Sorunlarınızı En Hızlı Şekilde Çözüme Kavuşturalım!
Çözüm Ara

Kamuda Günü Kurtarmak Yetmez

Kamuda Günü Kurtarmak Yetmez
Kamu da yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında edindiğimiz tecrübeler ile birlikte değerlendirecek olursak, “Dijital Dönüşüm” bakış açısıyla ihtiyaçlarını doğru çözümler ile yapmış çok fazla bir kurumdan bahsetmemiz pek mümkün değil. Günümüz şartlarında “Dijital Dönüşüm” maalesef birimlerden gelen talepler doğrultusunda parça parça yazılımlar ile konu özelinde ihtiyaçların giderilmesi ile aslında “Dijitalleşerek” çözümlendiği sanılmaktadır. Kurumlarımız tamda bu noktada “Dijitalleşme” yaparak “Dijital Dönüşüm” sağladığı yanılgısına düşmektedir. Bu “Dijitalleşme” yöntemini var olan kurum maliyetleriniz ile günü kurtarmak açısından yapılan yatırımlar ile doğru bir yaklaşım olarak görebilirsiniz. Bu durumda aslında kurumlarımızın bu günü kurtarmak adına yapmış olduğu “Dijitalleşme” hamleleri maalesef ki yazılım çöplüğü oluşumunu kaçınılmaz hale getirmektedir. Daha da tehlikelisi, ileride doğabilecek yeni ihtiyaçlarda yeni maliyetleri ortaya çıkarması ve bu bilinçsiz yazılım yatırımlarının devamını kaçınılmaz kılacaktır. Tabi ki bazı yazılım ihtiyaçları, o alanda yetkinlik kazanmış ve çözüm sağlayan yazılımlar ile yapılmalıdır, bu konuda hepimiz hem fikiriz. Burada bahsettiğim, bir ERP çözümü veya kalite çözümleri gibi kendi hedef alanı olan ve kurumlarımızda ilgili çözüme yönelik yazılımların tercih edilmesi değildir. Bu gibi kemikleşmiş ve her kurumda konumlanması gerçekleşmiş çözümlerin dışında kalan ve doğru yönetilmezse “Dijital Dönüşüm” mottosunun en önemli çarkını hiçbir zaman tam olarak tamamlayamayacağınız bir çözümün konumlanmasından bahsediyoruz.  İşte tamda bu noktada Bimser Synergy platformu ile her türlü yazılımsal süreç ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz bir çözüm, sizi günü kurtarmaktan, oluşan yazılım çöplüğüne bir yenisini eklemekten çok “Dijital Dönüşüm”’ünüzü sağlayarak geleceği de çözüme kavuşturuyor olacaktır. Yukarıda anlatmak istediğimiz, kurumunuzda yerleşik olarak konumlanmış çözümlerinizin yeni taleplere cevap veremediği durumlarda Bimser Synergy ile kurumunuzdaki her türlü ihtiyaca cevap verebileceğiniz bir çözümden bahsediyoruz. Bu ihtiyacı birkaç örnekle anlatacak olursak eğer, ülke olarak Covid-19 salgınında mart ortası itibari ile başlayan esnek çalışma düzeninde kamu kurumlarımız iş tanımını ve çalışma yapısında değişikliğe uğradı. Bu süreçte, esnek çalışma düzeninde ki yapılanmalar, personelin haftalık çalışmalarında vardiyalı olarak işe gelmesi gibi durumların bildirimleri ve izlenmesi için neler yapılabiliri konuşabiliriz. İstisnasız hemen hemen her kurumumuz kurumdaki EBYS sistemi ile iç birimlere üst yazı yazarak kararı iletti ve birimler özelinde planlamanın yapılması tebliğ edildi. Aslında burada önemli olan konu, kararın iletilmesine takiben izlenebilirliğin ve planlamanın uygulanabilirliği üzerinde çalışılmaya gidilmesi gerekmektedir. Bimser Synergy’nin bu noktada sağlayacağı fayda perspektifinden baktığımızda; alınan karar doğrultusunda birimlerin kullanımına bir çalışma planı formu oluşturularak birimlerin kullanımına sunulabilir. Bu formlarda tarihler, personeller, iş tanımları vs. seçilerek sistemden kullanıcılara görev ve çalışma günlerinin tebliğ edilmesi sağlanabilir. Bu görevlendirmeler sadece tebliğ edilmekle kalmayacaktır, yapılan işler kapsamında gün sonu raporlamalar personellerce yapılabilir birim amirlerince de izlenebilir olacaktır. Bu gibi süreçlerin oluşumu için ise kurum personelinin Bimser Synergy platformunun low code – no code yetenekleri ile firma bağımsız geliştirmesini kolaylıkla sağlayabilecektir. Yapılan bu çözümü kurum içi çalışan planlaması olarak da düşünmeyin, yarı zamanlıda evden çalışma yapan kişilerin de görevlendirmelerini ve çalışmalarını mekan bağımsız ofis mottosu ile mobilden, tabletten veya ofis dışındaki herhangi bir PC’den yerine getirebilmesini de sağlıyor olacaktır. Başka bir örnek de durumu ele alırsak eğer, aslında yaşadığımız Covid-19 salgın durumunu kurum içerisindeki personel bazında yönetmek, doğru veriler ile kurum salgın durumunu gözlemlemek kurumumuza katma değer sağlamaz mıydı? Her personelin bilgilendirmeleri ve periyotlarla hastalık formu doldurulması sağlansa, kişinin lokasyonla çalıştığı birim ve kişi ilişkilendirilmesi yapılsa, bu sayede bir çalışanın Covid tanısı konması durumunda hangi birimde kimler çalıştığı ve ilgili kişilerin sistemden bilgilendirilmeleri sağlanabilirdi. Kurum amirleri tarafında da personel ve alt birimleri izlenebiliyor olurdu. Konuyu özetleyecek olursak eğer, günümüz şartlarında beklemediğimiz bu süreçte bile 2 adet konuya bağlı süreç ihtiyacının oluşmasını sizlere ilettim. Kimse, geçen yıl bu tür bir çalışma planına dönüşülmesi gereğini ve bu tür 2 konu özelinde ihtiyaç oluşacağını bilemezdi. Önümüzdeki yıllarda, zaman neyi getirecek ve ne gibi koşullara bağlı zorunlu süreçler ihtiyaçlarımızın olacağını bilemezken bu işin bir de planlanarak ihtiyacın belirlenme durumları mevcut. Her kamu kurumumuzun aslında GAP analizi olarak adlandırdığımız, AS-IS ‘den TO-BE ye giden hedefte, ihtiyacınız olacak çözümlerin belirlenmesi ve buna uygun en doğru çözümün kurum menfaatleri doğrultusunda konumlandırılması gerekmektedir. Bimser Çözüm ailesi olarak “Yerli ve Milli” yazılımın gücüyle kurumlarımızın, TO-BE ye ulaşmasında ki ve plansız doğabilecek her türlü ihtiyaçlarını doğru yatırımla, en hızlı çözüme kavuşturacak BİMSER SYNERGY ile “Dijital Dönüşümü”’nüzü tamamlamaya hazırız.
Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır.Zorunlu alanlar * ile gösterilmiştir.

CSP
QDMS
eBA
BEAM
Ensemble
QGRC