Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Şirket Değerleri

Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde

Müşteri ihtiyaçlarını eksiksiz algılayıp, tam ve uygun çözümler üretmeye çalışırız.
Tüm projelerimizde müşteri memnuniyetini eksiksiz sağlamaya çalışırız.
Verdiğimiz sözleri zamanında yerine getirir, yapamayacağımız işler için söz vermeyiz.
Çalışma yöntemlerimizi müşteri ihtiyaçları doğrultusunda oluştururuz.
Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili alınacak kararlarda müşteri çıkarlarını ve isteklerini ön planda tutarız.
Müşterilerimize katma değer yaratacak teknolojiler ve ürünler üzerinde çalışıp, portföyümüzü geliştiririz.
Hedeflere ulaşmak için zaman ve mekan farkı gözetmeden, verimli çalışmanın gereğine inanırız.

Paydaşlarımız ile ilişkilerimizde

Şirketimiz içinde ve müşterilerimizle eksiksiz bir haberleşmenin önemine inanırız.
Ürün, hizmet ve ilişkilerimizde sürekli olarak kaliteyi ön planda tutarız.
Tüm paydaşlarımız (müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız, yerel yönetimler) ile karşılıklı saygıya dayanan ve iş etiği kurallarına uygun davranış şekli benimseriz.
Tüm Toplumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, toplum projelerinde gönüllü olarak çalışmanın gereğine inanırız.

BİMSER ekibi olarak

Bulunduğumuz tüm ortamlarda şirketimizi en iyi şekilde temsil ederiz.
Tüm şirket çalışanları olarak birbirimize işlerimizde yardımcı oluruz.
Uzmanlıklarımızı birbirimize aktarma gayreti içinde oluruz.
Şirketimizi geliştirmek için sürekli olarak yeni fikirler üretiriz.
Etik kurallara saygılı bireylerden oluşan bir ekip olmanın önemine inanırız.
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC