Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

Ensemble Process Management, Performance Management and Balanced Scorecard

IBPM Platform

It is a solution that enables the creation of enterprise architecture by performing process modeling activities, as well as evaluating the organization from different perspectives, strategic plan monitoring and performance evaluations.

with BIMSER

ENSEMBLE Solution Family

Business Process Management (BPM)

Performance Management

Balanced Score Card (BSC)

ENSEMBLE

Digital Orchestra of Processes

Start Digital Transformation from the right place, with the right investment.
Process Management System
Bimser

Process Management System

What is Process Management System?

Process management is a management discipline that enables continuous improvement of an organization’s performance. Ensemble is an automation application that enables the modeling, process performance evaluation and improvement activities to be carried out in order to develop the processes and reach the targeted point.

Norm Staffing Studies - Determination of Duties and Responsibilities
Employee Involvement with Revision - Control - Approval - Distribution
Interaction Map between Processes - End-to-End Process Management
Cost, Labor and Time Savings
Flexible Visual Design
Process Performance Tracking
Resource Planning
Business Continuity
Customer - Supplier Interaction with Processes
Centralized Management of Distributed Structures
ISO 9001 Risk and Opportunity Oriented Process Approach
Efficient Resource Management
Process Maturity and Impact Analysis
Risk and Control Management
Legislation Interaction Table

Ensemble is a solution where you can model and map all the processes of your organization, introduce your processes to your internal and external stakeholders on the processes, and keep them up-to-date with reviews and revision processes. In addition;

Süreç yönetimi altyapısını kurum kültürüne göre oluşturabilirsiniz
Kişi bazlı yetkilendirme sayesinde kullanıcıların süreçler üzerindeki yetkilerini tanımlayabilirsiniz. (Modelleme, revize etme, onaylama, görüntüleme, eski revizyonlara erişebilme)
Rol bazlı tanımlama ile süreç sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz.
Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer yapılan işlemleri ortaya çıkartarak işgücü, zaman ve maliyet kaybını azaltabilirsiniz.
Süreç etkileşim şemaları ile yapılan değişimlerin sonuç öngörüsünü elde edebilirsiniz.
Organizasyon birimleri bazında ilişkili iş süreçlerini uçtan uca modelleyerek ekip çalışmalarını destekleyebilirsiniz
Mevcut ve Olası Süreç (As-is ve to-be) modellemeleriniz ile beraber yapılması gereken değişiklik ve aksiyon planlarınızı oluşturabilirsiniz.
Yönetim Sistemlerinin beklentisi olan süreç modelleri üzerinden risk haritalarını oluşturabilirsiniz.
Süreç ve aktivite bazında risk tespiti ve ilişkilendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Risk tespit ettiğiniz faaliyetlerinize kontrol noktaları tanımlayarak risklerin süreçlerinizi etkilemesinin önüne geçebilirsiniz.
Süreçlerinize bağlı risklerinizle QDMS’in Aksiyon ve DİF modülü sayesinde iyileştirici ve önleyici aksiyonlarınızı oluşturabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
Süreç ve aktivitelerinize bağlı girdi-çıktıları tanımlayarak süreç bütünlüğünü oluşturabilirsiniz.
Süreç ve aktivite bazında kaynak tanımlaması yapabilir, kaynaklarınızın iş yüklerini raporlayabilirsiniz.
Olası bir kaynak değişikliğinde etkilenen süreçlerinizi tespit ederek iyileştirici aksiyonlarınızı ve/veya önlemlerinizi alabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
İş sürekliliğini etkileyen tüm süreç paydaşlarınızı tanımlayarak iş sürekliliğinin kesintiye uğramasını engelleyebilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzü ile görsel algı gücünü uç kullanıcılarınız için arttırabilirsiniz
Süreçlerin ilgili mevzuat ve mevzuat madde numaraları ile ilişkilendirebilir, uyum yönetimini sağlayabilirsiniz.
Değişen şartlara uyum için gerekli revizyonları sistem üzerinden kullanıcı bazlı yetkilendirme ile gerçekleştirebilir, ilgili kullanıcılara sistem üzerinden otomatik olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz
Süreç etki ve olgunluk değerlendirmeleri ile süreç önceliklendirme analiz raporlarını oluşturabilirsiniz.
Kurumunuzdaki tüm ek nitelikleri süreçler ve aktiviteler düzeyinde oluşturabilirsiniz.
Mevcutta var olan süreçlerinizisisteme aktarabilirsiniz. (Visio, BPM gibi belirli formatlarda)
Süreç ve aktivite bazında görev ve sorumlulukları otomatik olarak raporlayabilirsiniz.
Versiyon yönetimi sayesinde süreçlerin tüm revizyonlarını sistemde saklayabilirsiniz
Versiyonlar arası karşılaştırma yapabilirsiniz.
Süreçler üzerinde anlık veri takiplerini takip edebilirsiniz
Süreç ve aktivitelerinize performans göstergeleri tanımlayarak (Ensemble Performans Yönetimi modülü ile beraber ) performans takibi yapabilirsiniz.
Yapılan tüm tanımlamalar çerçevesinde otomatik oluşturulan raporlardan analizler gerçekleştirebilirsiniz.
Performance Management - Balanced Scorecard
Bimser

Performance Management - Balanced Scorecard

Performance Management – Balanced Scorecard?
What is

Performance management is a system that enables an organization to manage and monitor all its resources, including its financial structure, in line with its future goals. The performance management process can be considered as a solution in which the stakeholders of the organization are measured and objectively evaluated in accordance with their objectives.

In addition, improvements are aimed at the performance of the entire organization throughout the process.

“Balanced Scorecard”, also known as “Balanced Scorecard (BS)” or “Performance Scorecard

(BSC)”
is a strategic management tool. Its 4 perspectives – Financial, Customer, Operations and Learning – provide a holistic and complementary approach to the company’s strategy. Its purpose is to plan company resources and objectives according to the strategy and to measure and execute them regularly. Today, it is used in many giant companies for “setting and implementing strategy”.

Performance and Strategic Goal Management
Performance Tracking by Organization, Location, Department, Role
Report and Graph Display
The Inference of Balanced Scorecard (BSC) - Assessing Organizations from Different Perspectives
Automatic Action Tracking for Off-Target Indicators
Data Integration with Corporate Systems
Data Entry Warning System
Indicator Process Relationship

You can model and map all the processes of your organization, introduce your processes to your internal and external stakeholders on the processes, and organize reviews and
Ensemble solution that you can keep up to date with revision processes. In addition;

Süreç yönetimi altyapısını kurum kültürüne göre oluşturabilirsiniz.
Kişi bazlı yetkilendirme sayesinde kullanıcıların süreçler üzerindeki yetkilerini tanımlayabilirsiniz. (Modelleme, revize etme, onaylama, görüntüleme, eski revizyonlara erişebilme)
Rol bazlı tanımlama ile süreç sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz.
Modellenmiş süreçler sayesinde mükerrer yapılan işlemleri ortaya çıkartarak işgücü, zaman ve maliyet kaybını azaltabilirsiniz.
Süreç etkileşim şemaları ile yapılan değişimlerin sonuç öngörüsünü elde edebilirsiniz.
Organizasyon birimleri bazında ilişkili iş süreçlerini uçtan uca modelleyerek ekip çalışmalarını destekleyebilirsiniz.
Mevcut ve Olası Süreç (As-is ve to-be) modellemeleriniz ile beraber yapılması gereken değişiklik ve aksiyon planlarınızı oluşturabilirsiniz.
Yönetim Sistemlerinin beklentisi olan süreç modelleri üzerinden risk haritalarının oluşturabilirsiniz.
Süreç ve aktivite bazında risk tespiti ve ilişkilendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Risk tespit ettiğiniz faaliyetlerinize kontrol noktaları tanımlayarak risklerin süreçlerinizi etkilemesinin önüne geçebilirsiniz.
Süreçlerinize bağlı risklerinizle QDMS’in Aksiyon ve DİF modülü sayesinde iyileştirici ve önleyici aksiyonlarınızı oluşturabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
Süreç ve aktivitelerinize bağlı girdi-çıktıları tanımlayarak süreç bütünlüğünü oluşturabilirsiniz.
Süreç ve aktivite bazında kaynak tanımlaması yapabilir, kaynaklarınızın iş yüklerini raporlayabilirsiniz.
Olası bir kaynak değişikliğinde etkilenen süreçlerinizi tespit ederek iyileştirici aksiyonlarınızı ve/veya önlemlerinizi alabilir, takibini sağlayabilirsiniz.
İş sürekliliğini etkileyen tüm süreç paydaşlarınızı tanımlayarak iş sürekliliğinin kesintiye uğramasını engelleyebilirsiniz.
Kullanıcı dostu ara yüzü ile görsel algı gücünü uç kullanıcılarınız için arttırabilirsiniz.
Süreçlerin ilgili mevzuat ve mevzuat madde numaraları ile ilişkilendirebilir, uyum yönetimini sağlayabilirsiniz.
Değişen şartlara uyum için gerekli revizyonları sistem üzerinden kullanıcı bazlı yetkilendirme ile gerçekleştirebilir, ilgili kullanıcılara sistem üzerinden otomatik olarak dağıtılmasını sağlayabilirsiniz.
Süreç etki ve olgunluk değerlendirmeleri ile süreç önceliklendirme analiz raporlarını oluşturabilirsiniz.
Kurumunuzdaki tüm ek nitelikleri süreçler ve aktiviteler düzeyinde oluşturabilirsiniz.
Mevcutta var olan süreçlerinizi sisteme aktarabilirsiniz. (Visio, BPM gibi belirli formatlarda)
Süreç ve aktivite bazında görev ve sorumlulukları otomatik olarak raporlayabilirsiniz.
Versiyon yönetimi sayesinde süreçlerin tüm revizyonlarını sistemde saklayabilirsiniz.
Versiyonlar arası karşılaştırma yapabilirsiniz.
Süreçler üzerinde anlık veri takiplerini takip edebilirsiniz.
Süreç ve aktivitelerinize performans göstergeleri tanımlayarak (Ensemble Performans Yönetimi modülü ile beraber ) performans takibi yapabilirsiniz.
Yapılan tüm tanımlamalar çerçevesinde otomatik oluşturulan raporlardan analizler gerçekleştirebilirsiniz.

with Ensemble;

1
COMPLIANCE WITH MANAGEMENT SYSTEMS AND REGULATIONS
2
CATCHING THE TARGET CORPORATE QUALITY
3
INDUSTRY INDEPENDENT FLEXIBLE INFRASTRUCTURE CAPABILITY
4
RISK AND OPPORTUNITY FOCUSED PROCESS MANAGEMENT APPROACH
5
INTEGRATION WITH ERP SYSTEMS AND INSTITUTIONAL APPLICATIONS
6
CREATING A CORPORATE MEMORY
7
INSTITUTIONAL SWOT ANALYSIS
8
EFFICIENCY, SUSTAINABILITY AND CONTINUOUS IMPROVEMENT
9
CREATING A CORPORATE MEMORY
10
DIGITALIZATION OF PROCESSES
11
MEASUREMENT AND IMPROVEMENT
12
DETECTION OF REPEATED WORKS
13
AVOID COST, TIME AND LABOR LOSS
14
NOTIFICATION OF BUSINESS TRACKING AND REMINDERS TO THE RESPONSIBLE
Image link

Process Management Benefits

Modellenen süreç yapısı ile çalışanlarınızın görsel algı gücünü arttırın, oryantasyon sürecinizi hızlandırın.
Süreçlerinizin uçtan uca modellemelerini gerçekleştirerek değişikliklerin tüm süreçlere etkisini izleyin.
Süreç, risk, fırsat haritalarınızı oluşturun ve hedeflerinize ulaşmayı engelleyici etkenlere karşı kontrol noktalarınızı belirleyin, önlemlerinizi alın.
Süreç ve aktivitelere ait dokümantasyonları ilişkilendirerek, tüm paydaşlarınızın erişimini hızlandırabilirsiniz.
Süreçlerinize bağlı girdi çıktı ilişkilerinizi tanımlayarak, aktivitelerinizin sonuçlarını takip edin. Kaynakların etkinliğini yönetin ve faaliyetlerinizdeki görev tanımlarını çıkartın.
Sorumluluk çizelgesi ile rollerin iş süreçlerindeki görev ve sorumluluklarını belirleyin.
Revizyon-görüş-kontrol-onay ve dağıtım fonksiyonları ile süreç akışlarınızı yönetin.
Artan rekabet, değişen pazar koşulları ve mevzuatlara karşı sistem revizyonlarınızı gerçekleştirerek, esnek ve çevik adaptasyona sahip olun.
Pozisyon bazlı yaklaşım ve risk yönetimi ile süreçlerinizi kesintisiz bir şekilde yöneterek işlerinizin devamlılığını sağlayın.
Süreçlerinizin hedef/gerçekleşen takiplerini düzenli olarak ölçerek, sürekli iyileşmeyi sağlayın.
Süreç olgunluk ve iş etki değerlerini tanımlayın ve iyileştirilmesi gereken süreçlerinizi tespit edin.
Potansiyel ve mevcut süreç modellemelerinizi gerçekleştirin, süreçlerinizin durumunu ölçerek, eksikliklerinizi belirleyin, ilgili aksiyonlarınızı alın.

Balanced Scorecard Benefits

Şirket hedeflerinizi kurumun geneline yaygınlaştırın her bir çalışanın ortak hedefe koşmasını sağlayın.
Göstergelerin önem seviyelerine göre ağırlıklarını belirleyerek, önceliklerinizi şekillendirin.
Manuel veri girişlerinin yanı sıra güçlü entegrasyon alt yapısı sayesinde veri ölçümlemesini dönemsel olarak takip edin. Hedef altı kalan göstergeleriniz için otomatik uyarı mekanizmaları ve aksiyonlar oluşturun.
Kurumun performansını sadece finansal açıdan değil, birden fazla bakış açısıyla izleyin.
Kurumunuzun göstergelerini stratejik hedefler ile ilişkilendirerek yönetin.
Performans göstergelerinizi departman ve pozisyonlara kadar indirgeyerek, detaylı hedef takibi yapın.
Yetki kontrolü ile karnelerinize ve göstergelerinize erişimi kontrol altında tutun.
Kurumunuza bağlı değerlendirme metotları oluşturun ve başarı seviyelerinizi özelleştirin.
Faklı görsel raporlama ekranları ile anlık ve kümülatif performansınızı tek bir noktadan izleyin.
Farklı ölçüm yerleri belirleyerek, performans verilerini birden fazla noktada ölçün, etkinliğini karşılaştırın.
Faaliyetlerinizin performanslarını ölçerek, süreçlerinizdeki aksayan noktaları tespit edin, iyileştirici aksiyonlar alın.
Topladığınız verilerle ürün ve hizmetlerin kalitesini sürekli olarak geliştirin, paydaş memnuniyetini arttırın.
Image link
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC