Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Güvenlik En Önemli Parametre Haline Geldi

Güvenlik En Önemli Parametre Haline Geldi
Image link
Image link

Endüstri 4.0, çağımızda teknolojinin çok hızlı gelişmesinden ötürü günümüze kadar endüstrideki gelinen son nokta. İnternetin çok yaygın kullanımı itibariyle artık bir sınıflandırma yapma gereği olarak ortaya çıkıyor. Bimser Ürün Yöneticisi Göksel Çetin, bunları mekanik devrimi, elektrik devrimi, otomasyon devrimi ve internet tabanlı otomasyon devrim olarak sınıflıyor.
“Önümüzdeki yıllarda büyük veri analizi ve analiz, artırılmış gerçeklik (sanal gerçeklik), eklemeli üretim (3D boyutlu üretim), bulut teknolojisi, siber güvenlik, nesnelerin interneti (IoT), yatay ve dikey yazılım entegrasyonları, simülasyon ve akıllık robotlar gibi Endüstri 4.0 için

yapılan dokuz aşamalı kategorizasyonlardan bir tanesinin ön plana çıkacağı aşikardır” diyen Göksel Çelik, şunları kaydetti:
“Kamu kurumlarının yeni teknoloji stratejilerinin içerisinde her türlü veriye hızlı şekilde ulaşılabilir olmak ile bu verilerin analiz edilebilir altyapıda olması gerekiyor. Dijitalleşmeye yakın olan kurumlar kamu varlıklarının dijital ortamda yönetebilir, doküman yönetimini kolaylıkla sağlayabilir, kağıtsız ofis bilincini benimseyebilir ve IoT kapsamındaki e-arşiv uygulaması ile kurumsal hafızasını daha kolay yönetebilir olmalıdır.
Aynı zamanda kamu kurumları bulut teknolojisini de kullanarak gerek duyulduğunda diğer kamu kurumlarından da etkin bir şekilde faydalanabilir. Siber güvenlik altyapısı hizmetleri ile de internet üzerinden gelecek olan saldırılara karşı verilerinin güvenliğinin sağlanması konusunda önlem alabilirler.
Önümüzdeki günlerde BT tabanlı güvenlik yatırımların hızlandırılması en önemli parametrelerden biri olacaktır. Bu kapsamda siber güvenliğin sağlanması için gerekli donanımsal ve yazılım yatırım süreçlerinin hızlandırılması gerekmektedir. Kamu envanter bilgilerinin dijitale ortamda takip ve analiz edilebilir duruma getirilmesi ve böylece varlık ömrü tayinlerin hızlı bir şekilde yapılarak gereksiz harcamaların önüne geçilmesi sağlanmalıdır. Ömrünü dolduran veya verimsiz kullanılan ekipmanların belirlenmesi gerekmektedir.
Kamu kurumları bulut üzerine kurulacak nesnelerin interneti altyapısı ile birbirleriyle haberleşecek duruma getirilmeli, ihtiyaç duyulan bilgiye, analize veya dataya tek bir merkezden yetkisi dahilinde erişebilmelidir. Bu bilgiler ihtiyacın durumuna göre tepeden konsolide edilebilmelidir.”

Kaynak: BTHaber

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile gösterilmiştir.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC