Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

BEAM ile Tedarik Zinciri Verimliliğini Yükseltmek

BEAM ile Tedarik Zinciri Verimliliğini Yükseltmek

BEAM ile Tedarik Zinciri Verimliliğini Yükseltmek

Kurumsal Varlık Yönetimi ile Tedarik Zinciri Optimizasyonu

Global olarak, sektörler arasında tamamladığımız 400’den fazla varlık envanter yönetimi ile ilgili projeye baktığımızda, endüstrileri sürekli olarak odaklayan üç alan görüyoruz:

  1. Maliyet Azaltma
  2. Envanter Optimizasyonu
  3. Tesis Üretkenliği / Çalışabilirlik

Üçü o kadar iç içedir ki, diğer ikisine bağlantıları düşünmeden bunlardan herhangi birine hitap etmek imkansızdır.

İşletmeler bütünsel resme bakarsa, üçünü de fazlasıyla gerçekleştirilebileceği varlık yönetim sistemleri mümkündür. İşletmelerde, ekipler departman bazlı çalışma eğilimindedir ve bu da hangi takımın bakış açısının ‘doğru’ ve ‘yanlış’ olduğu konusunda tartışmalara yol açar. Çoğu zaman, hedeflere ulaşmak için odaklanabilecekleri tedarik zinciri alanlarını irdelemek işletmeler için önemlidir.

Eğer ileriye bakarsak, aynı üç konunun üst düzey yöneticilerin zihninde birinci öncelik olmaya devam edeceğine şüphe yoktur. İşletmeler tarafından varlık, teknoloji ve süreçlere önemli yatırımlar yapılmaktadır, ancak çoğu durumda yatırım getirisi zaman ilerledikçe bulanıklaşmaktadır.

Tedarik zinciri tarafından yönetilen hizmetler işletmelerin en iyi düzeyde çalışmasına yardımcı olurken, tedarik zinciri ağ optimizasyonu envanteri takip etmenin ve tedarik zincirini optimize etmenin anahtarıdır.

Tedarik zinciri satıcı yönetimi, bir işletmenin maliyetlerini kontrol etmek, satıcılarla ilgili potansiyel riskleri azaltmak, en iyi hizmet sunumunu sağlamak ve uzun vadede satıcılardan değer elde etmek için doğru adımları atmasını sağlayan süreçtir.

Tedarik zinciri optimizasyonu, aşağıdakileri maddeleri hedefleyen işletmeler için bağlayıcı faktörlerdendir:

Tedarik maliyetlerini azaltın.
Envanteri optimize edin.
Tedarikçileri değerlendirip, rasyonelleştirin.
İşletme giderlerini verimli bir şekilde yönetin.
Tesis üretkenliğini/çalışabilirliği arttırın.

BEAM Varlık Yönetimi ile Envanter Optimizasyonu

Bakım, Onarım ve Operasyon envanter seviyeleri genellikle şirketlerde sıcak bir şekilde tartışılmaktadır, bazıları envanterin çoğunun atıl stok olduğuna ikna olurken, diğerleri kötü gün için her şeyi stoklamak istemektedir. Optimal envanter cevabı, gerçekten sağlam verilere dayanan kritik bir değerlendirmeyle tespit edilir.

Endüstriyel çalışmalarla şimdiye kadar yaşanan tecrübe doğrultusunda; Bakım, Onarım ve Operasyon envanterinin yaklaşık %50’sinin az kullanıldığını, fazla veya eski olduğunu ve bir kerelik bir düzeltme yaparsanız bu müdahalenin asla yeterli olmayacağını, sürekli ve sistematik müdahalelerin gerekli olduğunu göreceksiniz. Bunun nedenini anlamak için varlık bakım ve envanter yönetim sistemine entegre bir Kök Neden Analizini uygulayacağınız ilave bir modül gerekir, bu altyapı zenginliğiyle tekrarlamayı önlemek için gereken tüm aksiyonlar alınabilmektedir.

Yüksek stok maliyetleri farklı faktörler tarafından tetiklenir:

Bakım, Onarım ve Operasyon yedek parçaları için en uygun stok seviyelerinin belirlenmesi, iyi bir envanter optimizasyon programının temelini oluşturur.
Ekipman satın alırken, üreticiler satın alınan bu ekipmanın çalışabilirliğini desteklemek için gerekli parçaların bir listesini önerir; ancak şirketler bu parçaların çoğunun gerçekten stokta olması gerekmediğini zamanla öğrenirler.Gerekli ve gereksiz stok listesi önemlidir.
Parçaların bir konumda kullanılmaması, ancak başka bir yerde gerekli olmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle envanter kullanılabilirliği; varlık, bakım ve envanter yönetim sisteminin çoklu ambar yapısıyla desteklenmelidir.
‘Eğer’ senaryolarıyla iş akışları tanımlanabilmeli ve hiyerarşik onay mekanizması süreçleri başlatılabilmelidir. Parça gerekiyorsa ve üretimin durabileceği fikrine dayanırsa, her parçanın bir kısmı stoklanır.

Optimize edilmiş bir Bakım, Onarım ve Operasyon envanteri stoktaki sorunları ortadan kaldırır ve bakım için kritiklik ve risk faktörlerini göz önünde bulundurarak talep ve arz arasında doğru dengeyi bulur.

Varlık Envanter Yönetimi yaklaşımının temel unsurları:

  • Envanteri Analiz Edin

Mevcut envanteri analiz edin, tüketim ve kritikliğe (üretim sürecinin durmasına neden olabilecek kritik yedeklere) göre sınıflandırın. Analiz ayrıca envanter optimizasyonunu etkileyebilecek veri kalitesi sorunlarının bir kısmının çözülmesine olanak sağlamaktadır.

  • Envanteri Sınıflandırın

Analize dayanarak, eski öğeleri, yavaş hareket eden envanteri, hareket görmeyen malzeme fazla stoklarını ve kritik yedek parçaları belirleyin.

  • İş Adımları Malzeme İhtiyaç Analiziyle Doğru Bir Tahmin Modeli Geliştirin

Kritiklik, kullanım şekilleri, maliyet ve tedarikçi teslim süresine göre sipariş noktalarını ve miktarlarını tanımlayın.

  • Veri Standardizasyonu

İşletmeler için en büyük zorluk, zaman içinde malzeme ana verilerinin kalitesini korumaktır. Birden fazla sistem ve ERP, MES, MRP sistemlerinde tanımlanan standart sınıflandırma eksikliğinden dolayı, tedarik zinciri paydaşları verilerin doğruluğu üzerindeki kontrolünü kaybeder. Çoğu zaman, birleşme ve satın almalar, organizasyon içinde farklı sistemler oluşturarak, çelişkili ve yanlış malzeme verilerinin ortaya çıkmasına neden olur.

Daha iyi envanter kararları sağlayan ve yedek parça tahminini ve planlamasını geliştiren analitik bir yedek parça veritabanı oluşturun.

Temiz bir Bakım, Onarım ve Operasyon veritabanı oluşturma süreci, her biri güvenilir ve sürdürülebilir bir veri yönetişim modeli oluşturmak için çok önemli olan birden fazla aşamaya sahiptir.

  • Kurumsal Varlık ve Tedarik Zinciri Verimliliği Yönetimi Politikası, Mevzuata Uyum

İş ihtiyaçlarına ve kilit paydaş girdilerine dayanarak, bakım, onarım ve operasyon tedarik zinciri verimliliğini arttıran ve işletmenin uyguladığı mevcut yönetim sistemlerini mevzuatla uyumlu hale getiren yönergeler, bakım talimatları ve politikalar geliştirilmelidir.

Kurumsal varlıkların yönetilmesini sağlayan BEAM ile birden çok yönetim sistemini (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 vb.) dijitalleştiren QDMS; doküman, dif ve aksiyon yönetimi uygulamasını entegre hale getirip, mevzuat değiştikçe gerekli talimatın otomatik gelmesini sağlayacaktır. Güncel versiyon talimatların üretim veya hizmet sahasında uygulamasının sağlanmasıyla işletmeniz denetimlerde hata riskini minimum düzeye çekerken ceza ödemeleriyle karşı karşıya kalınmamasına karşı önleyici dijital platformu gerçek zamanlı güncellerken sahadaki işlerin masaüstü işlerle birlikte çalışmasına olanak tanıyacaktır.

BEAM Varlık Yönetimi ile Tedarik Maliyetinin Azaltılması

Bugün herhangi bir zamanda, çeşitli nedenlerle iyi veya kötü performans gösteren bir endüstri olabilir; ve çoğu yönetici size en büyük zorluklarının tedarik zincirindeki ‘maliyetler’ olduğunu söyleyecektir. Çoğu işletme, tedarikçi görüşmeleri de dahil olmak üzere, hızlı maliyet azaltma avantajları sağlayabilecek standart adımları zaten atmıştır. Ancak asıl soru şudur: Kuruluşun görmediği gizli fabrikalar nelerdir?

İşletmeler tedarik maliyetlerini düşürmeye çalışırken, kurum içi tedarik ekipleri birden çok alana yönelik tedarik zinciri yapısını yönetmenin zorluklarıyla mücadele etmektedir.

Dijitalleşmeyle tedarik maliyetinin azaltılması için sayısız fırsat açılıyor ve varlık envanter satın alma ve tedarikçi yönetiminin dijtalleştirilmesi kararı ile başlayan bu süreç danışmanlık, implementasyondan sürekli desteğe kadar birçok aşamadan geçiyor.

İşletmelerin tedarik zinciri verimliliğine ulaşmalarına yardımcı olmak için deneyime dayalı stratejilerle yaklaşımımız 3 aşamalı bir süreçtir.

1
DANIŞMANLIK
Analiz kick off varlık hiyerarşisi/Satın alma iş akışı kullanıcı eğitimi sektörel data desteği
2
İMPLEMENTASYON
Sistem gereksinimleri uyarlama, özelleştirme ve yerleştirme entegrasyon hizmetleri(ERP, MES, SCADA, IoT) teknoloji gereksinimleri süreçlerin uygulanması test hizmetleri
3
DESTEK
Sistem kurulumu altyapı tanım aktarımı ana veri aktarımı versiyon güncelleme bas ile sürekli destek

Tedarikçi değerlendirme kriterleri ve rasyonalizasyonundaki önemli adımlar

Giriş

Tedarikçi analizi ve akıllı gider yönetimi
Tedarikçileri çeşitli parametrelere göre sınıflandırma
İş birimleri ve farklı tesislerdeki ortak tedarikçilerin belirlenmesi
Tedarikçi performansı SLA süreleri ve fiyatlandırma analizi
Malzeme standardizasyonu fırsatlarının belirlenmesi
Tedarikçi rasyonalizasyon yaklaşımının tanımlanması

Geliştirme

Tedarikçi eleme kriterlerini tanımlayın.
Kritik tedarikçileri belirleyin, metrikleri tanımlayın.
Kilit tedarikçilerle yapılan sözleşmeleri gözden geçirip, tanımlayın.
Dijitale geçiş yol haritasını takvimlendirin.

Sonuç

Satıcı konsolidasyonu için strateji oluşturun.
Tüm dahili iş birimlerinden katılımı sağlayın.
Dijitale geçiş ve konsolidasyonu başlatın.
Devam eden bir Tedarikçi/Satıcı yönetişim modeli uygulayın.
BEAM’e entegre çalışan QDMS anket modülü ile tedarikçilerinizi değerlendirin.

Varlık Yönetimi ile Tedarikçi Harcamaları/Gider Analizi

Kuruluşlar her zaman operasyonları etkilemeden işletme sermayesini daha iyi kullanmanın yollarını düşünmektedir. Bakım, Onarım ve Operasyon envanter değerleri oldukça yüksek olduğundan, optimizasyon için doğal bir odak alanı haline gelmektedir.
Toplanmış tarihsel bilginin veri kalitesinin düşük olması ve malzeme kayıtlarının temiz olmaması nedeniyle, bakım, onarım ve operasyon envanteri insanlar için gerçekte olduğundan çok daha karmaşık görünmektedir. Karmaşıklığı artıran nokta, mevcut sistemlerin operasyon/gider ve finans yönetimi bakış açısıyla farklılık göstermesi ve istenilen hiyerarşik görünürlüğe sahip olunmamasından kaynaklanmaktadır. Bir ERP sisteminin varlık hiyerarşisinin 7 kırılım ile limitli olması durumu teknolojik yetersizliğe örnek olarak gösterilebilir. İşletme, tesis, hat, varlık, bağlı varlık ve envanterleri gibi…
Herhangi bir harcama analizi için kritik nokta, tüm müşteri ve satıcı sözleşmelerimizde önemli bir odak noktası olan güçlü bir veri omurgasıdır. Dijital rekabetin de getirdiği odakla işletmeler sahip oldukları kurumsal varlıkların, bakım, onarım ve operasyon gideri ile envanter yönetimi analiz sistemini oluşturması konusunda yeterlilik sağlamak zorundadırlar. Gereken analizler için Bimser; süreçlerin dijitalleşmesi adına özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilen esnek kurumsal içerik uygulamaları platformu sunmaktadır. Platformlar başarısı çeşitli sektörlerle kanıtlanmış yenilenen bilgilerle versiyonlanarak, işletmeleri verimli hale getirmek için bir yol haritası sunan Bimser uygulamaları; veri analitiği yapısını desteklemek için temel veri havuzu yapısının oluşturulmasını sağlar.
İyi yapılandırılmış bir analizle, kritik kararları almak isteyen işletmeler; BEAM varlık, satın alma, bakım ve envanter yönetim sistemi verilerini kullanarak daha düşük satın alma maliyetleri elde edebilirler. Analiz, giderin ne kadarının kritik satıcılardan geldiğini, hangi işe efor harcandığını belirleyip işletmelerin yaşam döngüsü boyunca bakım, onarım ve operasyon giderlerinin net bir şekilde izlenip yönetilmesini sağlamaktadır.

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile gösterilmiştir.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC