu aktarım özelliği sayesinde tüm dokümanlarınız hızlı ve kolay bir şekilde tüm bilgileri ile birlikte içeriye aktarılabilmektedir.
Klasör bazında veya doküman bazında yetkilendirmeler yapabilirsiniz. Her kullanıcı yetkili olduğu klasörler veya dokümanlar üzerinde işlem yapabilir.
Birbirinden ayrılmış Okuma, Yazdırma, Hazırlama/Revizyon Yapma, Eski Revizyonları Görüntüleme, İptal Etme, Klasör Tanımlama yetkileri ile ihtiyacınız olan Pozisyon veya Kullanıcı Gruplarına gerekli yetkiler dağıtılabilir.
Dokümanlarınız yayınlanmadan önce, belirlediğiniz Kontrol, Onay ve Görüş aşamalarından geçirilebilir.
Tüm akışı tamamlayan dokümanlarınız ilgili kullanıcı gruplarına “Okunması Gereken Dokümanlar” olarak iletilir.
QDMS üzerinden bekleyen işlerinizi görüntüleyebileceğiniz gibi eş zamanlı olarak mail entegrasyonu ile de sorumluluğunuzdaki işlerden haberdar olabilirsiniz.
Doküman sonu Anket özelliği ile dilediğiniz dokümanınızın sonuna yerleştireceğiniz Anket sayesinde Dokümanınızın efektif bir şekilde okunup okunmadığını test edebilirsiniz.
Gelişmiş raporlar aracılığıyla, kim hangi dokümanı ne zaman okumuş, kim dokümanları kaç gündür okumuyor gibi soruların cevaplarını alabilirsiniz.
Denetimlerde önemli bir adım olan Doküman Master Listenizi sistemden tek bir menü aracılığıyla otomatik bir şekilde oluşturabilirsiniz.
Gelişmiş arama özelliği sayesinde Dokümanlarınızın adına göre veya içeriğine göre arama yapabilirsiniz.
Klasörlerinize yerleştireceğiniz doküman şablonları ile güncel revizyonlarını, tarihlerini, dokümanlarınızın onaycılarını, logolarını otomatik bir şekilde dokümanlarınıza bastırabilirsiniz.
Revizyon işlemleri için her dokümanınıza veya klasörünüze özel gözden geçirme periyotları tanımlayarak, periyodu gelmiş dokümanlarınızın gözden geçirilmesi için ilgili doküman sahibine görev düşürülmesini sağlayabilirsiniz.
Dokümanlarınızı birbiri ile referans doküman olarak tanımlamanız durumunda, herhangi bir doküman revize olduğunda referans dokümanlarının sahiplerine de sistem üzerinden bildirim gönderilmektedir.
Dokümanlarınıza ek olarak formlarınızı ve formlarınızın revizyonlarını da sistemde yönetebileceğiniz gibi formlarınızın dolu halleri olan kalite kayıtlarını da yine QDMS’te saklayabilirsiniz.
Müşteri şikayetinden sisteme girilmesinden, kök neden analizi yapılmasına, aksiyon planlanmasına ve gerçekleştirilmesine, şikayet değerlendirmesine kadar olan süreci yönetebilirsiniz.
Müşteri şikayetinin açılması ve kapatılması esnasında onay akışları kurgulayabilirsiniz. Birden fazla lokasyonda çalışıyorsanız, iş yeri bazında onay akışlarını çeşitlendirebilirsiniz.
Şikayeti çözmek için çözüm ekibinizi belirleyerek sorunu iletebilirsiniz, ek dosya ekleyerek şikayeti detaylandırabilirsiniz.
İhtiyaç duyduğunuz ekstra bilgiler olması durumunda QDMS üzerinde oluşturacağınız parametrik alanları kullanabilirsiniz. Bu sayede modül size özelleştirilmiş olacaktır.
Şikayetin incelenmesi esnasında istediğiniz bir kök neden analiz şablonunu kullanabilirsiniz.
İhtiyaç duyduğunuzda Müşteri Şikayetinizin DÖF’e döndürülmesini ve sürecin bir DÖF kaydı üzerinden devam etmesini sağlayabilirsiniz.
Hata türleri ve uygunsuzluk kategorileri ile hangi kategoriye bağlı olan Şikayetlerinizin dağılımını raporlar ve grafikler aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.
Müşteri bazında rapor şablonları sayesinde şikayet sonucunda o müşteri özelinde bir rapor sistem tarafından sunulur.
Web service desteği ile şikayet sonucu müşterilere mail ve sms ile bildirilebilir.
Raporlar aracılığıyla şikayetlere bağlı hangi aksiyonların alındığını bu aksiyonların anlık durumlarını görüntüleyebilirsiniz.
Hangi kategoriye, hangi departmana, hangi ürüne olan şikayetlerin dağılımını görmek için En Çoklar Analizi grafiğini kullanabilirsiniz. Grafikte görmek istediğiniz verileri seçerek grafiği çeşitlendirebilirsiniz.
Uygunsuzlukların uçtan uca dijital ortamda yönetimini sağlayabilirsiniz.
Düzeltici İyileştirici Faaliyet prosedürüne uygun açma ve kapatma onay akışları tanımlayabilirsiniz.
8D’nin tüm adımlarını kapsayan nitelikte 8D yönetimi yapılabilirsiniz. Müşteri ve tedarikçiler bazında ayrı ayrı 8D rapor formatları tanımlayabilirsiniz.
Farklı kök neden analizi yöntemleri kurgulayabilir, kök nedenlere bağlı aksiyon atayabilirsiniz.
Kurumunuza özgü uygunsuzluk kategorileri tanımlayabilir, uygunsuzlukları kategori bazında analiz edebilirsiniz.
Uygunsuzluk bazında hata türleri ve etkileri analizi, kalite maliyeti analizi yapılabilirsiniz.
Düzeltici Önleyici Faaliyet kaynakları tanımlayabilir, kaynak bazında rapor ve grafiklere ulaşabilir, analiz gerçekleştirebilirsiniz.
Müşteri, tedarikçi ve şirket içi olarak farklı rapor formatları tanımlayabilir, sistem tarafından otomatik oluşturulmuş rapor alabilirsiniz.
İç Müşteri Şikayeti, Dış Müşteri Şikayeti, Denetim Yönetimi ve Risk Yönetimi modüllerinden Düzeltici Önleyici faaliyet başlatabilirsiniz.
İyileştirmeye açık alanları analiz edebilmek için farklı fonksiyonlarda grafik ve raporlar oluşturulabilmektedir.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
İç tetkik, dış tetkik gibi her türlü planlı ve plansız denetimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Soru tanımlamalarını gerçekleştirip, farklı denetimler için farklı soru listeleri oluşturabilirsiniz.
Periyodik denetim periyodu oluşturabilmekte ve zamanı gelen denetimler için sistem otomatik bilgilendirmeler yapmaktadır.
Puanlı, puansız ve check liste şeklinde denetim sorularınızı oluşturabilirsiniz.
Yönetim Sistemleri bazında denetçiler tanımlayabilir, denetçilere otomatik iş emirleri açabilirsiniz.
Denetlenen birim sorumluları ve denetçilere sistem tarafından otomatik hatırlatmalar yapılabilmektedir.
Sorulara ağırlık verilebilmekte ve soru ağırlıklarına göre denetim puanı, denetim sonunda otomatik hesaplanmaktadır.
Denetimlerde tespit edilen bulguların takibini yapılabilir, uygunsuzluklara bağlı aksiyon ve düzeltici önleyici faaliyet başlatabilirsiniz.
Her denetime özel denetim raporu tanımlanabilmekte ve rapor denetim sonunda sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır.
Zaman çizelgesi raporu ile denetçilerin takvimini Gantt Chart formatında görüntüleyebilirsiniz.
“Denetçi Performans Raporu”, “Denetim Puan Raporu” ve “Denetim Bulgu Raporu” gibi farklı fonksiyonlardaki daha birçok rapor, sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Toplantı kararları, proje yönetimi görevleri ve periyodik görevleri yönetilebilirsiniz.
Görevlere termin süreleri verebilir, maliyet ve kazanç takibi yapabilirsiniz.
İlişkili aksiyon, alt aksiyon ve gizli aksiyon atayabilirsiniz.
Belirli periyotlarda tekrar etmesi istenen görevler ile ilgili periyodik aksiyonlar tanımlayabilir, süresi gelen aksiyonların ilgili kişilere otomatik atanmasını ve bildirilmesini sağlayabilirsiniz.
Termin sürelerini aşan görevlerde, görevi yapacak kişiye ve bağlı olduğu kullanıcıya belirtilen süreler içerisinde uyarı mailleri gönderebilirsiniz.
Yüzdelik bazda tamamlanma oranları tanımlayabilir, aksiyon kalemi bazında takip sağlayabilirsiniz.
İç Müşteri Şikayeti, Dış Müşteri Şikayeti, Düzeltici İyileştirici Faaliyetler ve Risk modülleri ile entegre çalışmakta, ilgili modüller içerisinden aksiyon atanabilmektedir.
Aksiyon görevi açma ve kapatma onayları tanımlanabilmekte, böylece görevin etkin olarak tamamlanıp tamamlanmadığı izlenebilmektedir.
Departmanlar ve personeller bazında iş yüklerini analiz edebilmek adına farklı rapor ve dağılım grafikleri alınabilmektedir.
Planlanmış ve geciken işlerin takibi için raporlar alınabilmektedir.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
İç ve dış anketler oluşturarak sistem üzerinden hem çalışanlarınıza hem de müşteri/tedarikçilerinize anketlerinizi iletebilirsiniz.
Anketler içerisine ekleyeceğiniz soru tipleri kişiselleştirilebilir . Açık uçlu, seçenekli, liste tipli farklı soru tiplerinden oluşan anketler tasarlayabilirsiniz.
Koşullar tanımlayarak herhangi bir sorunun spesifik bir cevabına göre diğer soruların açılarak cevaplanmasını sağlayabilirsiniz.
Çalışanlarınıza sistemden ilettiğiniz anketler kullanıcılarınızın ana ekranından “Doldurulması Gereken Anketler” olarak gözükecektir. Kullanıcı bu görev bildirimi ile doğrudan anketi doldurabilir.
Anket doldurma süresi konusunda kullanıcıya periyodik hatırlatmalar sistem tarafından yapılır. Gecikmeye başlayan işler ise belirlediğiniz üst yöneticiye kadar mailler aracılığı ile iletilir.
Yetkilendirmeler ile anket sonuçlarına sadece belirlediğiniz personellerin erişimini sağlayabilirsiniz.
Anket raporu ile kim hangi soruya hangi cevabı vermiş, hangi soruda en fazla hangi cevaplar verilmiş gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
Gizli anket özelliğini kullanarak kullanıcı bilgilerinin anket sonuçlarında görünmemesini, anonim olarak kalmasını sağlayabilirsiniz.
Puanlı anketler oluşturarak anketin sonucuna göre belirli bir başarı puanı oluşturabilirsiniz.
Oluşturduğunuz şablon anketleri QDMS’in diğer modülleri ile entegre bir şekilde kullanabilirsiniz.
Eğitim katalogları oluşturulabilir, iç-dış eğitimler, planlı-plansız eğitimler gerçekleştirebilirsiniz.
IBYS kapsamındaki eğitim planlarınızı yönetebilir, sistem içerisinden eğitim veri setini bakanlığa gönderebilirsiniz.
Çalışanlarınız tarafından eğitim talepleri toplayabilir, ilgili taleplerin onay sürecinden sonra planlama yapabilirsiniz.
Sistem tarafından eğitim-başarı sertifikası alınabilmektedir.
Katılımcılara ve eğitimcilere eğitim öncesi hatırlatmalar sistem tarafından otomatik gönderilmektedir.
Eğitimler tamamlandıktan sonra eğitim etkinlik değerlendirmesi yapılabilmektedir.
Eğitim ve unvan ilişkisi kurulmakta, böylece alınan ve alınması gereken eğitimlerin raporu sistem tarafından otomatik oluşturulabilmektedir.
Personel bazında eğitim kartı oluşturulabilmektedir.
Her eğitim için geçme puanı tanımlayarak, eğitim değerlendirmesini yapabilirsiniz.
Periyodik eğitim planları tanımlanabilmekte, zamanı gelen eğitimler için sistem tarafından otomatik bildirimler oluşturulmaktadır.
Departmanlar ve personeller bazında detaylı veri analizleri yapılabilmektedir.
QDMS sistemine geçişte çoklu eğitim transferi gerçekleştirilebilmektedir.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Müşteri, tedarikçi ve çalışanlardan gelen önerilerinizin dijital yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
Ödül sistemi oluşturabilir, kullanıcı puanları doğrultusunda ödül verme işlemlerini gerçekleştirebilir ve motivasyonu artırabilirsiniz.
Öneri bazında kazanç-maliyet analizi gerçekleştirebilirsiniz.
Öneri sonucunda aksiyon ataması gerçekleştirebilirsiniz.
Önerilerinizi bireysel ya da grup halinde verebilir, birey ve grup önerilerinde farklı puanlandırmalar yapabilirsiniz.
Öneri kampanya dönemleri planlayarak, bu dönem içerisinde farklı puanlama yapabilir, sonucunda çalışanların motive olmasını sağlayabilirsiniz.
Önerilerin red edilmesi durumunda itiraz edilebilmektedir.
Öneri tipleri bazında farklı formüller kurgulanabilmektedir.
Bölüm ve kişi hedefleri vererek, öneri hedef yönetimi gerçekleştirebilirsiniz.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Yönetmeliklerde belirlenen, işyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği” yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarına uygun olarak düzenlenebilir.
Tüm risk metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uygulanan risk metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Riskler departman, süreç, lokasyon gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Tüm risk analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir Önlem Takip Sistemi bulunmaktadır. Risk formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
Risk analizi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan, Talimat, Prosedür vb. ile ilişki kurulabilmektedir.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar, ilgililerine otomatik olarak mail ile bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işleri üst amirlere raporlayabilirsiniz.
Farklı risk formları oluşturularak, risk analiz formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve risk formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Risk formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir risk maddesine ait detaylı rapor da alınabilmektedir.
Risk formları revize edilebilir, revize edilen risklerin eski ve yeni durumları hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde tehlike, etki, olasılık ya da departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
Risk formları istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen risk formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceğini belirleyebilirsiniz.
Risk formlarınıza “kontrol” noktaları tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerininin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanabilir.
Heat Map analiz raporu sistemden otomatik olarak çıkartılmaktadır. Risk dağılımlarınızı bu rapor ile analiz edebilir, risk çalışmalarınız için önceliklendirme yapabilirsiniz.
“İBYS - İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi” çerçevesindeki verileri Bakanlığa elektronik olarak gönderebilirsiniz. QDMS entegratör firma listesindedir.
Kalite Yönetim Sistemi
Bimser Çözüm

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Ürün ve hizmet üretimini sürekli iyileştirme sağlayarak ve süreç sonunca oluşacak çıktıyı yasal gereklilikler ile kalite güvencesi altına almaya odaklanan sistemlerdir.

Doküman Modülü
İç – Dış Müşteri Şikayetleri
Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
Denetim Planlama
Cihaz Yönetimi (Kalibrasyon)
Risk Yönetimi
Yasal Mevzuat Uyum
Tedarikçi Değerlendirme
Öneri
Anket
Eğitim
Aksiyon Planlama

Firmaya ait Kalite Yönetim Standardının işletilmesi ve tüm paydaşlar tarafından bir kurum kültürü haline getirilmesi hususu oldukça kıymetlidir. Kalitenin standardını sağlamak ve sürekli iyileştirmeye odaklanmak için nitelikli iş gücüne sahip olmak kadar kullanılacak materyallerin de önemi sizi rekabette öne geçireceği kadar müşterilerinize cevap verme hızında etkili olmakta. QDMS bu konuda size sunduğu çözüm haritasında tüm işlemlerinizi birbiri ile entegreli bir şekilde yönetmenizi mümkün kılar. Müşteri Geri Bildirimlerinizi sistematik olarak müşteri şikayetleri modüllerinde yönetip, memnuniyet düzeyinizin yüksek olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra onaylı tedarikçi listenizi çıkartıp, hizmet kalitelerini arttırmak için Tedarikçi Değerlendirme Modülü size yol gösterecektir.

Müşteri şikayetinin sisteme girilmesinden, kök neden analizi yapılmasına, aksiyon planlanmasına ve gerçekleştirilmesine, şikayet değerlendirmesine kadar olan süreci yönetebilirsiniz.
Müşteri şikayetinin açılması ve kapatılması esnasında onay akışları kurgulayabilirsiniz. Birden fazla lokasyonda çalışıyorsanız, iş yeri bazında onay akışlarını çeşitlendirebilirsiniz.
Şikayeti çözmek için çözüm ekibinizi belirleyerek sorunu iletebilirsiniz, ek dosya ekleyerek şikayeti detaylandırabilirsiniz.
İhtiyaç duyduğunuz ekstra bilgiler olması durumunda QDMS üzerinde oluşturacağınız parametrik alanları kullanabilirsiniz. Bu sayede modül size özelleştirilmiş olacaktır.
Şikayetin incelenmesi esnasında istediğiniz bir kök neden analiz şablonunu kullanabilirsiniz.
İhtiyaç duyduğunuzda Müşteri Şikayetinizin DÖF’e döndürülmesini ve sürecin bir DÖF kaydı üzerinden devam etmesini sağlayabilirsiniz.
Hata türleri ve uygunsuzluk kategorileri ile hangi kategoriye bağlı olan Şikayetlerinizin dağılımını raporlar ve grafikler aracılığıyla görüntüleyebilirsiniz.
Müşteri bazında rapor şablonları sayesinde şikayet sonucunda o müşteri özelinde bir rapor sistem tarafından sunulur.
Web service desteği ile şikayet sonucu müşterilere mail ve sms ile bildirilebilir.
Raporlar aracılığıyla şikayetlere bağlı hangi aksiyonların alındığını bu aksiyonların anlık durumlarını görüntüleyebilirsiniz.
Hangi kategoriye, hangi departmana, hangi ürüne olan şikayetlerin dağılımını görmek için En Çoklar Analizi grafiğini kullanabilirsiniz. Grafikte görmek istediğiniz verileri seçerek grafiği çeşitlendirebilirsiniz.
Cihaz Yönetimi Modülü ile cihazlarınızın periyodik Kalibrasyon ve Doğrulama işlemlerini takip edebilirsiniz.
Cihazlarınızı ağaç yapısı şeklinde kategorize edebilirsiniz.
Cihazlarınıza uygulanacak işlem tiplerini birbirinden ayırabilir ve bu işlem tiplerine göre raporlamalar yapabilirsiniz.
Cihazlarınızın işlem göreceği yerleri ve bu yerlerin sorumlularını sistemde tutabilirsiniz.
Cihazlarınızın durumlarını tanımlayarak, kalibrasyon ve doğrulama işlemlerinin sonucunda ihtiyaca bağlı olarak hurdaya ayırabilir, kullanımına devam edebilir veya bölümünü değiştirebilirsiniz.
Cihaz Yönetimi esnasında sistemin size verdiği standart alanlar haricinde ekstra parametrik alanlar tanımlayabilirsiniz bu sayede modül size özel hale gelecektir.
Toplu Cihaz Aktarımı özelliği ile mevcuttaki cihazlarınız işlem tipleri, periyotları ve sorumlu bilgileri ile birlikte sisteme aktarılmaktadır.
İşlem zamanları yaklaşan cihazlar için önceden tanımladığınız süre öncesinde cihaz sorumlularına bildirim ve mail gönderilmektedir.
Zamanı gelen iş emirleri sistem tarafından otomatik bir şekilde sorumluya aktarıldığı gibi ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir anda manuel iş emri de açabilirsiniz.
İş emirleri üzerinden cihazların ölçüm değerleri sisteme girilmektedir.
İşlem sorumluları, ölçüm işlemlerinin ardından Cihaz İşlem Raporunu sistemden alabilmektedir.
Dışarıya yaptırılan işlemler için alınan raporlar sisteme yüklenebilir.
Planlanan İşler Raporu, İş Emirleri Detayı, Zaman Çizelgesi gibi raporları QDMS aracılığıyla alabilirsiniz.
İhtiyaca göre Cihaz İşlemlerinin sonuna bir kapatma onay akışı eklenerek onay akışını tamamlayan işlemin geçerli olması sağlanabilir.
Cihazlar üzerinde yetki kontrolü sağlanarak, yetkisiz erişimin önüne geçilmiş olur.
Kurumunuzun bağlı olduğu yasal mevzuat maddelerini tanımlayabilirsiniz.
Tanımlanan yasal mevzuat maddelerini düzenlemelerini takip edebilirsiniz.
Olası değişikliklerden ilgili birimlerin zamanında haberdar edilmesini sağlayabilir, kullanıcılara okuma görevi düşürebilirsiniz.
Yapılması gereken iş listesinin takibini gerçekleştirebilirsiniz.
Yasal mevzuatlara bağlı yasal izin ve belgelerin tanımlamasını yapabilirsiniz.
QDMS Aksiyon Yönetimi modülü ile beraber yasal izin ve belgelerin belirli periyotlarda gerçekleştirilecek aksiyonlarını sisteme tanımlayabilir, zamanı geldiğinde aksiyonların rol bazlı, sorumlularına otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz.
Mevcut durum ve olması gereken durumun otomatik olarak eşleştirilmesi, eksik kalan görevlerin aksiyon olarak otomatik açılmasını sağlayabilirsiniz.
Yasal mevzuat ve yasal mevzuat maddesine göre kurumun alması gereken aksiyonları sistem üzerinden açabilir, aksiyon takibini gerçekleştirebilirsiniz.
Mevzuat tiplerini tanımlayarak yasal mevzuatlarınızı kategori edebilir, kod yapısını belirleyebilirsiniz.
Resmi/anlaşmalı kurum ve kurum sorumlularının tanımlamasını yapabilirsiniz.
İş yeri bazlı mevcut durum tanımlamalarını yapabilirsiniz.
İşten ayrılan personeller üzerindeki aksiyonların amirlerine bildirilmesini sağlayabilirsiniz.
Tanımlanan aksiyonların belirli periyotlarda aksiyon sahiplerine hatırlatılmasını ve geciken işler için amirlerinin otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz.
İşyeri, departman, süreç, lokasyon gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Yasal mevzuat aksiyon raporlarını sistemden otomatik olarak alabilirsiniz.
Yasal mevzuat okuma raporlarını sistemden çekebilir, okuma görevini gerçekleştirmeyen kullanıcıları raporlayabilirsiniz.
Mevzuat raporlarının ve işyeri-mevzuat ilişki raporunu sistemden otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
Kurumunuzun tedarikçilerini belirlediğiniz kriterlere göre anketler aracılığıyla değerlendirebilirsiniz.
Tedarikçi gruplarınızı tanımlayarak, aynı grup içerisinde bulunan tedarikçilerinize aynı anket formatının gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Grup tanımlamasının ardından tedarikçilerinizi sisteme kazandırabilirsiniz. Tedarikçilerinizin iletişim bilgilerini sistemde saklayabilir sorumlu personellerini belirtebilirsiniz.
Tedarikçilerinizin kabulü için 3lü, 5li veya şirketinizde bulunan herhangi bir skalayı Değerlendirme Kategorisi olarak tanımlayabilirsiniz.
Bu kategorilere farklı renkler verebilir, tedarikçilerinizin kabul durumunu kırmızı, sarı, yeşil gibi renklerle ifade edebilirsiniz.
Değerlendirme kategorileri tanımlarken alt puan limit ve üst puan limitlerini belirleyebilirsiniz. Bu limitlere göre tedarikçileriniz ilgili kategoriye sistem tarafından yerleştirilmiş olur.
Farklı soru listeleri oluşturarak, listeler içerisine açık uçlu, çoktan seçmeli, liste tipli, tarih tipli gibi farklı tipte sorular tanımlayabilirsiniz.
Herhangi bir sorunun belli bir cevabına bağlı olarak farklı soruların listeye gelmesini İlişkili Soru özelliği ile sağlayabilirsiniz.
Sorularınıza verdiğiniz puanların hangi metod ile anketin genel puanını oluşturacağını belirleyebilirsiniz. (Toplama, Max, Min vb.)
Sorularınıza farklı ağırlıklar tanımlayarak anketin etkisini değiştirebilirsiniz.
Tanımlı olan tedarikçi gruplarınız ile soru listelerinizi eşleştirebilirsiniz. Bu sayede belirttiğiniz grup içerisinde bulunan tedarikçilere aynı soru listesi gönderilecektir.
Periyodik olarak anketin gönderilmesini isterseniz periyot bilgisi tanımlayabilirsiniz.
Anketin tedarikçi tarafından ne kadar süre içerisinde doldurulmasını isterseniz bunu belirtebilirsiniz.
Anket sorumlu kullanıcıya bilgilendirme aracılığı ile ulaştırılır. Anket doldurulduktan sonra onay akışından geçirilebilir.
Anketin puanına göre tedarikçinin kategorisi belirlenir, eğer tedarikçi direkt onaylı olmaz ise isteğe bağlı olarak Şartlı Kabul Onayı da verebilirsiniz.
Müşteri, tedarikçi ve çalışanlardan gelen önerilerinizin dijital yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
Ödül sistemi oluşturabilir, kullanıcı puanları doğrultusunda ödül verme işlemlerini gerçekleştirebilir ve motivasyonu artırabilirsiniz.
Öneri bazında kazanç-maliyet analizi gerçekleştirebilirsiniz.
Öneri sonucunda aksiyon ataması gerçekleştirebilirsiniz.
Önerilerinizi bireysel ya da grup halinde verebilir, birey ve grup önerilerinde farklı puanlandırmalar yapabilirsiniz.
Öneri kampanya dönemleri planlayarak, bu dönem içerisinde farklı puanlama yapabilir, sonucunda çalışanların motive olmasını sağlayabilirsiniz.
Önerilerin red edilmesi durumunda itiraz edilebilmektedir.
Öneri tipleri bazında faklı formüller kurgulanabilmektedir.
Bölüm ve kişi hedefleri vererek, öneri hedef yönetimi gerçekleştirebilirsiniz.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
İç ve dış anketler oluşturarak sistem üzerinden hem çalışanlarınıza hem de müşteri/tedarikçilerinize anketlerinizi iletebilirsiniz.
Anketler içerisine ekleyeceğiniz soru tipleri kişiselleştirilebilir. Açık uçlu, seçenekli, liste tipli farklı soru tiplerinden oluşan anketler tasarlayabilirsiniz.
Koşullar tanımlayarak herhangi bir sorunun spesifik bir cevabına göre diğer soruların açılarak cevaplanmasını sağlayabilirsiniz.
Çalışanlarınıza sistemden ilettiğiniz anketler kullanıcılarınızın ana ekranından “Doldurulması Gereken Anketler” olarak gözükecektir. Kullanıcı bu görev bildirimi ile doğrudan anketi doldurabilir.
Anket doldurma süresi konusunda kullanıcıya periyodik hatırlatmalar sistem tarafından yapılır. Gecikmeye başlayan işler ise belirlediğiniz üst yöneticiye kadar mailler aracılığı ile iletilir.
Yetkilendirmeler ile anket sonuçlarına sadece belirlediğiniz personellerin erişimini sağlayabilirsiniz.
Anket raporu ile kim hangi soruya hangi cevabı vermiş, hangi soruda en fazla hangi cevaplar verilmiş gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
Gizli anket özelliğini kullanarak kullanıcı bilgilerinin anket sonuçlarında görünmemesini, anonim olarak kalmasını sağlayabilirsiniz.
Puanlı anketler oluşturarak anketin sonucuna göre belirli bir başarı puanı oluşturabilirsiniz.
Oluşturduğunuz şablon anketleri QDMS’in diğer modülleri ile entegre bir şekilde kullanabilirsiniz.
Eğitim katalogları oluşturulabilir, iç-dış eğitimler, planlı-plansız eğitimler gerçekleştirebilirsiniz.
IBYS kapsamındaki eğitim planlarınızı yönetebilir, sistem içerisinden eğitim veri setini bakanlığa gönderebilirsiniz.
Çalışanlarınız tarafından eğitim talepleri toplayabilir, ilgili taleplerin onay sürecinden sonra planlama yapabilirsiniz.
Sistem tarafından eğitim-başarı sertifikası alınabilmektedir.
Katılımcılara ve eğitimcilere eğitim öncesi hatırlatmalar sistem tarafından otomatik gönderilmektedir.
Eğitimler tamamlandıktan sonra eğitim etkinlik değerlendirmesi yapılabilmektedir.
Eğitim ve ünvan ilişkisi kurulmakta, böylece alınan ve alınması gereken eğitimlerin raporu sistem tarafından otomatik oluşturulabilmektedir.
Personel bazında eğitim kartı oluşturulabilmektedir.
Her eğitim için geçme puanı tanımlayarak, eğitim değerlendirmesini yapabilirsiniz.
Periyodik eğitim planları tanımlanabilmekte, zamanı gelen eğitimler için sistem tarafından otomatik bildirimler oluşturulmaktadır.
Departmanlar ve personeller bazında detaylı veri analizleri yapılabilmektedir.
QDMS sistemine geçişte çoklu eğitim transferi gerçekleştirilebilmektedir.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Toplantı kararları, proje yönetimi görevleri ve periyodik görevleri yönetilebilirsiniz.
Görevlere termin süreleri verebilir, maliyet ve kazanç takibi yapabilirsiniz.
İlişkili aksiyon, alt aksiyon ve gizli aksiyon atayabilirsiniz.
Belirli periyotlarda tekrar etmesi istenen görevler ile ilgili periyodik aksiyonlar tanımlayabilir, süresi gelen aksiyonların ilgili kişilere otomatik atanmasını ve bildirilmesini sağlayabilirsiniz.
Termin sürelerini aşan görevlerde, görevi yapacak kişiye ve bağlı olduğu kullanıcıya belirtilen süreler içerisinde uyarı mailleri gönderebilirsiniz.
Yüzdelik bazda tamamlanma oranları tanımlayabilir, aksiyon kalemi bazında takip sağlayabilirsiniz.
İç Müşteri Şikayeti, Dış Müşteri Şikayeti, Düzeltici İyileştirici Faaliyetler ve Risk modülleri ile entegre çalışmakta, ,ilgili modüller içerisinden aksiyon atanabilmektedir.
Aksiyon görevi açma ve kapatma onayları tanımlanabilmekte, böylece görevin etkin olarak tamamlanıp tamamlanmadığı izlenebilmektedir.
Departmanlar ve personeller bazında iş yüklerini analiz edebilmek adına farklı rapor ve dağılım grafikleri alınabilmektedir.
planlanmış ve geciken işlerin takibi için raporlar alınabilmektedir.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Çevre ve İş Sağlığı
Bimser Çözüm

Çevre ve İş Sağlığı

Çevre ve İş Sağlığı Yönetim Sistemi Nedir?

Çevre, sağlık ve güvenlik konularını entegre bir şekilde yönetilip raporlanması sonucu oluşan sistemler bütünü olarak tanımlayabiliriz. EHS kısaltması olarak geçer. Çünkü bir bakıma bu 3 tanım birbiri ile oldukça iç içe geçmiş bir durumdadır. Çevreyi etkileyen bir hususun insan sağlığına zararsız olması pek düşünülemez.

İsg Risk Değerlendirme
İş Kazası ve Ramak Kala
Saha Denetimi
İş başı ve Periyodik Muayene
Eğitim
Kişisel Koruyucu Donanım
İş İzni Yönetimi
Acil Durum ve Tatbikat Yönetimi
Çevre Boyutları ve Analizi
MSDS Yönetimi
Fonksiyonel Veri Toplama (Sera Gazı)
Atık Yönetimi

EHS yasa ve yükümlerine uyulması ve tüm çalışanlar tarafından bu kuralların benimsenmesi, firmaların hem aksiyonlarını yürütebilmeleri hem de dışarıya karşı olan prestij ve duyarlılıkları açısından oldukça kritiktir. Güvenli olmayan durumların bildirilmesi, çalışacak kısma ve işe göre KKD zimmet işlemlerinin yapılması, acil durumlara hazırlıklı olunması, çevreye karşı duyarlılık kapsamındaki işlemlerin planlanabilmesi QDMS ortamının sunduğu esnek altyapı ile oldukça kolaydır.

Yönetmeliklerde belirlenen, işyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği” yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarına uygun olarak düzenlenebilir.
Tüm risk metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uygulanan risk metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Riskler departman, süreç, lokasyon gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Tüm risk analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir Önlem takip sistemi bulunmaktadır. Risk formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
Risk analizi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan Talimat, Prosedür vb ile ilişki kurulabilmektedir.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
Farklı risk formları oluşturularak, risk analiz formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve risk formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Risk formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir risk maddesine ait detaylı rapor da alınabilmektedir.
Risk formları revize edilebilir, revize edilen risklerin eski ve yeni durumları hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde tehlike, etki, olasılık yada departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
Risk formları istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen risk formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceğini belirleyebilirsiniz.
Risk formlarınıza “kontrol” noktaları tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerininin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanabilir.
Heat Map analiz raporu sistemden otomatik olarak çıkartılmaktadır. Risk dağılımlarınızı bu rapor ile analiz edebilir, risk çalışmalarınız için önceliklendirme yapabilirsiniz.
“İBYS - İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi” çerçevesindeki verileri Bakanlığa elektronik olarak gönderebilirsiniz. QDMS entegratör firma listesindedir.
Kurumunuzdaki “İş Kazaları” ve “Ramakkala Bildirimleri” sistem üzerinden yapılabilir.
Çalışanlar sistem üzerinden, tanımlanan “İş Kazası” ve "Ramakkala” formlarını doldurarak bildirim yapabilirler.
Olay tipine göre kurumunuzun sahip olduğu bildirim formu esnek bir şekilde uyarlayabilirsiniz.
Kullanıcıların yapmış olduğu bildirimlere statü ve onay seviyeleri tanımlanabilir, sistem üzerinden bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
Bildirim detayları, kazazede ve yaralanma bilgileri girebilirsiniz. Bu veriler çerçevesinde raporlar alabilirsiniz.
QDMS Mobile uygulamalardan sahadaki bildirimleri cep telefonlarından doldurabilirsiniz.
Bildirimlerinizi işyeri, departman, süreç gibi kategorilerde gruplayabilir, raporlama ve takibini yapabilirsiniz.
Bildirim tipine göre olayları risk formları ile ilişkilendirebilir, olayın ilişkili olduğu risk formunun tekrar gözden geçirilmesini sağlayabilirsiniz.
Olaylar bildirimler sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan, Talimat, Prosedür vb. ile ilişki kurabilirsiniz.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
Bildirim formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilir, kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve risk formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde bildirim detaylarına göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
Bildirimleriniz için istenirse onay aşamaları kullanabilir, onay sürecinden geçen bildirimleri ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
Departman bazında anlık saha ve davranış odaklı denetimlerin, dijital ortamda yönetimini gerçekleştirebilirsiniz.
Kazalara yol açabilecek riskli davranışlar üzerine yapılan, İş Sağlığı Güvenliği kapsamında ‘Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi’ denetimlerinizi sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Çalışma sahalarınızı tanımlayabilir, saha bazında denetimleri planlayabilirsiniz.
Denetimlerinizi planlı ve plansız gerçekleştirebilirsiniz.
Periyodik denetim özelliği ile otomatik denetim oluşturabilirsiniz.
Şirket yapısına uygun bulgu tipleri tanımlayabilirsiniz.
Denetim esnasında bulgu bazında aksiyon ya da düzeltici iyileştirici faaliyet süreci başlatabilirsiniz.
Puanlı-puansız sorular oluşturulabilmekte, denetim puanı denetim sonunda otomatik hesaplanmaktadır.
Denetim raporu tanımlanabilmekte ve rapor denetim sonunda sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır.
Denetimin tüm aşamalarında ilgili paydaşlara mail bildirimi yapılmaktadır.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
İş yeri hekimi ve hemşiresinin yetkisi dahilinde çalışanlarınızın sağlık muayenelerini gerçekleştirebilirsiniz.
Hekim ve hemşire haricindeki diğer kullanıcılar bu sağlık verilerine erişim sağlayamazlar, bu bağlamda bir yetki mekanizması mevcuttur.
Personelleriniz için iş başı muayeneleri, periyodik muayeneler gibi gereken tüm muayeneleri gerçekleştirebilirsiniz.
Her muayene için gerekli testleri tanımlayabilir, bu test sonuçlarını sisteme girebilir, ek dosyalarını yükleyebilirsiniz.
Medula sistemi ile entegre bir modüldür. İlaçlar ve hastalıklar bu sistem ile entegre bir şekilde güncellenmektedir.
Hastalarınıza e-reçete yazabilirsiniz, bakanlık ile entegrasyonu mevcuttur.
Çalışanlarınızın sağlık kayıtlarını bakanlığa mevcutta bulunan web servisler aracılığı ile gönderebilirsiniz.
Muayenelerinizin türlerine, zamanlarına, personellerinize göre ayrı raporlar alabilirsiniz.
E-imza ile entegrasyonu mevcuttur.
Çalışanlarınızın geçmiş sağlık kayıtlarına ulaşabilirsiniz.
Çalışanlarınız için “yüksekte çalışamaz, gece çalışamaz vb.” gibi durumlar tanımlayabilirsiniz.
Modül içerisindeki standart alanlar haricinde ekstra bir bilgiye ihtiyaç duymanız halinde parametrik alan desteğini kullanabilirsiniz.
Eğitim katalogları oluşturulabilir, iç-dış eğitimler, planlı-plansız eğitimler gerçekleştirebilirsiniz.
IBYS kapsamındaki eğitim planlarınızı yönetebilir, sistem içerisinden eğitim veri setini bakanlığa gönderebilirsiniz.
Çalışanlarınız tarafından eğitim talepleri toplayabilir, ilgili taleplerin onay sürecinden sonra planlama yapabilirsiniz.
Sistem tarafından eğitim-başarı sertifikası alınabilmektedir.
Katılımcılara ve eğitimcilere eğitim öncesi hatırlatmalar sistem tarafından otomatik gönderilmektedir.
Eğitimler tamamlandıktan sonra eğitim etkinlik değerlendirmesi yapılabilmektedir.
Eğitim ve ünvan ilişkisi kurulmakta, böylece alınan ve alınması gereken eğitimlerin raporu sistem tarafından otomatik oluşturulabilmektedir.
Personel bazında eğitim kartı oluşturulabilmektedir.
Her eğitim için geçme puanı tanımlayarak, eğitim değerlendirmesini yapabilirsiniz.
Periyodik eğitim planları tanımlanabilmekte, zamanı gelen eğitimler için sistem tarafından otomatik bildirimler oluşturulmaktadır.
Departmanlar ve personeller bazında detaylı veri analizleri yapılabilmektedir.
QDMS sistemine geçişte çoklu eğitim transferi gerçekleştirilebilmektedir.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Kişisel koruyucu donanımların borçlanma sürecini dijital ortamda yönetebilirsiniz.
Kişisel koruyucu donanımların standartlara uygunluğunun takibini yapabilirsiniz.
Faaliyet veya süreç bazlı zimmet ilişkilendirmesi yapabilirsiniz.
Zimmet işlemleri sonrası sistem tarafından otomatik oluşturulan zimmet tutanağını alabilir, çalışanların imza işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Tüm kişisel koruyucu donanımlarınızı çalışan bazında takip edebilirsiniz.
Zamanı gelen işlemler için sistem tarafından otomatik bildirimler alabilirsiniz.
İhtiyaç duyulan ekstra parametrik alanlar ve akışlar tanımlanabilmektedir.
Taşeron firmaların kurum içerisindeki çalışmalarının takibi ve kontrolünü dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz.
İş izinlerinin talep olarak alabilir ve onay kurgusu dahilinde yönetebilirsiniz.
Hizmet alınan firma tarafından taşeron iş izin formlarının hazırlanmasını ve gerekli evrak takibini sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
İş izni verilen personel listesini taşeron firmaya e-mail ile gönderebilirsiniz.
İşletme layoutu üzerinde, taşeron firmalar tarafından çalışma yapılan alanları anlık görüntüleyebilirsiniz.
Taşeron firma bazlı, yapılacak iş türüne göre yetki verebilirsiniz.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Afetler ve kötü durumlar için hazırlık çalışmalarınızın dijital ortamda yönetebilirsiniz.
Takımlarınızı yönetebilir, tatbikatlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Takımlarınız için revizyon işlemi yapılabilir ve önceki revizyonları görebilirsiniz.
Acil durum tiplerinin tanımlamasını yapabilir, gözden geçirme periyoduna bağlı olarak sistem tarafından otomatik bilgilendirmeler alabilirsiniz.
Her tür felaket için farklı ekipkurabilirsiniz.
Zamanı gelen tatbikatların hatırlatmaları sistem tarafından otomatik yapılmaktadır.
İhtiyaç duyulan ekstra parametrik alanlar ve akışlar tanımlanabilmektedir.
Çevresel yönler ve tehlikelerin tanımlanması, analiz edilmesi, önlem faaliyetlerin tanımlanması ve takibini sağlayabileceğiniz risk modülüdür.
Tüm risk metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uygulanan risk metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Çevresel yönlerin ve tehlikelerin tanımlanabilmesi için faaliyet, süreç ve hizmetler ile ilişkilendirebilirsiniz.
Operasyon, faaliyet ve hizmetlerin çevre ile hangi şekilde etkileşim içerisinde olduğunu ve nasıl etkilediğini tanımlayabilirsiniz.
Faaliyetlerin havaya, suya, toprağa emisyonları olup olmadığını tanımlayabilirsiniz.
Faaliyetlerinizde kullandığınız enerji kaynaklarını tanımlayabilirsiniz.
Kuruma özel risk puanlama sistemi oluşturabilir, değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Riskler departman, süreç, lokasyon gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Tüm risk analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir Önlem Takip Sistemi bulunmaktadır. Risk formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
Risk analizi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan Talimat, Prosedür vb ile ilişki kurulabilmektedir.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
Farklı risk formları oluşturularak, risk analiz formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve risk formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Risk formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir risk maddesine ait detaylı rapor da alınabilmektedir.
Risk formları revize edilebilir, revize edilen risklerin eski ve yeni durumları hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde tehlike, etki, olasılık yada departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
Risk formları istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen risk formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceğini belirleyebilirsiniz.
Risk formlarınıza “kontrol noktaları" tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerininin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanabilir.
Heat Map analiz raporu sistemden otomatik olarak çıkartılmaktadır. Risk dağılımlarınızı bu rapor ile analiz edebilir, risk çalışmalarınız için önceliklendirme yapabilirsiniz.
Uygulanan örnek analiz yöntemleri; Checklist Analysis-CA, L Tipi (5x5), Kinney, Job Safety Analysis-JSA, HAZOP vb.
Tüm Malzeme Güvenlik Bilgi Formu metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uygulanan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Kuruma özel risk puanlama sistemi oluşturabilir, değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Formları departman, süreç, lokasyon, ürün gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir Önlem Takip Sistemi bulunmaktadır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
Analiz sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan Talimat, Prosedür vb. dokümanlarınız ile ilişki kurabilirsiniz.
Kimyasalların zararlı etkilerinden kaçınmak veya onları minimize etmek için Malzeme Güvenlik Bilgi Formları üzerindeki aksiyonlarınızı takip edebilirsiniz.
Çalışanların güvenliği, işçi sağlığının temin edilmesi için gerekli tedbirleri alabilirsiniz.
Güvenlik bilgi formları ile çalışma alanını daha güvenli bir hale getirilmesini ve aynı zamanda çevrenin de korunmasını sağlayabilirsiniz.
Oluşabilecek tüm Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını tanımlamaya ve ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinizi tanımlayabilirsiniz.
Bileşimi / içeriği hakkında bilgi verebilir, tehlikenin tanımı ve ilk yardım bilgilerini tanımlayabilirsiniz.
Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma tanımlamalarını yapabilirsiniz.
Fiziksel ve kimyasal özelliklerin tanımlanmasının yanı sıra bertaraf, taşımacılık ve mevzuat bilgilerini de tanımlayabilirsiniz.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
Farklı Malzeme Güvenlik Bilgi Formları oluşturularak, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir MSDS maddesine ait detaylı rapor da alabilirsiniz.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları revize edilebilir, revize edilen risklerin eski ve yeni durumları hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde tehlike, etki, olasılık yada departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen MSDS formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceğini belirleyebilirsiniz.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarınıza “kontrol noktaları" tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerinin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanabilir.
Heat Map Analiz Raporu sistemden otomatik olarak çıkartılmaktadır. Risk dağılımlarınızı bu rapor ile analiz edebilir, risk çalışmalarınız için önceliklendirme yapabilirsiniz.
Kurum içerisinde toplanmış tehlikeli ve tehlikesiz atıkların lisanslı taşıyıcılar tarafından sevk edilmesi sürecini yönetebilirsiniz.
Atık yönetim planları oluşturabilirsiniz.
Atık lisanslarını tanımlayabilir, takibini sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Tehlikeli ve tehlikesiz atık formları doldurabilirsiniz.
Tüm işlemler için sistem tarafından otomatik bildirimler gönderilmektedir.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Bilgi Güvenliği
Bimser Çözüm

Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması için bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini doğru ve güvenli bir şekilde yönetilmesi sağlayan, bu konudaki risklerin indirgenmesi için bir rehber olan bir yönetim sistemidir.

Bilgi Güvenliği Risk ve Varlık Yönetimi
Bilgi Güvenliği İhlal Bildirimi
Denetim Planlama
Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler
Aksiyon Planlama

Bilgi, yönetilmesi ve korunması gereken en değerli hazinedir. Günümüzde artan siber saldırılar ve çeşitli güvenlik zafiyetleri sonucu oluşan istenmeyen durumlar kurumların kesintisiz çalışmalarına engel olmakta ve daha önemlisi müşteri tarafından doğan güven kaybı telafisi zor bir duruma gelmektedir. Bu sebeple kurumun risk haritalarının belirlenmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi, olası bir kritik durumda nasıl davranılacağının planlanması tüm kurumlar için çok hassas bir konu haline geldi. QDMS’in sunduğu bu çözüm ile birlikte kurumunuzun bilgi güvenliği açısından bir röntgenini çekebilirsiniz. Bu konuda farkındalığı arttırmak kurumun geleceği açısından önemli bir noktadır.

Bilgi güvenliği risk değerlendirmesi ile, kurum seviyesinde karşılanabilecek riskleri bütüncül olarak değerlendirebilir, risk kaynaklarını tanımlayabilir, etki ve olasılıklarını belirleyerek gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını ele alabilecek şekilde tasarlayabilirsiniz.
Tüm risk metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uygulanan risk metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Varlık/varlık grupları tanımlayabilir; kritik varlıkların risklerini analiz edebilirsiniz.
Bilgi Güvenliği Risk Analizi sonucunda ortaya çıkan uygunsuzlukların, ISO 27001’in gerekli gördüğü kontrol maddeleri ile uyumu sağlanarak SOA Raporu alabilirsiniz.
Kuruma özel risk puanlama sistemi oluşturabilir, değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Riskler departman, süreç, lokasyon gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Tüm risk analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir Önlem takip sistemi bulunmaktadır. Risk formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
Risk analizi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan, Talimat, Prosedür vb ile ilişki kurulabilmektedir.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
Farklı risk formları oluşturularak, risk analiz formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve risk formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Risk formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir risk maddesine ait detaylı rapor da alınabilmektedir.
Risk formları revize edilebilir, revize edilen risklerin eski ve yeni durumları hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde tehlike, etki, olasılık ya da departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
Risk formları istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen risk formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceğini belirleyebilirsiniz.
Risk formlarınıza “kontrol” noktaları tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerininin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanabilir.
Heat Map analiz raporu sistemden otomatik olarak çıkartılmaktadır. Risk dağılımlarınızı bu rapor ile analiz edebilir, risk çalışmalarınız için önceliklendirme yapabilirsiniz.
İç tetkik, dış tetkik gibi her türlü planlı ve plansız denetimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Soru tanımlamalarını gerçekleştirip, farklı denetimler için farklı soru listeleri oluşturabilirsiniz.
Periyodik denetim periyodu oluşturabilmekte ve zamanı gelen denetimler için sistem otomatik bilgilendirmeler yapmaktadır.
Puanlı, puansız ve check liste şeklinde denetim sorularınızı oluşturabilirsiniz.
Yönetim Sistemleri bazında denetçiler tanımlayabilir, denetçilere otomatik iş emirleri açabilirsiniz.
Denetlenen birim sorumluları ve denetçilere sistem tarafından otomatik hatırlatmalar yapılabilmektedir.
Sorulara ağırlık verilebilmekte ve soru ağırlıklarına göre denetim puanı, denetim sonunda otomatik hesaplanmaktadır.
Denetimlerde tespit edilen bulguların takibini yapılabilir, uygunsuzluklara bağlı aksiyon ve düzeltici önleyici faaliyet başlatabilirsiniz.
Her denetime özel denetim raporu tanımlanabilmekte ve rapor denetim sonunda sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır.
Zaman çizelgesi raporu ile denetçilerin takvimini Gantt Chart formatında görüntüleyebilirsiniz.
“Denetçi Performans Raporu”, “Denetim Puan Raporu” ve “Denetim Bulgu Raporu” gibi farklı fonksiyonlardaki daha birçok rapor, sistem tarafından otomatik oluşturulmaktadır.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Uygunsuzlukların uçtan uca dijital ortamda yönetimini sağlayabilirsiniz
Düzeltici İyileştirici Faaliyet prosedürüne uygun açma ve kapatma onay akışları tanımlayabilirsiniz.
8D’nin tüm adımlarını kapsayan nitelikte 8D yönetimi yapılabilirsiniz. Müşteri ve tedarikçiler bazında ayrı ayrı 8D rapor formatları tanımlayabilirsiniz.
Farklı kök neden analizi yöntemleri kurgulayabilir, kök nedenlere bağlı aksiyon atayabilirsiniz.
Kurumunuza özgü uygunsuzluk kategorileri tanımlayabilir, uygunsuzlukları kategori bazında analiz edebilirsiniz.
Uygunsuzluk bazında hata türleri ve etkileri analizi, kalite maliyeti analizi yapılabilirsiniz
Düzeltici Önleyici Faaliyet kaynakları tanımlayabilir, kaynak bazında rapor ve grafikler ulaşabilir, analiz gerçekleştirebilirsiniz.
Müşteri, tedarikçi ve şirket içi olarak farklı rapor formatları tanımlayabilir, sistem tarafından otomatik oluşturulmuş rapor alabilirsiniz.
İç Müşteri Şikayeti, Dış Müşteri Şikayeti, Denetim Yönetimi ve Risk Yönetimi modüllerinden Düzeltici Önleyici Faaliyet başlatabilirsiniz.
İyileştirmeye açık alanları analiz edebilmek için farklı fonksiyonlarda grafik ve raporlar oluşturulabilmektedir.
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.
Toplantı kararları, proje yönetimi görevleri ve periyodik görevleri yönetilebilirsiniz.
Görevlere termin süreleri verebilir, maliyet ve kazanç takibi yapabilirsiniz.
İlişkili aksiyon, alt aksiyon ve gizli aksiyon atayabilirsiniz.
Belirli periyotlarda tekrar etmesi istenen görevler ile ilgili periyodik aksiyonlar tanımlayabilir, süresi gelen aksiyonların ilgili kişilere otomatik atanmasını ve bildirilmesini sağlayabilirsiniz.
Termin sürelerini aşan görevlerde , görevi yapacak kişiye ve bağlı olduğu kullanıcıya belirtilen süreler içerisinde uyarı mailleri gönderebilirsiniz
Yüzdelik bazda tamamlanma oranları tanımlayabilir, aksiyon kalemi bazında takip sağlayabilirsiniz.
İç Müşteri Şikayeti, Dış Müşteri Şikayeti, Düzeltici İyileştirici Faaliyetler ve Risk modülleri ile entegre çalışmakta, ilgili modüller içerisinden aksiyon atanabilmektedir.
Aksiyon görevi açma ve kapatma onayları tanımlanabilmekte, böylece görevin etkin olarak tamamlanıp tamamlanmadığı izlenebilmektedir.
Departmanlar ve personeller bazında iş yüklerini analiz edebilmek adına farklı rapor ve dağılım grafikleri alınabilmektedir.
Planlanmış ve geciken işlerin takibi için raporlar alınabilmektedir
İhtiyaca yönelik faklı akışlar tasarlayabilir ve farklı alanlar tanımlayabilirsiniz.

Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında takip edilmesi gereken tüm işlerinizi planlı ve efektif bir şekilde yönetin.

Denetim hızınızı arttırın.
Yönetim sistemlerine uyumu sağlayın.
İş takibi verimliliğini arttırın.
Kurum kültürünü oluşturun, adaptasyonu kolaylaştırın.
Derin sektör tecrübelerinden faydalanın.
Müşteri odaklı deneyimi yaşayın.
QDMS Mobil Uygulaması İle Neler Yapılabilir?

QDMS’in mobil uygulaması, QDMS’in fonksiyonlarına gerek IOS gerekse de Android işletim sistemlerine ait mobil cihazlardan erişip işlemlerinizi
gerçekleştirmenizi sağlayan çözümdür.

Doküman görüntüleme
Doküman görüş, kontrol ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi
DİF taleplerinin yapılması ve yapılan talep detaylarının görüntülenmesi
DİF açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
İç/Dış Müşteri Şikayetleri taleplerinin açılması ve talep detaylarının görüntülenmesi
İç/Dış Müşteri Şikayetleri açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Denetimlerin gerçekleştirilmesi
Denetimlerin görüntülenmesi ve hızlı denetim oluşturabilme
Anket doldurma ve görüntüleme işlemlerinin yapılması
Öneri tanımlama ve tanımlanan önerilerin görüntülenmesi
Aksiyon planlama ve gerçekleştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Aksiyon geciktirme, açma-kapatma onaylarının verilmesi ve aksiyon yönlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Risk tanımlama ve risk onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Risk kayıtlarının görüntülenmesi
Olay bildirim tanımlama ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Olay kayıtlarının görüntülenmesi
Image link