Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

Flight Safety Risk Management

What is Flight Safety Risk Management?

It is a solution where physical, chemical, biological hazards and risks that may jeopardize the safety of food are identified and managed. In addition;

Supporting all common methodologies
Creation of historical record with revision of risk sizes
Getting a risk form printout in the desired format
Automatic precautionary warning system for certain risk levels
Unlimited parametric field support
Trend, Scatter Charts and Reporting
Precautions; Tracking with CAPA, Document, Action modules
Establishing the desired approval hierarchy based on risk
Legislation, process, supplier, customer, product group, workplace etc. associate with fields such as

What are the Benefits of Flight Safety Risk Management?

It is the solution in which risk measurement and evaluation studies are carried out in order to take the necessary precautions within certain procedures in order to prevent an accidents. In addition;

Tüm risk metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uyguladığı “Uçuş Emniyet Risk” metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Kuruma özel risk puanlama sistemi oluşturabilir, değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Doğmuş ve doğabilecek tehlikeleri ve risk unsurlarını belirleyebilir, risk formlarınızı sisteme tanımlayarak risk belirleme ve analiz çalışmalarını gerçekleştirebilirsiniz.
Analiz edilen riskleri bertaraf edilmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesi için QDMS’in Aksiyon ve DİF modülleri ile entegre bir şekilde iyileştirme çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
İnsanların, donanımın ya da yapıların zarar görmesi, kaynakların kaybedilmesine neden olma ya da faaliyetlerin yerine getirilmesini engelleme ihtimalini olasılık, etkinin vb. çarpanlar ile riskin seviyesini belirleyebilirsiniz.
Tüm risk analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir önlem takip sistemi bulunmaktadır. Risk formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
Riskler departman, süreç, lokasyon, hizmet, ürün gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Risk analizi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan, Talimat, Prosedür vb ile ilişki kurabilirsiniz.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
Farklı risk formları oluşturularak, risk analiz formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve risk formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
Risk formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir risk maddesine ait detaylı raporda alınabilmektedir.
Risk formları revize edilebilir, revize edilen risklerin eski ve yeni durumları hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
En Çoklar Analizi ve Karşılaştırma grafikleri sayesinde tehlike, etki, olasılık yada departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
Risk formları istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen risk formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta oluşabileceği ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar görebileceğini belirleyebilirsiniz.
Risk formlarınıza “kontrol” noktaları tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerininin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanabilir.
Heat Map analiz raporu sistemden otomatik olarak çıkartılmaktadır. Risk dağılımlarınızı bu rapor ile analiz edebilir, risk çalışmalarınız için önceliklendirme yapabilirsiniz.
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC