Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Elektrik ve Elektronik Sektörü

Elektrik – Elektronik Sektörünün Yüksek Rekabet Koşullarında Dijital Çözümler ile Fark Yaratın!

Dijital Rahatsızlıklar

Covid-19 gibi maruz kaldığımız bir pandemi, çeşitli siyasi ve ekonomik krizler bizlere gösterdi ki, değişen pazar koşullarına hızlı ayak uydurma ve adaptasyon kuruluşların stratejik planlamalarında en önemli yerleri oluşturuyor. Bimser olarak sektörler özelinde iş rahatsızlıklarına yoğunlaşıyor ve bunlara dijital çözümler üretiyoruz. Rekabetin her geçen gün arttığı elektrik elektronik sektörüne ait bazı dijital rahatsızlıkları aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

Mobilite

Ofis bağımsız çalışma, hızlı karar alma ve onay verme yoğun rekabetin yaşandığı bu sektörde her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Çalışanların işlerini uzaktan yapabilmeleri, mobil cihazlar üzerinden süreçleri yönetebilmeleri kurumlara hem zaman tasarrufu, hem düşük maliyet hem de verimlilik artışı sağlıyor. Ayrıca şirketlerin pazar taleplerine hızlı cevap vermelerini de sağlıyor.

Basit bir örnek vermek gerekirse, satın alma sürecinin sanal ortamda yürütülmesi ve onayların hızlı şekilde alınmasının sağlanması, satın alma zamanının gereksiz beklemelerden kurtularak en uygun ürünü en uygun fiyata almaya odaklanmasına imkan veriyor. Bimser, dünyada önemli bir ihtiyaç ve araca dönüşen mobiliteyi, tüm çözümlerine ve uygulamalarına kolay erişimi sağlamak amacıyla en performanslı ve verimli bir şekilde müşterilerine sunmaktadır.

Üretim ve Bakım Maliyetlerinin Kontrolü

Elektrik elektronik sektöründe üretim yapan kurumların en önemli hedeflerinden bir tanesi sahip oldukları varlıkların hayat döngüleri en verimli şekilde yönetmektir. Her işletme bu varlıklara yaptıkları yatırımın karşılığını en yüksek düzeyde almayı hedefler. Bu şekilde rakiplerine karşı bir adım önde olmayı planlar. Sahip olunan varlıkların planlanan süreler içinde kesintisiz çalışmasının sağlanmasının, müşteriye verilen temin sürelerinin tutulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasına da doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için de kurumların belli yatırımları yapması kaçınılmaz gözüküyor. Bu yatırımların başında Kurumsal Varlık Yönetimi Otomasyonu bulunmaktadır.

Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) ve Bilgisayarlı Bakım Yönetim Sistemi (CMMS)

Bimser’in elektrik elektronik sektöründeki müşterilerine sunduğu BEAM Kurumsal Varlık Yönetimi çözümü, bir demirbaşın/varlığın/makinanın, kurum envanterine girip hurdaya atılana kadar olan tüm süreçlerini en verimli şekilde sanal ortamda yönetilmesini sağlar. Bununla birlikte, ekipmanlarınızın arıza nedenlerini belirlemenize yardımcı olarak, döviz bazında ekipmanın alış fiyatı ile ona harcanan malzeme ve iş gücü maliyetlerini karşılaştırarak ekipmanın ekonomik ömrü konusunda karar destek bilgisi oluşturur. Ayrıca çalışanlarınızın zamanlarını etkin şekilde yönetmek, yetkinlik bazlı iş dağılımlarının yapılması, iş gücü planlaması da BEAM varlık yönetimi çözümümüzü ile sizler için çok kolay olacaktır.

BEAM Kurumsal Varlık çözümü kurumsal hafızanın oluşmasına yardımcı olarak, sektörün ihtiyaç duyduğu dinamik ve çevik (agile) yaklaşım için gerekli alt yapıyı sağlamaktadır. Yeni teknik personelin adaptasyon sürecini hızlandırarak, kuruma zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Use Case Örneklerimizden Faydalanabilirsiniz

Image link

Ekent olarak Türkiye’nin farklı illerinde çalışmakta olan 1000’i aşkın çalışanımızın bulundukları ortamlardan…

Image link

QDMS; Standart iş akışlarımızı oluşturmamızı, büyüyen iş süreçleri ile doğru orantılı olarak…

Image link

Şirket içerisindeki süreçlerin birbirleri ile olan etkileşiminde yaşanan aksaklıklar, bir…

Dijital Sözleşme Yönetimi

Elektrik elektronik sektöründeki beyaz yaka çalışanlarının en çok zorlandıkları ve zaman kaybettikleri konulardan bir tanesi, müşteri ve alt yüklenicileri ile imzaladıkları sözleşmelerine ihtiyaç duyduklarında hızlı ve güvenilir olarak ulaşmalarıdır. Oysa sözleşme süreçlerinin işletmenin belirlediği süreç içinde yönetilmesi, onaylanması ve arşivlenmesi, Bimser’in sunduğu Dijital Sözleşme Yönetimi ile çok daha kolaydır.
Bimser sözleşme yönetimi yazılım çözümü, maliyet tasarrufu ve etkinlik, rekabet avantajı, kaliteli hizmet sunumu, hesap verilebilirlik, uzmanlaşma ve esneklik gibi çeşitli fırsatlar sağlarken; işlerin doğasında olan kar odaklılık sebebiyle oluşan; itibar kaybı, yönetim güçlükleri ve teknik eleman eksikliği gibi bazı riskleri de ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Elektrik Elektronik Sektörü Referanslarımız
Regülasyonlar ve Uyumluluklar
KVKK, İBYS ve EBYS (TS13298)

Bimser, müşterilerine yasal mevzuatların, uyumlulukların ve regülasyonların süreçlerine etkisi ve bu regülasyonlara uyumu sağlayabilmek için gerekli iş süreçlerinin tasarlanması konusunda yardımcı olur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemleri (İBYS), Elektronik Belge Yönetimi (EBYS) gibi mevzuatın getirdiği iş akışlarını ve sorumlulukları kurumlara göre özelleştirilebilen çözümlerle müşterilerine sunmaktadır.

eBA EBYS çözümü, tüm resmi yazışmalarınızı yönetebileceğiniz bir platformdur. Tüm kurumlar önceden belirlenmiş bir sistem içerisinden belge üretir, belirli bir süre saklar, vakti geldiğinde kullanılmayacak olan belgeleri imha eder, bir kısmını ise arşivleyerek başka bir yere transfer eder. eBA EBYS çözümü ile evrakların kurumunuza gelen Kayıtlı Elektronik Postaların (KEP) kep girişini yapmadan otomatik olarak sisteme alınmasını sağlayabilirsiniz. Belgelerinizin imzalama, paraflama gibi işlemlerini 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda belirlenen kriterler çerçevesinde nitelikli e-imza ile gerçekleştirebilirsiniz. Bütün bu süreci ve arşivlemeyi sanal ortamda yaparak kurumunuzun bigdata’sını (büyük veri) oluşturabilirsiniz.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC