Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

İş Akışı Mı? Süreç Mi ?

İş Akışı Mı? Süreç Mi ?

İş Akışı Mı ? Süreç Mi ?

Bu soruyu direkt olarak sorduğumuzda ne farkı var diyenler olacaktır. Sektörde bu iki kavram üzerinden giden, satışları bu şekilde yöneten çok sayıda firma var. Bu iki kavramın içe içe kullanımı hem müşterinin kurumsal tabiri hem de sektördeki yazılım firmalarının sahip olduğu ürünlerinin satışı esnasında yarattığı algıdan kaynaklandığını düşünüyorum.

Bu kavram farklılığını detaylı açmadan önce genel bir tanım yapmak gerekirse, iş akışları kişilerin, pozisyonların yapacağı görev ve sorumluluklara odaklansa da, süreç yönetimi daha kapsamlı bir şekilde kurumun stratejisi, misyon ve vizyonu ile örtüşen tanımlamalara odaklanır. Elbette bu iki tanımın birbiri ile örtüştüğü yerler de doğal olarak var. Sonuç olarak süreçleri irdeleyip, detaya indiğinizde iş akışları karşınıza çıkar.

Süreç ve iş akışı tanımlarının daha iyi anlaşılması için bir örnek vermeye çalışalım. “Yeni Ürün Devreye Alma” konusunu nasıl ele almalıyız. Baktığımız zaman bu form düzeyinde bir tanımlamadır. Talebin gelmesinden, satın almanın yapılması, alınan ürünün kalite kontrolü ve üretimi şeklinde her birimin kendi işini yapıp akışını devam ettirdiği yani süreci dinamik olarak çalıştırdığı bir akış olarak gözlemleyebilirsiniz.  Diğer yandan, bu örneğe Ürün Geliştirme olarak baktığınızda, tanım içerisinde;

Girdiler- Çıktılar
Kullanılan kaynaklar
Riskler
Yetkinlikler
Paydaşlar
Dokümantasyonlar
Göstergeler

işin içine girer ve uçtan uca bir kurumsal mimariyi çıkardığımız bir yapı meydana gelir. Yeni Ürün Devreye alma tanımı, Ürün Geliştirmenin bir parçası olarak, kağıtta yaptığımız işi otomasyona almak gibi bize bu düzeyde katma değer verir. Süreçler ise kurumun davranışlarını kurumun stratejileri ile uyumlu hale getirmek, katma değer yaratmayan, performansı düşük süreçleri belirleyip, kurumun verimliliği arttırmaya odaklanır.

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile gösterilmiştir.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC