Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

FMEA Risk Yönetimi

FMEA Risk Yönetimi Nedir?

Proses, sistem, tasarım ve servis bazında oluşabilecek tehlikelerin belirlendiği, bu tehlikelerin ve risklerin analiz edilerek mevcut kontroller yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak işlemlerin takip edildiği modüldür. Buna ek olarak;

Yaygın kullanılan tüm metodolojileri destekleme
Risk büyüklüklerinin revizyon ile tarihçe kaydının oluşturma
Önlemleri; DİF, Doküman, Aksiyon modülleri ile takip etme
İstenilen formatta risk formu çıktısı alma
Sınırsız parametrik alan desteği
Belli risk seviyeleri için otomatik önlem uyarı sistemi
Trend, Dağılım Grafikleri ve Raporlama
Riske bağlı istenilen onay hiyerarşisini kurgulama
Mevzuat, süreç, tedarikçi, müşteri, ürün grubu, iş yeri vs. gibi alanlar ile ilişkilendirme

FMEA Risk Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

Proses, sistem, tasarım ve servis bazında oluşabilecek tehlikelerin belirlendiği, bu tehlikelerin ve risklerin analiz edilerek mevcut kontroller yoluyla değerlendirilmesi sağlanarak işlemlerin takip edildiği modüldür. Buna ek olarak;

Ürün ve süreçlerdeki var olan ve/veya henüz ortaya çıkmamış hata türü/etkilerini kayıt altına alabilirsiniz.
Hataların sebeplerini ve etkilerini tanımlayabilirsiniz
Olasılık, şiddet ve keşfedilebilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya koyabilirsiniz.
Gerçekleşmesi olası hatalar üzerinde çalışarak, hataları üretim, servis veya diğer parçalar ile ilişkilendirebilirsiniz.
Hata türünün oluşma sıklığı dikkate alarak, olasılık derecelendirme tablosu oluşturabilirsiniz.
Katsayının büyüklüğüne göre iyileştirme faaliyetlerine başlayıp başlamama kararı alabilirsiniz.
Kayıt altına alınmış hata ve problemlerinizi ortadan kaldırmak ve etkisini düşürmek için gerekli olan kontrol noktalarınızı belirleyebilir, önlem çalışmalarınızı planlayarak takip edebilirsiniz.
Tüm risk metodolojileri ile uyumludur. Tamamen esnek ve kullanıcı tanımlı bir altyapıya sahiptir. Kurumda uygulanan risk metodolojisini uyarlayabilirsiniz.
Kuruma özel risk puanlama sistemi oluşturabilir, değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz.
Riskler lokasyon, departman, süreç, hizmet, ürün gibi farklı kategorilere göre ayrı ayrı gruplandırabilir, raporlamasını ve takibini sağlanabilirsiniz.
Tüm FMEA analizlerinin sonucunda ortaya çıkan uygunsuzluklar için QDMS’in DİF ve Aksiyon modülleri ile entegre olarak çalışan bir önlem takip sistemi bulunmaktadır. FMEA formlarınız için önlem takip sistemini kullanabilirsiniz.
FMEA analizi sonucu ortaya çıkan uygunsuzluklar için alınacak önlemler istenirse QDMS Doküman Yönetim modülü ile entegre olan, Talimat, Prosedür vb ile ilişki kurabilirsiniz.
Önlem takip sürecinde açılan aksiyonlar ilgililerine otomatik olarak mail ile otomatik olarak bildirilir. Aksiyonların gerçekleştirilme aşamaları takip edebilir, termin içinde yapılmayan işler üst amirlere raporlayabilirsiniz.
FMEA analiz formları üzerinde yetki kontrolü sağlayabilirsiniz. Kullanıcıların yetkisiz erişim sağlamasını ve FMEA formları üzerinde değişiklik yapmalarını engelleyebilirsiniz.
FMEA formları istenen formatta Excel’e aktarılarak raporlanabilmektedir. İstenirse tek bir FMEA maddesine ait detaylı rapor da alınabilmektedir.
FMEA formları revize edilebilir, revize edilen formların eski ve yeni durumlarını hem anlık olarak hem de trend grafiği üzerinde izleyebilirsiniz.
“En Çoklar Analizi” ve “Karşılaştırma” grafikleri sayesinde etki, şiddet, saptama, sınır, risk öncelik sayısı vb. yada departman, lokasyon vb. boyutlara göre karşılaştırma/analiz grafikleri alabilirsiniz.
FMEA formlarını istenirse onay aşamalarından geçirebilir, onay sürecinden geçen risk formları ilgililerine sistem üzerinden yayınlama yapabilirsiniz.
FMEA formlarınıza “kontrol” noktaları tanımlayabilir, değerlendirme yapılırken kontrol tedbirlerininin göz önüne alınmasını sağlayabilirsiniz.
Heat Map analiz raporu sistemden otomatik olarak çıkartılmaktadır. Risk dağılımlarınızı bu rapor ile analiz edebilir, risk çalışmalarınız için önceliklendirme yapabilirsiniz.
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC