Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

Çözümlerimiz

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Vaka, talep, değişiklik, arıza yönetimi gibi IT süreçleri.
SATIŞ
Potansiyel müşteri, mevcut müşteri yönetimi gibi CRM süreçleri.
SATIN ALMA-LOJİSTİK SÜREÇLERİ
Talep, teklif, sipariş yönetimi gibi satın alma ve lojistik süreçleri.
İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİ
İşe giriş, işten çıkış, bordro ve özlük dosyaları yönetimi gibi Ik Süreçleri.
eBA

İş Süreçleri Otomasyonu

  • IT Verimliliğini arttırarak operasyonel çeviklik kazanmak.
  • Kamusal uygulamalar ve süreçler arası bağlantı.
  • Birimler arası veri transferi.
  • Regulasyon ve süreçler arası bağlantılar.

İş Süreçleri Otomasyonu Çözümleri

İş süreçleri otomasyonu ile sektör/departman bağımsız çözümler üretilebilir.

İdari Süreçler

Görevlendirme Araç Talep Masraf Beyan

Tüm şirketler personel maaşları dışında ek masraf giderleri oluşturmakta ve bunları yönetme ihtiyacı duymaktadır. İş süreçleri otomasyonu ile masraf beyan süreci yoğun kullanılan süreçlerdendir. Özellikle dış görevlendirmelerde personeller yemek, konaklama, yakıt, otopark, araç kiralama, toplu taşıma vb. giderleri belgelendirerek onaya sunabilirler. Üstelik mobil uygulama ile bu işlemleri şirket dışından ilgili fiş ve faturaları sisteme ekleyerek de yapabilirler, onaycılar ise onay/red işlemlerini aynı yöntemle yapabilirler. Belli tutar limitlerine göre şirket içi yetkililerin onay vermesi ile personele yapılan harcama geri teslim edilebilir. Bu gibi çözümlerin uçtan uca iş akışları ile yönetilmesi en etkili yöntemdir. Diğer bir idari süreç olan görevlendirme sürecidir. Görevlendirme süreci ile personellerin iç ya da dış görevleri planlanabilir. Bu görevlendirme sırasında araç ihtiyacı olacak ise araç talep süreci ile ilişkilendirilip uygun şirket araçlarının talebinin yapılması ve rezervasyonu gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak idari süreçlerden yoğun bir şekilde kullanılan görevlendirme, araç talep, masraf beyan süreçleri birbiri ile ilişkilendirilerek daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılabilir. Bu sayede raporsal olarak da daha etkin bir veri ortaya çıkacaktır. Personel görevlendirme yük dağılımı, şirket araç kullanım yoğunluğu, hangi proje için ne kadar masraf yapıldı, yıllık masraf türlerine göre gider dağılımı gibi birçok rapor ortaya çıkabilir.

İdari Süreçler

Ziyaretçi Yönetimi Toplantı Yönetimi

Tüm şirketlere zaman zaman toplantı ya da çalışma sebebiyle ziyaretçiler gelebilir. Bu ziyaretlerin kayıt altına alınması, ziyaretçilerin doğru bir şekilde ve hızlıca toplantı odasına ya da çalışma alanına yönlendirilmesi kurum vizyonu açısından önem taşımaktadır. İş süreçleri otomasyonu ile öncelikle kurum içi ziyaret kaydı oluşturulabilir. Ziyaretçi bilgileri, zaman bilgileri toplantı odası ya da çalışma alanı bilgileri girilerek önceden güvenlik ya da danışma bölümü bilgilendirilebilir. Gelen ziyaretçilere direkt hangi toplantı odası ya da hangi çalışma alanına yönlendirileceği bilgisi verilebilir. Ayrıca ziyaretçilere verilecek ziyaretçi giriş kartı, PDKS sistemi ve güvenlik sistemleri ile entegre edilerek ziyaretçinin sadece giriş yapabileceği kapılara yetki verilmesi kurumsal bilgi güvenliği açısında da etkili olacaktır. Aynı zamanda çalışma için gelecek ziyaretçiler için de bu durum geçerlidir. Çalışma yapmak için gelen ziyaretçilerden ISG kuralları çerçevesinde ibraz etmek zorunda oldukları belge ve sertifikalar da yine sistem üzerinden talep edilebilir ve sisteme kaydedilebilir.

Ziyaretçi yönetim süreci ile toplantı yönetim süreci entegre edilerek operasyon daha verimli hale getirilebilir. Toplantı yönetim süreci ile toplantı katılımcılarının onayı alınabilir. Uygun toplantı odası rezerve edilebilir. Toplantıda konuşulacak konular belirlenebilir ve toplantı sırasında oluşan aksiyon kararları da aynı form üzerinden yönetilebilir. Bu kararlar ya da aksiyonlar ziyaretçi olarak gelen dış kullanıcılara da istenirse mail olarak iletilebilir. Ziyaretçi formu ile toplantı formu birleştirilip tek ekrandan raporlanabilir.

İdari Süreçler

Personel Talep İşe Alım İşe Başlama Zimmet IK Özlük Dosyaları İşten Ayrılma Satınalma Talep Yönetimi

İnsan Kaynakları biriminde önemli süreçlerden personel talep, personel işe başlama, personel donanım/yazılım satınalmaları, işten ayrılma ve talep yönetimi süreçleri de iş akışı otomasyonu ile uçtan uca etkin bir şekilde tasarlanabilir. Kurum içi herhangi bir birimin personel ihtiyacı olduğunda iş akış otomasyonu üzerinden hangi birim için hangi yetkinliklerde, hangi pozisyon için kaç kaynak ihtiyaç olduğu gibi bilgiler ile talep yapılabilir. İlgili talep yetkili kişiler tarafından onaylanarak işe alım süreci tetiklenebilir. İşe alım süreci ile çeşitli platformlarda ilan çıkılması, CV toplanması, CV’ lerin kurumsal doküman yönetiminde saklanması ve aday görüşme sonuçları kurumsal hafızada saklanabilir. Olumlu olarak sonuçlanan adaylar için işe başlama süreci başlatılması ile personel ihtiyaçlarının karşılanması ve özlük dosyalarının doküman yönetimine aktarılması sağlanabilir. İşe alınan personel için bilgisayar, telefon, sim kart, şirket aracı, ilgili yazılımların kurulması, mail ya da AD hesabının açılması gibi birçok birimin bu talepleri sistem üzerinden karşılaması mümkün olur. İlgili donanımların zimmet süreci yine iş akış otomasyonu üzerinden yönetilebilir. Personel için gerekli bir donanım ya da yazılımın satın alınması yapılacak ise satın alma süreci ile ilişkili olarak yönetilebilir. Personel işten ayrılma durumunda ise aynı süreç tersine işletilerek mail ve AD hesabının kapatılması, bilgisayar, telefon, sim kart gibi donanımların teslim alınması gibi süreçler işletilerek tüm süreçler uçtan uca ilişkili olarak yönetilebilir.

eBA

Destek Süreçleri

Dijital Dönüşüm yolculuğunuzun her aşamasında Bimser yanınızda!

Gelen Giden Evrak
Kurumsal evrakların dijitalleştirilmesi ve ilgili kişilere elektronik ortamdan iletilmesi.
Fatura İşlem Merkezi
Tüm kağıt ve elektronik faturaların otomatik olarak arşivlenmesi ve süreçlere dahil edilmesi.
Kargo Takip
Kurumun gönderdiği ya da aldığı kargoların kayıt altına alınması ve merkezi bir yapı üzerinden düzenlenmesi.
eBA

Doküman Yönetim Sistemi

Yerli Üretim ve Global Çeviklikle Dijital Dönüşüm

Fatura İşlem Merkezi
Elektronik ve kağıt faturaların işlenmesi ve faturaların mali sistemlerle entegrasyonu.
Sözleşme Yönetimi
Tüm sözleşmelerin yaşam döngülerinin yönetimi, mali ve hukuki sistemlerle entegrasyonu.
Fizikselden Dijitale
Fizikselde bulunan her türlü kurumsal bilginin dijitale aktarılması ve arşivlenmesi.
eBA

Belge Bilgi Yönetimi

Dijital Dönüşümde Bimser İçerik Servisi Platformlarını kullanın, hızınızı ve verimliliğinizi arttırın.

Resmi Yazışmalar
Kamu kurumu ve kuruluşlarıyla Resmi Yazışma Usul ve Esaslarına göre yazışmaların yapılması ve TS 13298 uyumluluğu.
Gelen Giden Evrak
Kurumlara gelen ya da kurumdan giden tüm evrakların merkezi bir sistem tarafından üretilmesi ve saklanması.
Arşiv Yönetimi
Tüm doküman ve belgelerin yaşam döngülerinin yönetimi ve arşivlenmesi.
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC