Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

FMEA Risk Management

What is FMEA Risk Management?

It is the module where the hazards that may occur on the basis of process, system, design and service are identified, these hazards and risks are analyzed and evaluated through existing controls and the processes are followed. In addition to this;

Supporting all common methodologies
Creation of historical record with revision of risk sizes
Precautions; Tracking with CAPA, Document, Action modules
Getting a risk form printout in the desired format
Unlimited parametric field support
Automatic precautionary warning system for certain risk levels
Trend, Scatter Charts and Reporting
Establishing the desired approval hierarchy based on risk
Legislation, process, supplier, customer, product group, workplace etc. associate with fields such as

What are the Benefits of FMEA Risk Management?

It is the module where the hazards that may occur on the basis of process, system, design and service are identified, these hazards and risks are analyzed and evaluated through existing controls and the processes are followed. In addition to this;

Ürün ve süreçlerdeki var olan ve/veya henüz ortaya çıkmamış hata türü/etkilerini kayıt altına alabilirsiniz.
Hataların sebeplerini ve etkilerini tanımlayabilirsiniz
Olasılık, şiddet ve keşfedilebilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya koyabilirsiniz.
Gerçekleşmesi olası hatalar üzerinde çalışarak, hataları üretim, servis veya diğer parçalar ile ilişkilendirebilirsiniz.
Hata türünün oluşma sıklığı dikkate alarak, olasılık derecelendirme tablosu oluşturabilirsiniz.
Katsayının büyüklüğüne göre iyileştirme faaliyetlerine başlayıp başlamama kararı alabilirsiniz.
Kayıt altına alınmış hata ve problemlerinizi ortadan kaldırmak ve etkisini düşürmek için gerekli olan kontrol noktalarınızı belirleyebilir, önlem çalışmalarınızı planlayarak takip edebilirsiniz.
Tüm risk metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uygulanan risk metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Kuruma özel risk puanlama sistemi oluşturabilir, değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Riskler lokasyon, departman, süreç, hizmet, ürün gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Tüm FMEA analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir önlem takip sistemi bulunmaktadır. FMEA formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
FMEA analizi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan, Talimat, Prosedür vb ile ilişki kurabilirsiniz.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
FMEA analiz formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve FMEA formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
FMEA formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir FMEA maddesine ait detaylı rapor da alınabilmektedir.
FMEA formları revize edilebilir, revize edilen formların eski ve yeni durumlarını hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
“En Çoklar Analizi” ve “Karşılaştırma” grafikleri sayesinde etki, şiddet, saptama, sınır, risk öncelik sayısı vb. yada departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
FMEA formlarını istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen risk formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
FMEA formlarınıza “kontrol” noktaları tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerininin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Heat Map analiz raporu sistemden otomatik olarak çıkartılmaktadır. Risk dağılımlarınızı bu rapor ile analiz edebilir, risk çalışmalarınız için önceliklendirme yapabilirsiniz.
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC