Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!

Enerji Risk Yönetimi

Enerji Risk Yönetimi Nedir?

Kurumların enerji yönetim politikalarına uygun enerji tüketimi uygulaması ve bu çerçevede ortaya çıkacak risklerin kontrol altına alınması 50001 kapsamında oldukça kritik bir konudur. Faaliyetler bazında veya süreçler bazında enerji risklerinin çıkartılması için QDMS size bu esnekliği sağlayacaktır. Buna ek olarak;

Yaygın kullanılan tüm metodolojileri destekleme
Riske bağlı istenilen onay hiyerarşisini kurgulama
Risk büyüklüklerinin revizyon ile tarihçe kaydının oluşturma
İstenilen formatta risk formu çıktısı alma
Belli risk seviyeleri için otomatik önlem uyarı sistemi
Mevzuat, süreç, tedarikçi, müşteri, ürün grubu, iş yeri vs. gibi alanlar ile ilişkilendirme
Önlemleri; DİF, Doküman, Aksiyon modülleri ile takip etme
Trend, Dağılım Grafikleri ve Raporlama
Sınırsız parametrik alan desteği
Risk formlarının tanımlanması ve iyileştirme çalışmalarının yapılarak sistem ve süreçlerin iyileştirilmesini sağlamak
Enerji risk formlarının yönetimi ile beraber enerji tüketimini, maliyetlerinin ve sera gazı emisyon oranlarının azaltılmasına katkıda bulunma
CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC